View Single Post
  #6  
Old 01-03-2020, 01:43 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,450
Default

TRAN 2

SPA D1

Sevilla vs Athletic Bilbao

START:Thur Jan 02 08:50 PM CST 2020 (~09:50 AM ngày 03 tháng 01 năm 2020 VN)
END: Fri Jan 03 02:00 PM CST 2020 (~03:00 AM ngày 04 tháng 01 năm 2020 VN)

Tỷ lệ bet: 1.9 3.4 4.5 tức là :

Sevilla win : 1.9

2 teams draw : 3.4

Athletic Bilbao win : 4.5

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Sevilla 1 - 1 Athletic Bilbao

# BET2: nick outcome game amount
BET2: alma1 sevilla chinesepoker 19000000 => if win: +36100000
BET2: alva1 sevilla tienlen 7600000 => if win: +13718000
BET2: amazon sevilla tienlen 20000000 => if win: +36100000
BET2: andy sevilla tienlen 20000000 => if win: +36100000
BET2: anhrattiec draw phom 20000000 => if win: +68000000
BET2: anhvaitroi draw xito 2000000 => if win: +6800000
BET2: apache sevilla phom 11000000 => if win: +19855000
BET2: apham03076 a.bilbao tienlen 8000000 => if win: +36000000
BET2: apsara sevilla phom 10000000 => if win: +18050000
BET2: arizona sevilla xito 20000000 => if win: +36100000
BET2: aura sevilla tienlen 5000000 => if win: +9500000
BET2: aurora draw lottery 2000000 => if win: +6800000
BET2: baicatango draw xito 100000 => if win: +340000
BET2: baltimore_ sevilla tienlen 3000000 => if win: +5700000
BET2: banhkem draw lottery 20000000 => if win: +64600000
BET2: banhxop draw lottery 18000000 => if win: +61200000
BET2: bayvien sevilla xep 10900000 => if win: +19674500
BET2: benny125 sevilla lottery 1000000 => if win: +1900000
BET2: bienman sevilla tusac 20000000 => if win: +36100000
BET2: bietkhuc sevilla xep 16600000 => if win: +29963000
BET2: binhxuyen sevilla xep 16600000 => if win: +29963000
BET2: bj sevilla paigow 10329322 => if win: +18644426
BET2: black_vodka draw phom 20000000 => if win: +68000000
BET2: boner sevilla phom 12400000 => if win: +22382000
BET2: botaychamcom sevilla domino 20000000 => if win: +36100000
BET2: bungbuditteo a.bilbao lottery 4000000 => if win: +18000000
BET2: bupbebihu a.bilbao lottery 4000000 => if win: +18000000
BET2: captiva draw xito 100000 => if win: +340000
BET2: cat sevilla tusac 20000000 => if win: +36100000
BET2: chay_tron sevilla phom 20000000 => if win: +36100000
BET2: chee draw tienlen 1400000 => if win: +4760000
BET2: cobacthegioi a.bilbao tienlen 2352866 => if win: +10587897
BET2: conchosoi a.bilbao xep 842290 => if win: +3790305
BET2: conduongemdi sevilla tienlen 20000000 => if win: +36100000
BET2: cutie sevilla tusac 10000000 => if win: +19000000
BET2: d_technica sevilla tienlen 7000000 => if win: +12635000
BET2: daotachaihoa a.bilbao phom 4000000 => if win: +18000000
BET2: dieugiandi draw xito 2000000 => if win: +6800000
BET2: dieulan draw chinesepoker 8000000 => if win: +27200000
BET2: doccocaubai a.bilbao lottery 4000000 => if win: +18000000
BET2: dokkan sevilla domino 20000000 => if win: +36100000
BET2: dr4g0n sevilla tusac 2000000 => if win: +3610000
BET2: dragon sevilla tienlen 20000000 => if win: +36100000
BET2: duykhang sevilla xep 9700000 => if win: +17508500
BET2: em_yeu_anh sevilla tienlen 7500000 => if win: +14250000
BET2: eu sevilla tusac 10000000 => if win: +19000000
BET2: galangbuon74 a.bilbao tienlen 20000000 => if win: +90000000
