View Single Post
  #301  
Old 01-10-2022, 03:38 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,449
Default

TRAN 1

Y

Torino vs Fiorentina

START: Mon Jan 01 00:00 AM CST 2022 (~00:00 AM ngày 01 tháng 01 năm 2022 VN)
END: Mon Jan 10 10:00 AM CST 2022 (~11:00 PM ngày 10 tháng 01 năm 2022 VN)

Tỷ lệ bet: 2.87 3.4 2.4 tức là :

Torino win : 2.87

2 teams draw : 3.4

Fiorentina win : 2.4

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Torino 4-0 Fiorentina

BET: a_a_a_a fiorentina tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: amnohanhphuc torino phom 20000000 => if win: +57400000
BET: anhkhotx torino domino 1780422 => if win: +5109811
BET: anvuigiadinh torino tusac 20000000 => if win: +57400000
BET: arizona fiorentina xep 20000000 => if win: +45600000
BET: baicatango draw1 xito 100000 => if win: +340000
BET: banhbo draw1 domino 20000000 => if win: +68000000
BET: baole fiorentina tienlen 9856435 => if win: +23655444
BET: bays0n fiorentina phom 20000000 => if win: +45600000
BET: benny125 torino lottery 180000 => if win: +516600
BET: bensoo fiorentina domino 1000000 => if win: +2400000
BET: bensou fiorentina domino 1000000 => if win: +2400000
BET: biennho70 fiorentina domino 13298886 => if win: +30321460
BET: bonplban draw1 lottery 2000000 => if win: +6800000
BET: bungbuditteo draw1 chinesepoker 4000000 => if win: +13600000
BET: bupbe1234 fiorentina xep 2000000 => if win: +4560000
BET: bupbebihu draw1 chinesepoker 5000000 => if win: +17000000
BET: calamari fiorentina lottery 5700000 => if win: +12996000
BET: captiva draw1 xito 100000 => if win: +340000
BET: chemheo fiorentina tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: daotachaihoa draw1 domino 2168184 => if win: +7371825
BET: dbuon_langle draw1 phom 510000 => if win: +1734000
BET: dh torino chan 20000000 => if win: +57400000
BET: diemmyvt fiorentina phom 2000000 => if win: +4560000
BET: dieulan draw1 phom 1000000 => if win: +3400000
BET: doantuyet_ fiorentina lottery 12500000 => if win: +28500000
BET: doccocaubai draw1 lottery 4000000 => if win: +13600000
BET: doivothuong draw1 lottery 1000000 => if win: +3400000
BET: donovan1975 fiorentina tienlen 13426123 => if win: +30611560
BET: donovan_1975 draw1 blackjack 16030000 => if win: +54502000
BET: duykhang fiorentina chinesepoker 3100000 => if win: +7068000
BET: em_ngheo draw1 paigow 1818181 => if win: +6181815
BET: emkhotx torino tusac 20000000 => if win: +57400000
BET: ethan76 torino tienlen 20000000 => if win: +57400000
BET: godfath3r fiorentina domino 1000000 => if win: +2400000
BET: goma fiorentina lottery 8100000 => if win: +18468000
BET: gyoza fiorentina lottery 7900000 => if win: +18012000
BET: hac_bip_ draw1 catte 1460351 => if win: +4965193
BET: halimeda fiorentina domino 2000000 => if win: +4560000
BET: hankedoida fiorentina lottery 2000000 => if win: +4560000
BET: heonaileocay draw1 lottery 4000000 => if win: +13600000
BET: hiemdoc fiorentina chinesepoker 2300000 => if win: +5244000
BET: hoai_yeu fiorentina chinesepoker 2873660 => if win: +6551944
BET: hoaiyeu fiorentina phom 1000000 => if win: +2400000
BET: hoanhymotdoi torino xep 20000000 => if win: +57400000
BET: htvinhchau fiorentina phom 5400000 => if win: +12312000
BET: hung08 fiorentina tusac 10000000 => if win: +22800000
BET: jennifer_181 fiorentina tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: johnnyvan fiorentina tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: kamasutra draw1 chinesepoker 5000000 => if win: +17000000
BET: kamikaze fiorentina lottery 7700000 => if win: +17556000
BET: kevin fiorentina xep 3300000 => if win: +7524000
BET: kl fiorentina phom 2200000 => if win: +5016000
BET: ku fiorentina xep 20000000 => if win: +45600000
BET: kun fiorentina lottery 7000000 => if win: +15960000
BET: lahuy fiorentina tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: lang_nhin draw1 phom 1000000 => if win: +3400000
BET: langtu_ fiorentina xep 10000000 => if win: +24000000
BET: lilom fiorentina lottery 8400000 => if win: +19152000
BET: lkbangtam fiorentina tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: lkhang fiorentina lottery 9800000 => if win: +22344000
BET: maymuongie fiorentina phom 20000000 => if win: +45600000
BET: meiu_iuiu fiorentina tusac 9459179 => if win: +21566928
BET: minh0n draw1 lottery 4000000 => if win: +13600000
BET: mong_mo draw1 phom 980000 => if win: +3332000
BET: mua_chieu08 fiorentina tusac 3000000 => if win: +6840000
BET: muachieu08 torino tienlen 15758126 => if win: +45225821
BET: myhuyen15 draw1 blackjack 10000000 => if win: +34000000
