Go Back   Vina Forums > Music & Movie > Âm Nhạc Việt Nam > Request
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 01-21-2010, 10:56 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Thumbs up Hơn 200 Liên Khúc Karraoke

=> http://www.megaupload.com/?d=79PPCBSC <= medley modern talking _ cardin.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=OU9FVZ2Z <= lk yeu _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=T0492UOR <= lk xuan vui ca _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=ZAZWT491 <= lk xuan _ trong phuc.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=3SZJHU7V <= lk xuan _ thanh thao.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=4KMJCMTE <= lk xac phao nha ai _ my huyen & the son.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=46ENFM0A <= lk xa em ky niem _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=LAPI33F4 <= lk vung lay cua chung ta _ le uyen phuong.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=FTHD4F30 <= lk vu thanh an _ khanh ha & tuan ngoc.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=MV4M6WV9 <= lk vi lo xa nhau _ trong phuc.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=6BVD5IB8 <= lk vi do la em _ dieu huong & don ho.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=EB5RL4AC <= lk uoc hen _ luu bich.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=YCJK0FP3 <= lk tup leu ly tuong _ linda trang dai & tommy ngo.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=X98A27X1 <= lk tuoi hoc tro _ mai thien van & quynh dung.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=4KOXHGUK <= lk tuoi hoc tro _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=PN8DQMKU <= lk tu kbc _ y phung & dan nguyen.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=RUXBPX4Z <= lk truc ho _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=53L9PMD2 <= lk truc dao _ vu khanh.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=IQS3QE1M <= lk trom nhin nhau _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=8772GMC6 <= lk trish _ trish thuy trang.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=K7RFJGE5 <= lk trang tan tren he pho _ bang tam & dang the luan.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=SX6XPEG5 <= lk tram nho ngan thuong _ ngoc lien & tran thai hoa.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=JTKZKUGN <= lk trai tim nguc tu _ quang minh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=X12MD48F <= lk trai tim lo lam _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=FNT9L6H3 <= lk trai tim ben le _ tam ca.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=XHWE8QJR <= lk tra lai anh yeu _ thanh lan & joseph hieu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=DTCW3B0N <= lk top hits _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=XUCAY857 <= lk toi muon _ lam truong & friends.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=JW0APLM3 <= lk tinh yeu con dau _ my tam & dam vinh hung.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=I1IPLZIP <= lk tinh yeu _ ho ngoc nhu, thien kim & johny dung.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=73C198YC <= lk tinh nhat phai _ linda & tommy ngo.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=8YX6ICTK <= lk tinh linh _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=9BBMJWTS <= lk tinh khuc vang _ dan truong.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=NFZSPMFI <= lk tinh hon ghen _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=06PGKW2Z <= lk tinh cuong say _ lam chi khanh.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=X6XQKJJW <= lk tinh ca nguoi di bien _ diep thanh thanh & manh dinh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=FYMGXEA9 <= lk tinh 5 _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=U5J2ZA8V <= lk tinh 4 _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=8GBXFVPM <= lk tinh 3 _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=K1B4XZ43 <= lk tinh 2 _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=4985KLRR <= lk tinh 1 _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=6X8IY0LB <= lk thuong ve vung hoa tuyen _ lam thuy van & ngoc huyen.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=B4VXK5XR <= lk thuong anh _ le nguyen.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=0WMIGJIQ <= lk thu sau _ y lan.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=Y1Y5H93P <= lk thu sau _ hoang lan & manh dinh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=0ZOAY0E7 <= lk thien dang ai an _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=Z4P415KU <= lk that tinh _ truong vu, manh quynh & manh dinh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=WXACIBIW <= lk thanh pho buon buon khong em _ che linh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=QFBV46GS <= lk thanh pho buon _ che linh & truong vu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=GHVULYW7 <= lk thanh pho buon _ che linh & mai quoc huy.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=NSI8NNA0 <= lk tau dem nam cu _ son tuyen & tuan vu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=36F0QNZB <= lk tau dem nam cu _ diep thanh thanh & don ho.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=VVVZHAF0 <= lk ta ao viet nam _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=QKOQKW4O <= lk say lam _ duong trieu vu & trinh lam.