BET2: galangtinhxu a.bilbao domino 8000000 => if win: +36000000
BET2: giosaota sevilla tusac 20000000 => if win: +36100000
BET2: gummybear sevilla lottery 20000000 => if win: +36100000
BET2: hac_bip_ sevilla xep 1000000 => if win: +1900000
BET2: hailua555 draw xep 2000000 => if win: +6800000
BET2: heonaileocay a.bilbao chinesepoker 4000000 => if win: +18000000
BET2: hey_hey_guy draw xito 2000000 => if win: +6800000
BET2: hiemdoc sevilla phom 20000000 => if win: +36100000
BET2: hiuquanh sevilla catte 2000000 => if win: +3610000
BET2: hoahongtim sevilla tusac 15600000 => if win: +28158000
BET2: hoahongxanh2 draw phom 14000000 => if win: +47600000
BET2: hoaithuong sevilla tienlen 20000000 => if win: +36100000
BET2: hoaithuong77 sevilla tienlen 20000000 => if win: +36100000
BET2: hoalantim sevilla tusac 16200000 => if win: +29241000
BET2: hoaphuongtim sevilla tusac 16200000 => if win: +29241000
BET2: hoasentim sevilla tusac 15300000 => if win: +27616500
BET2: hp draw tusac 2000000 => if win: +6800000
BET2: ht_yeuem a.bilbao tienlen 3000000 => if win: +13500000
BET2: hung08 sevilla tusac 15000000 => if win: +27075000
BET2: huuduyen sevilla xep 8200000 => if win: +14801000
BET2: jessica sevilla domino 20000000 => if win: +36100000
BET2: juleetruong9 a.bilbao xep 20000000 => if win: +90000000
BET2: kamasutra a.bilbao lottery 4000000 => if win: +18000000
BET2: kamikaze sevilla phom 20000000 => if win: +36100000
BET2: kelly2009 a.bilbao tienlen 3500000 => if win: +15750000
BET2: kevin sevilla phom 20000000 => if win: +36100000
BET2: khachsan7sao draw xep 20000000 => if win: +68000000
BET2: khiemtung sevilla phom 11300000 => if win: +20396500
BET2: kingdomino sevilla domino 20000000 => if win: +36100000
BET2: kuma sevilla tienlen 20000000 => if win: +36100000
BET2: lac_tr0i sevilla tienlen 10000000 => if win: +18050000
BET2: laimaybay a.bilbao tienlen 20000000 => if win: +90000000
BET2: le_cid draw xito 2000000 => if win: +6800000
BET2: legend sevilla chinesepoker 20000000 => if win: +36100000
BET2: lily draw blackjack 20000000 => if win: +68000000
BET2: lkbangtam sevilla tienlen 20000000 => if win: +36100000
BET2: lkhang sevilla phom 18300000 => if win: +33031500
BET2: loveisover sevilla chinesepoker 20000000 => if win: +36100000
BET2: lover sevilla xep 16800000 => if win: +30324000
BET2: manllyy_10 sevilla xito 10000000 => if win: +19000000
BET2: mastersuper1 sevilla bigtwo 9026921 => if win: +17151149
BET2: miki_xixon sevilla xep 20000000 => if win: +36100000
BET2: minh0n a.bilbao phom 4000000 => if win: +18000000
BET2: minhbuon draw catte 2000000 => if win: +6800000
BET2: minhvy12 draw tusac 10000000 => if win: +34000000
BET2: mk_xx_11 sevilla xep 20000000 => if win: +36100000
BET2: motmaumay sevilla chinesepoker 20000000 => if win: +38000000
BET2: muangau draw xito 2000000 => if win: +6800000
BET2: muasaigon sevilla tienlen 20000000 => if win: +36100000
BET2: muco sevilla phom 20000000 => if win: +36100000
BET2: newzealand a.bilbao xito 20000000 => if win: +90000000
BET2: ngchet_trove sevilla tusac 20000000 => if win: +36100000
BET2: noibuonxotxa draw tienlen 2000000 => if win: +6800000
BET2: ong_thoan sevilla chinesepoker 16000000 => if win: +30400000
BET2: ongnoi_ sevilla domino 10000000 => if win: +19000000
