Go Back   Vina Forums > Gamble Corner > BasketBall
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #531  
Old 11-30-2022, 09:12 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,903
Default

TRAN 1 NBA 2022

Hawks vs Magic

START: Sat Jan 00 00:00 AM CST 0000(~00:00 AM ngày 00 tháng 00 nam 0000 VN)
END:
Wed Nov 30 06:00 PM CST 2022 (~07:00 AM ngày 01 thang 12 nam 2022 VN)

Điểm chấp : Over/Under 218.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 219 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 218 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/nba/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Hawks 125-108 Magic

BET: amazon overharwks xep 16649000 => if win: +31799590
BET: anhkhotx overharwks domino 2000000 => if win: +3629000
BET: apache overharwks xep 10300000 => if win: +18689350
BET: arizona overharwks catte 5644000 => if win: +10241038
BET: baole undermagic xep 14194331 => if win: +27111172
BET: bensoo overharwks domino 5000000 => if win: +9550000
BET: bowser overharwks lottery 5518000 => if win: +10012411
BET: byentrove overharwks phom 2000000 => if win: +3629000
BET: calamari overharwks tusac 9417000 => if win: +17087146
BET: cohon overharwks lottery 8831000 => if win: +16023849
BET: donovan1975 overharwks bigtwo 991251 => if win: +1893289
BET: donovan_1975 overharwks lottery 2247408 => if win: +4077921
BET: duykhang overharwks xep 8809000 => if win: +15983930
BET: emkhotx overharwks domino 20000000 => if win: +36290000
BET: ethan76 overharwks tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: goma overharwks lottery 10318000 => if win: +18722011
BET: hac_bip_ overharwks catte 5000000 => if win: +9550000
BET: hayde_toiyen overharwks lottery 5437917 => if win: +10386421
BET: haytraloiem overharwks tienlen 2000000 => if win: +3629000
BET: hoai_yeu undermagic paigow 3000000 => if win: +5730000
BET: hoaiyeu overharwks lottery 954998 => if win: +1824046
BET: huadianh overharwks lottery 7439720 => if win: +14209865
BET: kamikaze overharwks catte 12982000 => if win: +23555839
BET: kevin overharwks catte 5535000 => if win: +10043257
BET: kun overharwks catte 4923000 => if win: +8932783
BET: lilom overharwks phom 20000000 => if win: +36290000
BET: lkhang overharwks catte 9782000 => if win: +17749439
BET: masieu overharwks phom 8809000 => if win: +15983930
BET: mavs_0283 overharwks domino 8551136 => if win: +15516036
BET: minhminh5 overharwks tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: monaco overharwks catte 3333000 => if win: +6047728
BET: mua_chieu08 overharwks paigow 1000000 => if win: +1910000
BET: muachieu08 overharwks lottery 975768 => if win: +1863716
BET: muco overharwks catte 5562000 => if win: +10092249
BET: nevada overharwks catte 3333000 => if win: +6047728
BET: nike overharwks xep 6484000 => if win: +11765218
BET: oeoeoe overharwks tienlen 2000000 => if win: +3820000
BET: phungquan overharwks paigow 1300673 => if win: +2484285
BET: poke overharwks tusac 20000000 => if win: +36290000
BET: puma overharwks catte 5456000 => if win: +9899912
BET: rendel overharwks blackjack 6922000 => if win: +12559969
BET: sacrifice overharwks xito 3055000 => if win: +5543297
BET: sailamhoihan undermagic xep 15000000 => if win: +28650000
BET: saka overharwks lottery 13064000 => if win: +23704628
BET: sashimi overharwks catte 5830000 => if win: +10578535
BET: satan overharwks tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: sayonara overharwks catte 7747000 => if win: +14056931
BET: selfie overharwks blackjack 3542000 => if win: +6426959
BET: seven overharwks phom 20000000 => if win: +36290000
BET: shimano overharwks lottery 9287000 => if win: +16851261
BET: sig238 overharwks domino 2000000 => if win: +3820000
BET: simba overharwks chinesepoker 20000000 => if win: +36290000
BET: so_nice undermagic tienlen 10000000 => if win: +19100000
BET: sss2112 overharwks domino 2000000 => if win: +3820000
BET: stevenluong1 overharwks tienlen 5000000 => if win: +9550000
BET: sumo overharwks catte 3604000 => if win: +6539458
BET: taco overharwks xep 20000000 => if win: +36290000
BET: tango overharwks catte 5731000 => if win: +10398899
BET: tatutrongdem undermagic tusac 20000000 => if win: +38200000
BET: tinhkhoi overharwks xep 20000000 => if win: +36290000
BET: tommyly92 overharwks lottery 1000000 => if win: +1910000
BET: wasabi overharwks xito 20000000 => if win: +36290000
BET: wazzup undermagic domino 14000000 => if win: +26740000
BET: xa_xatham overharwks paigow 5000000 => if win: +9550000
BET: yolo overharwks lottery 12133000 => if win: +22015328
BET: z_cobra_z undermagic bigtwo 2000000 => if win: +3820000