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=DUK4KFA1 <= lk sau thu _ hoang lan & manh dinh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=N4AOFD12 <= lk sau le bong _ tam ca.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=A2MGNTSX <= lk sao khong thay anh ve _ nhu quynh & truong vu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=NUU9ODSR <= lk samba _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=RVPWSMX9 <= lk sai gon thu bay _ bang tam & nay dung.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=CIW3H9Z0 <= lk sa mac tinh yeu _ ngoc lien.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=CB0WCX2V <= lk ruoc tinh ve que huong _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=3FZWF302 <= lk rung chua thay la _ phuong dung & tuan vu.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=FWWP75CA <= lk que huong va mong uoc _ thanh mai & quoc dung.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=O2Q9O3EO <= lk que huong _ huong lan & hoai nam.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=A2Q91NBD <= lk quan vang mot minh _ minh tuyet.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=9DS4MKT4 <= lk qua con me _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=VH9YSIMJ <= lk phut dau tien _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=W4F264C3 <= lk pham duy _ thai thao & tuan ngoc.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=9V75XGNQ <= lk oi tinh yeu _ thanh thao.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=CIHL5TRX <= lk nu tam xuan _ thai thanh & y lan.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=NG4EWR0O <= lk noi buon hoa phuong _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=WCE2TU0C <= lk nhung dem cho sang _ philip huy & thanh toan.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=J9TE83J5 <= lk nhu vat nang _ tam ca.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=3J2T51SR <= lk nho nguoi yeu _ che linh & truong vu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=TSSKCUFL <= lk nho _ yen ly & quoc dung.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=NUYSXCY6 <= lk nhat ky doi toi _ hoang lan & tuan vu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=01LVE0AD <= lk nhan cuoi _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=A3BFCIBZ <= lk nhac truc phuong _ phuong diem hanh & tam doan.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=N4YYMTY8 <= lk nha anh nha em _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=9ASZHP31 <= lk nguoi tinh mua dong _ kim anh & thien kim.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=C11UBZM3 <= lk nguoi tinh me tay co _ phuong loan & chi tai.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=M9WXK1X6 <= lk nguoi tinh khong chan dung _ nguyen hong nhung & thien kim.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=BRF9QU76 <= lk nguoi di qua doi toi _ y phung & minnh thong.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=SVO76LZX <= lk ngo thuy mien _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=GOCL81OU <= lk ngheo _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=218W5BVN <= lk ngay tam biet tien nguoi di _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=I7ZS8DFG <= lk ngay chia tay _ ho le thu & viet hung.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=IG18V1M1 <= lk new wave _ vina uyen mi.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=CEGYBA7N <= lk neu vang anh _ kim anh & vu khanh.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=YTSOPWWZ <= lk nang dep mien nam _ ha phuong & huong thuy.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=XEWD173I <= lk muoi nam, hai muoi nam tinh cu _ thu phuong & the son.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=JKI7G78C <= lk muoi nam yeu em _ elvis phuong.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=KU8UDCKL <= lk muoi nam tinh cu _ the son.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=P2PR8ESI <= lk mua xuan oi _ xuan mai.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=RGME3HF0 <= lk mua xuan _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=6V23K05S <= lk mua tren cuoc tinh _ dan truong.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=V64IQ5TA <= lk mua dong _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=QMNQGJUB <= lk mua chieu ky niem _ thanh ha & the son.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=50UH6OIC <= lk mua _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=XV8O364X <= lk mot thoi ao trang _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=LWP1IQM1 <= lk mot ngay viet nam _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=HI6U9VM0 <= lk modern talking _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=K4KUADNH <= lk me _ ngoc lan.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=J6F518DM <= lk me _ bao tho & ngoc xuan.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=QV6ROLMH <= lk may nhip cau tre _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=R0PCAW0V <= lk mai lo minh xa nhau _ thanh tuyen & che linh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=XI5Y4FBZ <= lk mai lo hai minh xa nhau _ ha vy & truong vu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=42HIQ9P4 <= lk ly ca phe cuoi cung _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=0O1SSP83 <= lk loi yeu thuong _ phuong loan & chi tai.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=3PRO66DM <= lk loi noi dau long _ tuan khoa.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=ZQIMHFSE <= lk le huu ha _ the son.