BET: negi fiorentina tusac 8000000 => if win: +18240000
BET: ngulan fiorentina tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: nguluc fiorentina lottery 5000000 => if win: +11400000
BET: nguoi_doi draw1 phom 1000000 => if win: +3400000
BET: nike fiorentina chinesepoker 4100000 => if win: +9348000
BET: noibuonxotxa draw1 lottery 2000000 => if win: +6800000
BET: oeoeoe fiorentina tienlen 2222222 => if win: +5066666
BET: ong_co_noi draw1 lottery 12500000 => if win: +42500000
BET: ongnoi_ fiorentina tienlen 20000000 => if win: +48000000
BET: onithanh draw1 lottery 4000000 => if win: +13600000
BET: oooviai fiorentina tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: phapvu draw1 tienlen 7800000 => if win: +26520000
BET: phungquan fiorentina lottery 2000000 => if win: +4560000
BET: phuocngoc748 fiorentina domino 20000000 => if win: +45600000
BET: poke fiorentina lottery 7300000 => if win: +16644000
BET: puma fiorentina phom 2200000 => if win: +5016000
BET: quat_ba_tieu draw1 domino 3217007 => if win: +10937823
BET: que_lam draw1 tienlen 4376853 => if win: +14881300
BET: rendel fiorentina lottery 6500000 => if win: +14820000
BET: rinh fiorentina domino 2000000 => if win: +4560000
BET: sacrifice fiorentina tusac 2000000 => if win: +4560000
BET: saigon_85 draw1 tusac 6105213 => if win: +20757724
BET: sailamcuaem fiorentina tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: sailamhoihan torino xep 12000000 => if win: +34440000
BET: sarah draw1 domino 5000000 => if win: +17000000
BET: satan draw1 tienlen 20000000 => if win: +68000000
BET: satthuhaihoa draw1 lottery 4000000 => if win: +13600000
BET: saturn fiorentina domino 1000000 => if win: +2400000
BET: sayonara fiorentina phom 2100000 => if win: +4788000
BET: selina draw1 tienlen 20000000 => if win: +68000000
BET: seven fiorentina phom 20000000 => if win: +45600000
BET: sig238 fiorentina domino 1000000 => if win: +2400000
BET: so_nice fiorentina domino 18957685 => if win: +43223521
BET: sotaumc565 draw1 xep 2000000 => if win: +6800000
BET: specialized fiorentina domino 1000000 => if win: +2400000
BET: stevenluong1 draw1 xito 2000000 => if win: +6800000
BET: sun_em_2901 draw1 paigow 5000000 => if win: +17000000
BET: suoicat fiorentina tienlen 13798689 => if win: +31461010
BET: suoihoa fiorentina tienlen 15428867 => if win: +35177816
BET: suoimay fiorentina tienlen 14697480 => if win: +33510254
BET: suoimo fiorentina tienlen 15289708 => if win: +34860534
BET: suoivang fiorentina tienlen 19485838 => if win: +44427710
BET: taco fiorentina phom 4400000 => if win: +10032000
BET: tango fiorentina chinesepoker 3200000 => if win: +7296000
BET: teslas fiorentina domino 1000000 => if win: +2400000
BET: tet2015 fiorentina lottery 2000000 => if win: +4560000
BET: tet2016 fiorentina lottery 2000000 => if win: +4560000
BET: thanhthanh35 draw1 lottery 4000000 => if win: +13600000
BET: thanhtrangvn draw1 xep 15000000 => if win: +51000000
BET: the_moon draw1 lottery 4000000 => if win: +13600000
BET: the_sun_2908 draw1 lottery 4000000 => if win: +13600000
BET: thientri fiorentina lottery 3500000 => if win: +7980000
BET: tinhbuon_ draw1 phom 639000 => if win: +2172600
BET: tinhkhoi fiorentina xep 20000000 => if win: +45600000
BET: tommyly92 fiorentina lottery 2000000 => if win: +4560000
BET: trai72 draw1 lottery 3000000 => if win: +10200000
BET: tramnamcodon draw1 xito 100000 => if win: +340000
BET: tranthirinh fiorentina domino 2000000 => if win: +4560000
BET: trentayem123 draw1 tusac 16000000 => if win: +54400000
BET: trieu_minh draw1 tienlen 6279767 => if win: +21351207
BET: tthuonglan fiorentina domino 14583333 => if win: +33249999
BET: unchance fiorentina phom 10000000 => if win: +24000000
BET: vankim draw1 tienlen 13200000 => if win: +44880000
BET: venhadicon draw1 tienlen 20000000 => if win: +68000000
BET: vietphu80 fiorentina domino 3500000 => if win: +7980000
BET: vip fiorentina domino 1000000 => if win: +2400000
BET: win_win draw1 xito 100000 => if win: +340000
BET: xa_xatham draw1 tusac 2000000 => if win: +6800000
BET: xem_phim fiorentina tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: yeutrongndau draw1 lottery 2800000 => if win: +9520000
BET: z_cobra_z fiorentina bigtwo 5000000 => if win: +12000000

Number of bets: 139
Last modified on 2022/01/10 09:59 CST

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is torino. Winning amounts credited to: anvuigiadinh muachieu08 amnohanhphuc emkhotx dh anhkhotx sailamhoihan hoanhymotdoi benny125 ethan76.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 01-10-2022 lúc 09:20 PM.