View Single Post
  #19  
Old 01-09-2020, 01:49 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,452
Default

TRAN 1

SPA SC - San Trung Lap

Barcelona vs Atletico Madrid

START:Wed Jan 08 08:55 PM CST 2020 (~09:55 AM ngày 09 tháng 01 năm 2020 VN)
END: Thur Jan 09 01:00 PM CST 2020 (~02:00 AM ngày 10 tháng 01 năm 2020 VN)

Tỷ lệ bet: 2.0 3.4 3.75 tức là :

Barcelona win : 2.0

2 teams draw : 3.4

Atletico Madrid win : 3.75

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Barcelona 2 - 3 Atletico Madrid

# BET: nick outcome game amount
BET: aaaaaa draw blackjack 2000000 => if win: +6460000
BET: ajh draw catte 1911764 => if win: +6499997
BET: alma1 barcelona tusac 11500000 => if win: +23000000
BET: alva1 barcelona chinesepoker 8000000 => if win: +15200000
BET: amazon barcelona tienlen 20000000 => if win: +38000000
BET: anhrattiec draw phom 7000000 => if win: +22610000
BET: anhvaitroi a.madrid xito 2000000 => if win: +7500000
BET: apache barcelona phom 12000000 => if win: +22800000
BET: apham03076 a.madrid tienlen 10614791 => if win: +39805466
BET: apsara barcelona lottery 14000000 => if win: +26600000
BET: arizona barcelona xito 20000000 => if win: +38000000
BET: aura draw tienlen 5000000 => if win: +17000000
BET: aurora barcelona lottery 1000000 => if win: +2000000
BET: baicatango draw xito 100000 => if win: +340000
BET: baltimore_ a.madrid tienlen 2865874 => if win: +10747027
BET: banhbeo draw lottery 16000000 => if win: +54400000
BET: banhkem draw lottery 20000000 => if win: +68000000
BET: bayvien barcelona phom 12000000 => if win: +22800000
BET: benny125 barcelona lottery 1000000 => if win: +2000000
BET: bichphuong barcelona xep 20000000 => if win: +38000000
BET: bienman barcelona tusac 20000000 => if win: +38000000
BET: bietkhuc barcelona xep 15000000 => if win: +28500000
BET: billclinton draw lottery 2000000 => if win: +6800000
BET: binhxuyen barcelona xep 15800000 => if win: +30020000
BET: bj barcelona tienlen 9592777 => if win: +19185554
BET: black_vodka a.madrid phom 20000000 => if win: +75000000
BET: bonbon111 draw xep 1000000 => if win: +3400000
BET: boner barcelona phom 10800000 => if win: +21600000
BET: botaychamcom barcelona domino 20000000 => if win: +38000000
BET: bubbles draw lottery 5000000 => if win: +16150000
BET: bungbuditteo draw lottery 4500000 => if win: +15300000
BET: bupbebihu draw lottery 4500000 => if win: +15300000
BET: ca_map barcelona tienlen 1500000 => if win: +3000000
BET: calamari barcelona phom 20000000 => if win: +38000000
BET: caothanhdanh draw lottery 2000000 => if win: +6800000
BET: caothienkim_ draw lottery 2000000 => if win: +6800000
BET: captiva draw xito 100000 => if win: +340000
BET: cat barcelona tusac 10000000 => if win: +19000000
BET: chee barcelona tienlen 2000000 => if win: +3800000
BET: chioi_aye barcelona tienlen 2000000 => if win: +4000000
BET: chu_long61 barcelona chan 1000000 => if win: +2000000
BET: cobacthegioi barcelona tienlen 2000000 => if win: +4000000
BET: cutie barcelona tusac 10000000 => if win: +20000000
BET: d_technica barcelona xito 11000000 => if win: +20900000
BET: daisy draw lottery 15000000 => if win: +51000000
BET: daotachaihoa draw phom 4300000 => if win: +14620000
BET: diem draw lottery 11000000 => if win: +35530000
BET: dieugiandi a.madrid xito 2000000 => if win: +7500000
BET: dieulan a.madrid chinesepoker 7000000 => if win: +26250000
BET: dinhtruc draw domino 20000000 => if win: +68000000
BET: doccocaubai draw lottery 4300000 => if win: +14620000
BET: dr4g0n barcelona tusac 6654327 => if win: +12643221
BET: duykhang barcelona xep 10000000 => if win: +19000000
BET: eu barcelona bigtwo 4766602 => if win: +9056543
BET: giosaota barcelona tusac 20000000 => if win: +40000000