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=T9PV6N5G <= lk lanh tron dem mua _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=VFXT44PT <= lk lam _ lam chi khanh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=9B1YFP2J <= lk kiep ngheo _ tam doan & phuong diem hanh.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=YRMNBJ6O <= lk khuya nay anh di roi _ phuong hong que & truc mai.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=SZWVUYU5 <= lk khuc tinh doi gian _ thanh ha & elvis phuong.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=DRVX26X9 <= lk khong con nho nguoi yeu _ truong vu.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=DN75OTVG <= lk khong bao gio quen anh _ ha phuong & manh quynh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=FV8XYJ29 <= lk khong _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=4T9ZZY5L <= lk khoc tham _ ha vy.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=A0IZ9H9L <= lk i wanna _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=6ABA7210 <= lk hoi am _ phi nhung & phuong lam.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=NMBPV41H <= lk hoang thi tho _ manh dinh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=74CKXBTU <= lk hoa tim ngay xua _ phi nhung & thai chau.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=GW0NXBQQ <= lk hat cho ngay hom qua _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=LNHSTG9T <= lk han do ban _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=MET9W4H6 <= lk hai muoi bon gio phep _ hoang anh & duy khanh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=V7VUPRRM <= lk ha trang _ nguyen vu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=3SSB7E5Q <= lk gui ve anh _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=QIPWJ5WH <= lk go cua _ bang tam & manh dinh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=7M9ZAPVM <= lk giot le sau _ hop ca.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=R611QSX8 <= lk giang sinh _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=72TR9AO7 <= lk gian hon _ tam doan & quoc dung.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=INKPDGB6 <= lk giac ngu co don _ bang tam & dang the luan.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=JBJE3M00 <= lk ghen _ phuong loan & chi tai brothers.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=PO6JNXXE <= lk em ve giua tim toi _ dan truong.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=773G89F5 <= lk em la tat ca _ phi khanh & anh dung.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=TOKA02HC <= lk em di roi _ diem lien & thanh lan.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=PXBAPBKR <= lk em con nho mua xuan _ tam ca.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=UW8FFEX4 <= lk em chua biet yeu _ cam ly.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=765SJ96X <= lk duyen que tinh ta voi minh _ son ca & quang binh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=IFZRE9YP <= lk duyen que _ son ca & quang binh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=N4MCDFI7 <= lk duy khanh _ quang le & tuong nguyen.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=S9UVZZ3C <= lk duy khanh _ che linh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=91MFHY7M <= lk dua nhau ve coi an tinh _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=4DL2HZ9N <= lk dua em vao ha _ bao yen & thanh tuyen.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=V21MQ7U0 <= lk dong xanh _ trung hanh & tuan dung.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=YQP7MVIR <= lk dong xanh _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=28SUMSB7 <= lk dong song ky niem _ thien kim & quoc khanh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=BWC65Z0P <= lk doi nga chia ly _ ha vy & truong vu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=YIZ5ZW4X <= lk dieu gi do _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=D8FL2YBP <= lk dieu gi do _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=FWJ9LZK0 <= lk dien va say _ nguyen hung.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=F3AZTV8G <= lk di ve noi xa _ tran minh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=1TK0A27U <= lk dem nguyen cau _ tam ca.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=4B3GJKG3 <= lk dem do thi _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=OH291GFC <= lk dem cuoi cung _ ho hoang yen & quoc khanh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=BNAXK1D2 <= lk dau tinh sau _ khanh ly & bang kieu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=NUTEP2Q8 <= lk dan ca ba mien _ phi nhung.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=00FFHPQZ <= lk dan ca 2 _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=B3H3FHA8 <= lk dan ca 1 _ trang thanh lan & quang binh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=VXJN53MB <= lk dan ca 1 _ ha vy, minh tuyet & tam doan.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=2DJS6C6A <= lk da lat hoang hon _ thanh tuyen & anh khoa.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=IDGG1OBF <= lk con quy lay chua _ song ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=2NY1CY8J <= lk con mua ha _ ngoc huong & y phuong.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=TJMD28Y9 <= lk con mai yeu thuong _ ho le thu & loan chau.