Number of bets: 66
Last modified on 2022/11/30 17:57 CST

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is overharwks. Winning amounts credited to: seven bowser sumo byentrove phungquan tango xa_xatham sss2112 mua_chieu08 saka muachieu08 hayde_toiyen apache stevenluong1 muco satan wasabi shimano cohon sig238 selfie sacrifice donovan_1975 monaco kevin tommyly92 tinhkhoi nike ...
<1>***<12> ...rendel oeoeoe simba goma arizona kun emkhotx calamari puma yolo masieu anhkhotx hac_bip_ lilom sayonara bensoo haytraloiem taco huadianh mavs_0283 donovan1975 duykhang lkhang kamikaze poke hoaiyeu ethan76 minhminh5 amazon sashimi nevada.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 12-01-2022 lúc 09:36 PM.
  #532  
Old 11-30-2022, 09:15 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,903
Default

TRAN 2 NBA 2022

Memphis vs Minnesota

START: Sat Jan 00 00:00 AM CST 0000(~00:00 AM ngày 00 tháng 00 nam 0000 VN)
END:
Wed Nov 30 07:00 PM CST 2022 (~08:00 AM ngày 30 thang 11 nam 2022 VN)

Điểm chấp : Over/Under 221.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 222 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 221 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/nba/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Memphis 101-109 Minnesota

BET2: amazon overmemphis xep 12486000 => if win: +22655847
BET2: anhkhotx overmemphis domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: apache overmemphis xep 7733000 => if win: +14031528
BET2: arizona overmemphis domino 5971000 => if win: +10834379
BET2: baole underminne tusac 20000000 => if win: +38200000
BET2: bensoo overmemphis domino 5000000 => if win: +9550000
BET2: bowser overmemphis lottery 3445000 => if win: +6250952
BET2: byentrove overmemphis phom 2000000 => if win: +3629000
BET2: cohon overmemphis lottery 5818000 => if win: +10556761
BET2: donovan1975 underminne tusac 1000000 => if win: +1910000
BET2: donovan_1975 overmemphis lottery 1438272 => if win: +2609744
BET2: duykhang overmemphis xep 6607000 => if win: +11988401
BET2: emkhotx overmemphis domino 20000000 => if win: +36290000
BET2: ethan76 overmemphis tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: faustus overmemphis xep 867290 => if win: +1656523
BET2: goma overmemphis lottery 9434000 => if win: +17117993
BET2: hac_bip_ overmemphis catte 5000000 => if win: +9550000
BET2: hayde_toiyen underminne lottery 4637918 => if win: +8858423
BET2: haytraloiem overmemphis tienlen 2000000 => if win: +3629000
BET2: hoai_yeu underminne tusac 1000000 => if win: +1910000
BET2: hoaiyeu underminne tusac 1000000 => if win: +1910000
BET2: huadianh underminne lottery 5328790 => if win: +10177988
BET2: lilom overmemphis phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: masieu overmemphis phom 6607000 => if win: +11988401
BET2: mavs_0283 overmemphis tusac 10000000 => if win: +18145000
BET2: minhminh5 overmemphis tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: mua_chieu08 overmemphis paigow 1000000 => if win: +1910000
BET2: muachieu08 underminne lottery 913846 => if win: +1745445
BET2: nevada overmemphis blackjack 3668000 => if win: +6655586
BET2: nike overmemphis phom 12326000 => if win: +22365527
BET2: oeoeoe overmemphis tienlen 2000000 => if win: +3820000
BET2: phungquan underminne lottery 755249 => if win: +1442525
BET2: poke overmemphis tusac 20000000 => if win: +36290000
BET2: rendel overmemphis blackjack 5192000 => if win: +9420884
BET2: sacrifice overmemphis paigow 3190000 => if win: +5788255
BET2: sailamhoihan overmemphis xep 13000000 => if win: +23588500
BET2: saka overmemphis lottery 9563000 => if win: +17352063
BET2: sashimi overmemphis catte 4163000 => if win: +7553763
BET2: satan overmemphis tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: selfie overmemphis domino 2666000 => if win: +4837457
BET2: seven overmemphis phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: shimano overmemphis lottery 8160000 => if win: +14806320
BET2: sig238 overmemphis domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: simba overmemphis chinesepoker 20000000 => if win: +36290000
BET2: so_nice overmemphis tienlen 11328500 => if win: +21637435
BET2: stevenluong1 overmemphis tienlen 5000000 => if win: +9550000
BET2: sumo overmemphis paigow 3363000 => if win: +6102163
BET2: taco overmemphis lottery 12309000 => if win: +22334680
BET2: tango overmemphis catte 4064000 => if win: +7374128
BET2: tatutrongdem overmemphis tusac 20000000 => if win: +36290000
BET2: tinhkhoi overmemphis xep 20000000 => if win: +36290000
BET2: tommyly92 underminne lottery 845272 => if win: +1614469
BET2: tonitesocold overmemphis tienlen 1000000 => if win: +1910000
BET2: wasabi overmemphis xito 20000000 => if win: +36290000
BET2: wazzup overmemphis domino 15513651 => if win: +28149519
BET2: xa_xatham overmemphis paigow 5000000 => if win: +9550000
BET2: yolo overmemphis lottery 8345000 => if win: +15142002
BET2: z_cobra_z underminne bigtwo 2000000 => if win: +3820000