BET: grace draw lottery 15000000 => if win: +51000000
BET: hac_bip_ barcelona tienlen 1000000 => if win: +2000000
BET: hailua555 draw xep 2000000 => if win: +6460000
BET: hauvy draw phom 5000000 => if win: +17000000
BET: heonaileocay draw chinesepoker 4300000 => if win: +14620000
BET: hero barcelona xito 20000000 => if win: +38000000
BET: hey_hey_guy a.madrid xito 2000000 => if win: +7500000
BET: hiemdoc barcelona phom 20000000 => if win: +40000000
BET: hiuquanh barcelona catte 2000000 => if win: +4000000
BET: hoahongtim barcelona tusac 12000000 => if win: +22800000
BET: hoahongxanh2 a.madrid phom 20000000 => if win: +75000000
BET: hoaithuong barcelona tienlen 15000000 => if win: +28500000
BET: hoaithuong77 barcelona tienlen 12000000 => if win: +22800000
BET: hoalantim barcelona tusac 12000000 => if win: +22800000
BET: hoaphuongtim barcelona tusac 12000000 => if win: +22800000
BET: hoasentim barcelona tusac 12000000 => if win: +22800000
BET: hp draw tusac 2000000 => if win: +6800000
BET: ht_yeuem barcelona tienlen 2500000 => if win: +5000000
BET: hulk barcelona tienlen 20000000 => if win: +38000000
BET: hung08 barcelona tusac 10000000 => if win: +19000000
BET: huuduyen barcelona phom 12500000 => if win: +23750000
BET: insatiable draw lottery 5000000 => if win: +16150000
BET: jeffduccao draw lottery 2000000 => if win: +6800000
BET: juleetruong9 draw xep 20000000 => if win: +68000000
BET: kamasutra draw lottery 4500000 => if win: +15300000
BET: kamikaze barcelona phom 20000000 => if win: +40000000
BET: kevin barcelona phom 20000000 => if win: +38000000
BET: khachsan7sao draw lottery 10000000 => if win: +34000000
BET: khiemtung barcelona phom 18000000 => if win: +34200000
BET: lac_tr0i barcelona tienlen 8000000 => if win: +15200000
BET: lahuy barcelona tienlen 20000000 => if win: +40000000
BET: laimaybay barcelona tienlen 20000000 => if win: +40000000
BET: le_cid a.madrid catte 2000000 => if win: +7500000
BET: lily draw blackjack 20000000 => if win: +68000000
BET: lkbangtam barcelona tienlen 20000000 => if win: +38000000
BET: lkhang barcelona xep 8000000 => if win: +15200000
BET: lnuibanmuoi barcelona tienlen 500000 => if win: +1000000
BET: longtu07 draw lottery 2000000 => if win: +6800000
BET: lover barcelona xep 16000000 => if win: +30400000
BET: lullaby draw blackjack 4000000 => if win: +13600000
BET: luxury barcelona phom 7900000 => if win: +15010000
BET: manllyy_10 barcelona xito 10000000 => if win: +19000000
BET: mastersuper1 barcelona tienlen 15246649 => if win: +30493298
BET: meovangsjc1 barcelona domino 5000000 => if win: +9500000
BET: miki_xixon barcelona xep 20000000 => if win: +38000000
BET: minh0n draw phom 4300000 => if win: +14620000
BET: minhbuon a.madrid catte 2000000 => if win: +7500000
BET: minhvy12 draw phom 3900000 => if win: +13260000
BET: mk_xx_11 barcelona xep 20000000 => if win: +38000000
BET: motmaumay barcelona xep 13500000 => if win: +27000000
BET: muangau a.madrid xito 2000000 => if win: +7500000
BET: muasaigon barcelona tienlen 20000000 => if win: +38000000
BET: muco barcelona phom 20000000 => if win: +38000000
BET: neverwin barcelona tienlen 1000000 => if win: +2000000
BET: newzealand a.madrid xito 20000000 => if win: +75000000
BET: ngchet_trove barcelona tusac 20000000 => if win: +38000000
BET: nguluc a.madrid chinesepoker 1000000 => if win: +3750000
BET: nguoi_doi a.madrid phom 3600000 => if win: +13500000
BET: nhoanhnhieu barcelona tusac 10000000 => if win: +19000000
BET: noibuonxotxa draw tienlen 2000000 => if win: +6460000
BET: ong_co_noi draw lottery 2000000 => if win: +6800000
BET: ong_thoan barcelona tienlen 20000000 => if win: +40000000
BET: ongnoi_ barcelona tienlen 20000000 => if win: +40000000
BET: onithanh draw lottery 4500000 => if win: +15300000