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=LZQKZN5K <= lk con lai noi co don _ henry truc.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=K8ICADWR <= lk con gio thoang _ thanh ha & bang kieu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=15BU7FZR <= lk con duong xua em di _ nhu quynh & truong vu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=14GRQ0UD <= lk co quen duoc dau _ thanh thao.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=WW2PXG2D <= lk chuyen tinh yeu _ ky duyen & cong thanh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=OF19HDLL <= lk chuyen tinh thoi chinh chien _ diem lien & lam nhat tien.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=BW8CO8Y5 <= lk chuyen tinh khong di vang _ luu my linh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=V30STPOW <= lk chuyen hop tan _ ngoc huyen & dang the luan.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=3313O5JT <= lk chuyen hoa sim _ hop ca.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=1F0N35D8 <= lk chuyen gian thien ly _ truong vu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=6X7CBBUR <= lk chuyen chung minh _ hoang oanh & trung chinh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=PXBAPBKR <= lk christmas happy new year 4 _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=YYZD13FG <= lk christmas happy new year 3 _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=XZZTBUJ5 <= lk christmas happy new year 2 _ ngan khuyen & anh tuan.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=495KGSPK <= lk christmas happy new year 1 _ ngan khuyen & anh tuan.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=354LH04X <= lk cho toi lai tu dau _ thu phuong.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=WCX2T5Z4 <= lk chi co em _ tam ca.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=32YSAB7E <= lk cha cha cha _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=1O4P913Y <= lk cha _ ngoc son.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=Q9JFNI3U <= lk cau chuyen tinh toi _ bao han & duong trieu vu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=HCURGQ6Y <= lk canh thiep hong _ ha vy.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=BS6X22WB <= lk canh buom chuyen ben _ phuong dung & thanh thuy.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=0DEM1TLY <= lk cam on _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=GDPEGKWF <= lk bup be _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=5RNHXY1I <= lk buon _ thao my.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=MBVB1TCN <= lk bui doi _ che linh & truong vu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=OEB68V3N <= lk bong nho duong chieu _ thanh thuy & vu khanh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=7HIJT6I9 <= lk biet den bao gio _ phuong hong que.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=ILD34XAW <= lk biet den bao gio _ manh quynh & truong vu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=1EP5GA1A <= lk bien nho _ thanh ha & quang dung.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=XEJI2U4Y <= lk be bang _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=T62KGG96 <= lk bai khong ten _ thanh ha & don ho.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=1F46RY1S <= lk ba mien _ y lan.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=Y270J1PB <= lk anh di chien dich _ bich van & y phuong.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=8LI20N9F <= lk anh bang _ thanh thuy & thanh tuyen.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=FEXPYB7T <= lk am nhac khong bien gioi _ hop ca.dat
=> http://www.megaupload.com/?d=X98A27X1 <= lk tuoi hoc tro _ mai thien van & quynh dung.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=Y9CE73ZG <= lk trong tam mat doi _ che linh & truong vu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=NXBY185S <= lk trinh cong son _ khanh ly & tuan ngoc.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=X12MD48F <= lk trai tim lam lo _ tam ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=DTCW3B0N <= lk top hits _ hop ca.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=CIW3H9Z0 <= lk sa mac tinh yeu _ ngoc lien & nguyet anh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=8LVQG53Q <= lk nhac dieu huong _ khanh ha & quang dung.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=I7ZS8DFG <= lk ngay chia tay _ ho le thu & luu viet hung.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=XEWD173I <= lk muoi nam tinh cu _ thu phuong & the son.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=DN75OTVG <= lk khong bao gio quen anh _ ha phuong & manh quynh.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=NAHN37FM <= lk gio bac _ huong lan & tam doan.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=D5G7W1NI <= lk dem vu truong _ phuong hong que & thai chau.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=BNAXK1D2 <= lk dau tinh sau _ khanh ly & bang kieu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=Q9JFNI3U <= lk cau chuyen tinh toi _ bao han & duong trieu vu.mpg
=> http://www.megaupload.com/?d=XEJI2U4Y <= lk be bang _ tam ca.mpg
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 03-22-2011, 01:43 PM
dinhtran36 dinhtran36 is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 2
Default

cho minh xin 1 ve nhe
CAM ON BAN HIEN NHIEU LAM
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:18 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.