View Single Post
  #2432  
Old 09-25-2021, 04:14 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,450
Default

TRAN 2

italy

genoa vs verona

START: Thur Aug 05 02:05 AM CST 2021 (~02:05 PM ngày 05 tháng 08 năm 2021 VN)
END: Sat Sep 25 01:45 PM CST 2021 (~01:45 AM ngày 26 tháng 09 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 2.62 3.25 2.7 tức là :

genoa win : 2.62

2 teams draw : 3.25

verona win : 2.7

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn
:v26 :

genoa 3 - 3 verona

# BET2: nick outcome game amount
BET2: acura_mdx genoa xep 100000 => if win: +262000
BET2: baole draw paigow 7106326 => if win: +23095559
BET2: bays0n draw tienlen 4452459 => if win: +13746967
BET2: biennho70 draw domino 2250184 => if win: +6947443
BET2: boconchoxom draw phom 20000000 => if win: +65000000
BET2: bom_hengio genoa xep 100000 => if win: +262000
BET2: bonghongtim draw paigow 1774489 => if win: +5478734
BET2: calamari genoa xep 6400000 => if win: +15929600
BET2: cat_72 draw domino 5000000 => if win: +15437500
BET2: cohon genoa lottery 2400000 => if win: +5973600
BET2: dem7ngay3 draw tienlen 17000000 => if win: +55250000
BET2: donovan1975 genoa xep 7456123 => if win: +19535042
BET2: donovan_1975 verona paigow 5776069 => if win: +15595386
BET2: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +5909088
BET2: ethan76 draw tienlen 20000000 => if win: +61750000
BET2: exit genoa tienlen 20000000 => if win: +52400000
BET2: giot_mua draw tusac 1719830 => if win: +5309975
BET2: giot_nang draw tusac 1726568 => if win: +5330778
BET2: giot_nho draw tusac 1733523 => if win: +5352252
BET2: giot_sau draw tusac 1733914 => if win: +5353459
BET2: giot_suong draw tusac 1724437 => if win: +5324199
BET2: godfath3r genoa domino 10199412 => if win: +26722459
BET2: goma genoa xep 2700000 => if win: +6720300
BET2: gyoza genoa phom 2400000 => if win: +5973600
BET2: hac_bip_ draw xito 566965 => if win: +1842636
BET2: haiauphixu draw xep 6900000 => if win: +21303750
BET2: hankedoida genoa lottery 10000000 => if win: +26200000
BET2: hanlengan draw domino 20000000 => if win: +65000000
BET2: hanoi2000 draw chan 1000000 => if win: +3250000
BET2: hoai_yeu genoa xep 3868101 => if win: +10134424
BET2: hoaiyeu genoa tusac 2682675 => if win: +7028608
BET2: hoaluuly67 genoa phom 5000000 => if win: +13100000
BET2: kevin genoa phom 8200000 => if win: +20409800
BET2: kumquat genoa lottery 2000000 => if win: +4978000
BET2: kun genoa phom 2400000 => if win: +5973600
BET2: l268 genoa tusac 10402300 => if win: +25891324
BET2: lilom genoa xito 12900000 => if win: +33798000
BET2: lkbangtam verona domino 7472659 => if win: +20176179
BET2: lol genoa tienlen 4497721 => if win: +11194827
BET2: manllyy_10 genoa xito 100000 => if win: +262000
BET2: masieu genoa lottery 3900000 => if win: +9707100
BET2: mattroimoc draw phom 6000000 => if win: +18525000
BET2: meiu_iuiu draw phom 20000000 => if win: +61750000
BET2: monaco genoa xep 2900000 => if win: +7598000
BET2: mua_chieu08 genoa tusac 6000000 => if win: +15720000
BET2: muachieu08 draw tienlen 16000000 => if win: +49400000
BET2: my_tuyet verona phom 8935000 => if win: +24124500
BET2: n10tv genoa xep 7688178 => if win: +19135875
BET2: nevada genoa lottery 3000000 => if win: +7467000
BET2: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3250000
BET2: nickel genoa lottery 7000000 => if win: +18340000
BET2: nuavangtrang genoa domino 2000000 => if win: +5240000
BET2: ong_thoan genoa lottery 6988549 => if win: +18309998