BET: pacman barcelona blackjack 7744033 => if win: +15488066
BET: pcx barcelona phom 12700000 => if win: +24130000
BET: pennsylvanla barcelona domino 14000000 => if win: +26600000
BET: phamtho barcelona phom 5000000 => if win: +10000000
BET: phicongtre barcelona tienlen 1500000 => if win: +3000000
BET: poke barcelona phom 12000000 => if win: +22800000
BET: quanh_hiu barcelona xito 20000000 => if win: +40000000
BET: quat_ba_tieu draw chinesepoker 4300000 => if win: +14620000
BET: queem draw lottery 1313131 => if win: +4241413
BET: quynhvi barcelona xep 17000000 => if win: +32300000
BET: rainbow barcelona phom 19000000 => if win: +36100000
BET: randoc barcelona phom 16000000 => if win: +30400000
BET: retaliate barcelona phom 20000000 => if win: +38000000
BET: sacrifice barcelona phom 20000000 => if win: +38000000
BET: saigonthu7 barcelona domino 20000000 => if win: +38000000
BET: sashimi barcelona lottery 11000000 => if win: +20900000
BET: satthuhaihoa draw lottery 4300000 => if win: +14620000
BET: sindel draw blackjack 5000000 => if win: +17000000
BET: small_swan draw tusac 3000000 => if win: +10200000
BET: stevenluong1 barcelona xep 1000000 => if win: +2000000
BET: sumo barcelona tienlen 11000000 => if win: +20900000
BET: sun_em_2901 draw chinesepoker 4300000 => if win: +14620000
BET: tacungvui barcelona xito 3500000 => if win: +6650000
BET: tango barcelona lottery 9000000 => if win: +17100000
BET: than_fa_cua barcelona tienlen 5000000 => if win: +9500000
BET: thanh_tuan87 draw tusac 20000000 => if win: +68000000
BET: thanhthanh35 draw lottery 4500000 => if win: +15300000
BET: the__blues a.madrid phom 20000000 => if win: +75000000
BET: the_sun_2908 draw phom 4500000 => if win: +15300000
BET: thientri a.madrid chinesepoker 1000000 => if win: +3750000
BET: thuyetdomino draw domino 15000000 => if win: +51000000
BET: tinhbuon_ a.madrid chinesepoker 8000000 => if win: +30000000
BET: tinhkhoi barcelona lottery 11000000 => if win: +20900000
BET: tinhkhuc barcelona lottery 12000000 => if win: +22800000
BET: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +340000
BET: tranvi barcelona xito 3500000 => if win: +6650000
BET: trung_sathu barcelona xep 10000000 => if win: +19000000
BET: trung_satthu barcelona tusac 20000000 => if win: +38000000
BET: tthuonglan barcelona tienlen 20000000 => if win: +38000000
BET: tuyduyen barcelona xep 14700000 => if win: +27930000
BET: twoway a.madrid domino 6846417 => if win: +25674063
BET: typhu_usa draw lottery 1300000 => if win: +4420000
BET: utsmell a.madrid tienlen 8206000 => if win: +30772500
BET: violet barcelona xep 20000000 => if win: +40000000
BET: vipthanhdanh draw lottery 5590000 => if win: +19006000
BET: vuivecalang draw xep 20000000 => if win: +68000000
BET: wagashi barcelona lottery 13000000 => if win: +24700000
BET: wasabi barcelona xito 20000000 => if win: +38000000
BET: win_win draw xito 100000 => if win: +340000
BET: wrx_sti barcelona xito 9700000 => if win: +18430000
BET: xa_xatham barcelona xep 1000000 => if win: +2000000
BET: xem_phim barcelona tienlen 20000000 => if win: +40000000
BET: xin_dung barcelona domino 2000000 => if win: +3800000
BET: xuan_44 draw lottery 2000000 => if win: +6800000
BET: yen_lan02 barcelona domino 20000000 => if win: +38000000
BET: yolo barcelona paigow 20000000 => if win: +38000000
BET: z_cobra_z barcelona paigow 1000000 => if win: +2000000

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is a.madrid. Winning amounts credited to: le_cid black_vodka baltimore_ apham03076 newzealand dieugiandi twoway nguoi_doi muangau minhbuon the__blues anhvaitroi utsmell dieulan thientri hoahongxanh2 tinhbuon_ hey_hey_guy nguluc.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 01-10-2020 lúc 12:21 AM.