Number of bets: 58
Last modified on 2022/11/30 18:59 CST

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is underminne. Winning amounts credited to: phungquan hoai_yeu muachieu08 hayde_toiyen tommyly92 z_cobra_z baole huadianh donovan1975 hoaiyeu.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, Hôm qua lúc 09:05 PM.
  #533  
Old 12-01-2022, 09:39 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,903
Default

TRAN 1 NBA 2022

Dallas vs Detroit

START: Sat Jan 00 00:00 AM CST 0000(~00:00 AM ngày 00 tháng 00 nam 0000 VN)
END:
Thu Dec 01 06:00 PM CST 2022 (~07:00 AM ngày 02 thang 12 nam 2022 VN)

Điểm chấp : Over/Under 215.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 216 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 215 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/nba/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Dallas vs Detroit

BET: a_a_a_a underdetroit tienlen 17000000 => if win: +32470000
BET: amazon overdallas xep 17315000 => if win: +33071650
BET: anhkhotx overdallas domino 2000000 => if win: +3629000
BET: apache overdallas xep 12605000 => if win: +22871772
BET: arizona overdallas catte 7611000 => if win: +13810159
BET: bensoo overdallas domino 5000000 => if win: +9072500
BET: bowser overdallas lottery 5528000 => if win: +10030556
BET: byentrove overdallas phom 2000000 => if win: +3629000
BET: calamari overdallas tusac 12698000 => if win: +23040521
BET: cohon overdallas lottery 8568000 => if win: +15546636
BET: donovan1975 underdetroit lottery 1103025 => if win: +2106777
BET: donovan_1975 underdetroit lottery 1950431 => if win: +3725323
BET: duykhang overdallas xep 10028000 => if win: +18195806
BET: emkhotx overdallas domino 20000000 => if win: +36290000
BET: ethan76 overdallas tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: goma overdallas lottery 10295000 => if win: +18680277
BET: hac_bip_ overdallas xito 4565058 => if win: +8719260
BET: hayde_toiyen overdallas lottery 8700099 => if win: +16617189
BET: haytraloiem overdallas tienlen 2000000 => if win: +3629000
BET: hetthuongroi overdallas domino 8316940 => if win: +15091087
BET: hoai_yeu overdallas tienlen 5965599 => if win: +10824579
BET: hoaiyeu overdallas domino 8100005 => if win: +14697459
BET: hpdl1234 overdallas domino 6366495 => if win: +11552005
BET: huadianh overdallas lottery 10000999 => if win: +19101908
BET: jennifer_181 underdetroit tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: kamikaze overdallas catte 17505000 => if win: +31762822
BET: kevin overdallas blackjack 6404000 => if win: +11620058
BET: kun overdallas catte 7155000 => if win: +12982747
BET: lilom overdallas phom 20000000 => if win: +36290000
BET: lkhang overdallas catte 13190000 => if win: +23933255
BET: masieu overdallas phom 10028000 => if win: +18195806
BET: mavs_0283 overdallas domino 6289776 => if win: +11412798
BET: minhphuongz overdallas domino 12084531 => if win: +21927381
BET: monaco overdallas catte 4238000 => if win: +7689851
BET: mua_chieu08 underdetroit paigow 7777777 => if win: +14855554
BET: muachieu08 underdetroit lottery 1395551 => if win: +2665502
BET: muco overdallas catte 8057000 => if win: +14619426
BET: nevada overdallas lottery 6676000 => if win: +12113602
BET: nike overdallas phom 10357000 => if win: +18792776
BET: oooviai underdetroit tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: phungquan overdallas paigow 1000000 => if win: +1910000
BET: poke overdallas tusac 20000000 => if win: +36290000