BET2: ongnoi_ genoa tienlen 20000000 => if win: +52400000
BET2: phungquan genoa lottery 100000 => if win: +262000
BET2: poke genoa xito 2600000 => if win: +6471400
BET2: princedomino verona domino 20000000 => if win: +54000000
BET2: puma genoa phom 3100000 => if win: +7715900
BET2: sacrifice genoa xep 2900000 => if win: +7218100
BET2: saigonnew genoa xep 100000 => if win: +262000
BET2: saigontoday genoa xep 100000 => if win: +262000
BET2: sailamcuaem draw tienlen 3888888 => if win: +12006941
BET2: sailamhoihan draw tienlen 5000000 => if win: +15437500
BET2: sashimi genoa xep 4200000 => if win: +11004000
BET2: satan draw tienlen 20000000 => if win: +65000000
BET2: saturn genoa domino 2000000 => if win: +5240000
BET2: sayonara genoa chinesepoker 10900000 => if win: +27130100
BET2: selfie genoa phom 20000000 => if win: +52400000
BET2: seven genoa chinesepoker 20000000 => if win: +49780000
BET2: shakur genoa tienlen 20000000 => if win: +49780000
BET2: sig238 genoa domino 2000000 => if win: +5240000
BET2: simba genoa lottery 3900000 => if win: +9707100
BET2: specialized genoa domino 2000000 => if win: +5240000
BET2: stevenluong1 draw catte 3000000 => if win: +9750000
BET2: sumo genoa phom 2400000 => if win: +5973600
BET2: suoibac draw tienlen 2481646 => if win: +7662082
BET2: suoicat draw tienlen 2938364 => if win: +9072198
BET2: suoihoa draw tienlen 2760584 => if win: +8523303
BET2: suoimay draw tienlen 1610019 => if win: +4970933
BET2: suoimo draw tienlen 2738228 => if win: +8454278
BET2: suoingoc draw tienlen 2712087 => if win: +8373568
BET2: suoivang draw tienlen 2677659 => if win: +8267272
BET2: taco genoa xep 4200000 => if win: +10453800
BET2: tacungvui genoa xito 3000000 => if win: +7467000
BET2: tango genoa phom 3700000 => if win: +9209300
BET2: teslas genoa domino 5085206 => if win: +13323239
BET2: tet2015 genoa lottery 100000 => if win: +262000
BET2: tet2016 genoa lottery 1000000 => if win: +2620000
BET2: thanhng5 draw phom 1000000 => if win: +3250000
BET2: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3250000
BET2: tommyly92 genoa lottery 100000 => if win: +262000
BET2: trai72 draw tienlen 20000000 => if win: +65000000
BET2: tranvi genoa xito 3000000 => if win: +7467000
BET2: tthuonglan verona phom 20000000 => if win: +54000000
BET2: vietphu80 draw domino 5000000 => if win: +16250000
BET2: villa_viahe genoa xep 100000 => if win: +262000
BET2: wasabi genoa phom 4700000 => if win: +12314000
BET2: wrxt4cy genoa domino 20000000 => if win: +49780000
BET2: xa_xatham draw xito 346221 => if win: +1125218
BET2: xem_phim genoa tienlen 20000000 => if win: +49780000
BET2: xuansang genoa paigow 14000000 => if win: +34846000
BET2: yeutoilannua verona tusac 15587600 => if win: +42086520
BET2: yolo genoa phom 4000000 => if win: +10480000
BET2: yunyun draw tienlen 5555555 => if win: +17152776
BET2: z_cobra_z draw xito 386275 => if win: +1255393

Number of bets: 105
Last modified on 2021/09/25 13:43 CDT

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is draw. Winning amounts credited to: suoicat suoihoa bonghongtim bays0n giot_mua vietphu80 yunyun biennho70 giot_sau xa_xatham suoivang hanlengan giot_nang giot_suong muachieu08 hanoi2000 stevenluong1 suoimo satan mattroimoc trai72 suoibac cat_72 z_cobra_z sailamcuaem b...
<1>***<12> ...aole meiu_iuiu hac_bip_ giot_nho suoimay suoingoc dem7ngay3 thientri em_ngheo haiauphixu sailamhoihan boconchoxom thanhng5 ethan76 nguluc.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 09-27-2021 lúc 04:49 AM.