View Single Post
  #32  
Old 01-25-2022, 02:39 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,559
Default

TRAN 1

Australia

Melbourne vs Sydney

START: Sun Jan 016 07:35 PM CST 2022 (~08:35 AM ngày 17 tháng 01 năm 2022 VN)
END: Tue Jan 25 02:45 AM CST 2022 (~02:45 PM ngày 25 tháng 01 năm 2022 VN)

Tỷ lệ bet: 2.4 3.4 2.87 tức là :

Melbourne win : 2.4

2 teams draw : 3.4

Sydney win : 2.87

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Melbourne 2-2 Sydney

BET: a_a_a_a sydney tienlen 20000000 => if win: +57400000
BET: anhkhotx melbourne domino 11350000 => if win: +25878000
BET: arizona sydney xep 20000000 => if win: +57400000
BET: bakhia melbourne tienlen 20000000 => if win: +48000000
BET: banhbo draw1 tusac 20000000 => if win: +68000000
BET: baole draw1 phom 8413835 => if win: +28607039
BET: bays0n draw1 phom 20000000 => if win: +68000000
BET: botay_domino melbourne domino 20000000 => if win: +45600000
BET: bowser sydney phom 7700000 => if win: +22099000
BET: bungbuditteo draw1 chinesepoker 4400000 => if win: +14960000
BET: bupbebihu draw1 tienlen 4016014 => if win: +13654447
BET: cat_72 melbourne xito 8888888 => if win: +21333331
BET: chemheo sydney tienlen 17000000 => if win: +48790000
BET: choikhongnoi melbourne domino 20000000 => if win: +45600000
BET: daotachaihoa draw1 lottery 4006600 => if win: +13622440
BET: diemmyvt sydney phom 2000000 => if win: +5740000
BET: doccocaubai draw1 lottery 4006600 => if win: +13622440
BET: donovan1975 sydney xito 7000000 => if win: +20090000
BET: donovan_1975 draw1 lottery 1071666 => if win: +3643664
BET: emkhotx melbourne tusac 20000000 => if win: +48000000
BET: emsolamroi melbourne domino 20000000 => if win: +45600000
BET: firefly melbourne tienlen 20000000 => if win: +48000000
BET: goma sydney lottery 8700000 => if win: +24969000
BET: gyoza sydney lottery 7600000 => if win: +21812000
BET: hac_bip_ melbourne xito 3000000 => if win: +6840000
BET: hankedoida sydney chinesepoker 2000000 => if win: +5453000
BET: heonaileocay draw1 tienlen 4065000 => if win: +13821000
BET: hiemdoc sydney xep 5400000 => if win: +15498000
BET: hoai_yeu draw1 bigtwo 1966580 => if win: +6686372
BET: hoaiyeu draw1 xito 2809834 => if win: +9553435
BET: jennifer_181 sydney tienlen 5700000 => if win: +16359000
BET: kamasutra draw1 tienlen 3842139 => if win: +13063272
BET: kamikaze sydney xep 10000000 => if win: +28700000
BET: kevin sydney blackjack 5500000 => if win: +14995750
BET: kl sydney lottery 2500000 => if win: +6816250
BET: kumquat sydney phom 20000000 => if win: +57400000
BET: kun sydney tusac 6900000 => if win: +19803000
BET: lahuy melbourne tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: lkbangtam melbourne tienlen 20000000 => if win: +48000000
BET: lkhang sydney lottery 10300000 => if win: +29561000
BET: masieu sydney lottery 3800000 => if win: +10906000
BET: maymuongie melbourne phom 20000000 => if win: +48000000
BET: meiu_iuiu draw1 tusac 7362952 => if win: +25034036
BET: minh0n draw1 lottery 4001900 => if win: +13606460
BET: montalban melbourne domino 20000000 => if win: +45600000
BET: mua_chieu08 draw1 lottery 1715356 => if win: +5832210
BET: mua_nuoc_lu melbourne domino 5603017 => if win: +12774878
BET: muachieu08 melbourne xep 7500000 => if win: +18000000
BET: muco sydney lottery 5800000 => if win: +16646000
BET: negi sydney tusac 20000000 => if win: +57400000
BET: nevada sydney lottery 4800000 => if win: +13776000