BET2: onithanh a.bilbao lottery 4000000 => if win: +18000000
BET2: pacman sevilla tienlen 20000000 => if win: +38000000
BET2: pennsylvanla sevilla domino 20000000 => if win: +38000000
BET2: pepsi123 draw xep 2000000 => if win: +6800000
BET2: phicongtre a.bilbao tienlen 2487652 => if win: +11194434
BET2: phuonglong sevilla phom 20000000 => if win: +36100000
BET2: quanh_hiu sevilla xito 20000000 => if win: +36100000
BET2: quat_ba_tieu a.bilbao chinesepoker 4000000 => if win: +18000000
BET2: rainbow sevilla phom 20000000 => if win: +36100000
BET2: retaliate sevilla phom 20000000 => if win: +36100000
BET2: sacrifice sevilla phom 20000000 => if win: +36100000
BET2: saigonthu7 sevilla domino 15000000 => if win: +28500000
BET2: satthuhaihoa a.bilbao lottery 4000000 => if win: +18000000
BET2: stevenluong1 sevilla xep 1000000 => if win: +1900000
BET2: sun_em_2901 a.bilbao chinesepoker 4000000 => if win: +18000000
BET2: tacungvui sevilla xito 5000000 => if win: +9500000
BET2: tamle67 sevilla tienlen 8800000 => if win: +15884000
BET2: thanh_tuan87 draw tusac 20000000 => if win: +68000000
BET2: thanhthanh35 a.bilbao lottery 4000000 => if win: +18000000
BET2: the__blues draw phom 20000000 => if win: +68000000
BET2: the_sun_2908 a.bilbao phom 4000000 => if win: +18000000
BET2: thegioigame a.bilbao tienlen 100000 => if win: +450000
BET2: thuyetdomino draw domino 16490999 => if win: +56069396
BET2: tinhbuon_ draw chinesepoker 8000000 => if win: +27200000
BET2: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +340000
BET2: tranvi sevilla xito 4700000 => if win: +8930000
BET2: trung_sathu sevilla xep 20000000 => if win: +36100000
BET2: trung_satthu sevilla tusac 20000000 => if win: +38000000
BET2: tthuonglan sevilla tienlen 20000000 => if win: +36100000
BET2: tuan_kiet draw phom 11000000 => if win: +37400000
BET2: tuyduyen sevilla phom 12000000 => if win: +21660000
BET2: utduyen sevilla tienlen 20000000 => if win: +36100000
BET2: utsmell a.bilbao tienlen 2394187 => if win: +10773841
BET2: van_nhi01 sevilla tusac 5000000 => if win: +9025000
BET2: ventti sevilla domino 20000000 => if win: +36100000
BET2: violet sevilla xep 20000000 => if win: +36100000
BET2: vuivecalang draw xep 20000000 => if win: +68000000
BET2: wasabi sevilla xito 20000000 => if win: +36100000
BET2: win_win draw xito 100000 => if win: +340000
BET2: wrx_sti sevilla xito 10000000 => if win: +18050000
BET2: xa_xatham sevilla tusac 5000000 => if win: +9500000
BET2: xem_phim sevilla tienlen 20000000 => if win: +38000000
BET2: yolo sevilla paigow 20000000 => if win: +36100000
BET2: yoshi sevilla xep 20000000 => if win: +36100000
BET2: z_cobra_z sevilla blackjack 5000000 => if win: +9500000
BET2: zztinh1demzz sevilla paigow 20000000 => if win: +36100000

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is draw. Winning amounts credited to: le_cid captiva thuyetdomino black_vodka aurora chee thanh_tuan87 lily dieugiandi anhrattiec hailua555 muangau minhbuon the__blues win_win tramnamcodon vuivecalang hp tuan_kiet anhvaitroi minhvy12 khachsan7sao dieulan banhxop hoahongxanh2 ...
<1>***<12> ...banhkem tinhbuon_ noibuonxotxa hey_hey_guy baicatango pepsi123.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 01-04-2020 lúc 02:04 AM.