BET: puma overdallas catte 6567000 => if win: +11915821
BET: rendel overdallas blackjack 7034000 => if win: +12763193
BET: sacrifice overdallas domino 6428000 => if win: +11663606
BET: saka overdallas phom 20000000 => if win: +36290000
BET: sashimi overdallas catte 5312000 => if win: +9638624
BET: satan overdallas tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: sayonara overdallas catte 9325000 => if win: +16920212
BET: selina underdetroit phom 19706230 => if win: +37638899
BET: seven overdallas phom 20000000 => if win: +36290000
BET: shimano overdallas lottery 9704000 => if win: +17607908
BET: sig238 overdallas domino 2000000 => if win: +3820000
BET: simba overdallas chinesepoker 20000000 => if win: +36290000
BET: so_nice overdallas tienlen 19475000 => if win: +35337387
BET: stevenluong1 underdetroit catte 2000000 => if win: +3820000
BET: sumo overdallas xito 6267000 => if win: +11371471
BET: taco overdallas xep 20000000 => if win: +38200000
BET: tanchaudao overdallas domino 20000000 => if win: +36290000
BET: tango overdallas catte 5882000 => if win: +10672889
BET: thanhtrangvn underdetroit phom 12000000 => if win: +22920000
BET: tinhkhoi overdallas xep 20000000 => if win: +36290000
BET: tonitesocold overdallas tienlen 1000000 => if win: +1910000
BET: wasabi overdallas xito 20000000 => if win: +36290000
BET: wazzup overdallas tienlen 18704080 => if win: +33938553
BET: xa_xatham overdallas paigow 5000000 => if win: +9550000
BET: yolo overdallas phom 20000000 => if win: +36290000
BET: z_cobra_z underdetroit bigtwo 2000000 => if win: +3820000

Number of bets: 68
Last modified on 2022/12/01 17:40 CST

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is overdallas. Winning amounts credited to: seven bowser sumo byentrove phungquan tango hoai_yeu xa_xatham saka hayde_toiyen apache muco tonitesocold satan wasabi shimano cohon hetthuongroi sig238 sacrifice monaco kevin tinhkhoi nike so_nice wazzup hpdl1234 rendel simba g...
<1>***<12> ...oma arizona kun emkhotx calamari puma yolo masieu anhkhotx hac_bip_ lilom bensoo sayonara minhphuongz haytraloiem taco huadianh mavs_0283 duykhang lkhang kamikaze poke tanchaudao hoaiyeu ethan76 amazon sashimi nevada.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, Hôm qua lúc 09:03 PM.
  #534  
Old Hôm qua, 09:04 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,903
Default

TRAN 1 NBA 2022

Lakers vs Bucks

START: Sat Jan 00 00:00 AM CST 0000(~00:00 AM ngày 00 tháng 00 nam 0000 VN)
END:
Fri Dec 02 06:30 PM CST 2022 (~07:30 AM ngày 03 thang 12 nam 2022 VN)

Điểm chấp : Over/Under 224.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 225 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 224 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/nba/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn
  #535  
Old Hôm qua, 09:07 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,903
Default

TRAN 2 NBA 2022

Bulls vs GSW

START: Sat Jan 00 00:00 AM CST 0000(~00:00 AM ngày 00 tháng 00 nam 0000 VN)
END:
Fri Dec 02 09:00 PM CST 2022 (~10:00 AM ngày 03 thang 12 nam 2022 VN)

Điểm chấp : Over/Under 230.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 231 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 230 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/nba/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn
Ðề tài đã khoá


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:10 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.