BET: ngulan melbourne tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: oeoeoe draw1 phom 2555555 => if win: +8688887
BET: ongnoi_ melbourne tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: onithanh draw1 tienlen 4065000 => if win: +13821000
BET: oooviai sydney tienlen 20000000 => if win: +57400000
BET: pepsi123 draw1 lottery 1355000 => if win: +4607000
BET: phapvu melbourne tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: phuocngoc748 melbourne domino 20000000 => if win: +45600000
BET: poke sydney tusac 20000000 => if win: +57400000
BET: psg_fr sydney domino 20000000 => if win: +57400000
BET: quat_ba_tieu draw1 phom 4000000 => if win: +13600000
BET: que_lam melbourne tienlen 14226546 => if win: +34143710
BET: rendel sydney lottery 9800000 => if win: +28126000
BET: sacrifice sydney xep 6200000 => if win: +17794000
BET: saigon_85 melbourne tusac 10000000 => if win: +22800000
BET: sailamcuaem sydney tienlen 20000000 => if win: +57400000
BET: sarah draw1 domino 9000000 => if win: +30600000
BET: sashimi sydney xep 9100000 => if win: +26117000
BET: satthuhaihoa draw1 tienlen 4065000 => if win: +13821000
BET: selina melbourne xep 20000000 => if win: +45600000
BET: seven sydney phom 20000000 => if win: +57400000
BET: shakur sydney domino 10000000 => if win: +28700000
BET: so_nice sydney tienlen 10000000 => if win: +28700000
BET: stevenluong1 melbourne xito 3000000 => if win: +6840000
BET: sumo sydney lottery 3000000 => if win: +8610000
BET: sun_em_2901 draw1 paigow 5000000 => if win: +17000000
BET: suoicat draw1 tienlen 10000000 => if win: +34000000
BET: suoihoa draw1 tienlen 10000000 => if win: +34000000
BET: suoimay draw1 tienlen 10000000 => if win: +34000000
BET: suoimo draw1 tienlen 10000000 => if win: +34000000
BET: suoivang draw1 tienlen 10000000 => if win: +34000000
BET: taco sydney lottery 7000000 => if win: +20090000
BET: tango sydney lottery 6000000 => if win: +17220000
BET: thanhlu_ayeu draw1 blackjack 1000000 => if win: +3400000
BET: thanhthanh35 draw1 lottery 4008500 => if win: +13628900
BET: thanhtrangvn melbourne tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: the_moon draw1 tienlen 4017814 => if win: +13660567
BET: the_sun_2908 draw1 lottery 4201900 => if win: +14286460
BET: thekop17 draw1 phom 20000000 => if win: +68000000
BET: tinhkhoi sydney xep 20000000 => if win: +57400000
BET: tomato draw1 tienlen 20000000 => if win: +68000000
BET: trai72 melbourne tienlen 8888888 => if win: +21333331
BET: trang_thanh melbourne phom 1000000 => if win: +2400000
BET: trieu_minh melbourne tienlen 19863785 => if win: +47673084
BET: tthuonglan melbourne domino 19931412 => if win: +47835388
BET: unseat melbourne tusac 2000000 => if win: +4560000
BET: vankim melbourne tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: venhadicon draw1 tienlen 20000000 => if win: +68000000
BET: vietphu80 draw1 chinesepoker 4000000 => if win: +13600000
BET: wasabi sydney xep 6900000 => if win: +19803000
BET: xa_xatham melbourne tusac 3000000 => if win: +6840000
BET: xem_phim melbourne tienlen 20000000 => if win: +45600000
BET: z_cobra_z melbourne tusac 3000000 => if win: +6840000

Number of bets: 104
Last modified on 2022/01/25 02:31 CST

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is draw1. Winning amounts credited to: suoicat suoihoa the_moon heonaileocay kamasutra minh0n bays0n vietphu80 venhadicon hoai_yeu suoivang mua_chieu08 suoimo doccocaubai the_sun_2908 donovan_1975 satthuhaihoa oeoeoe bungbuditteo thanhlu_ayeu onithanh sun_em_2901 meiu_iuiu ...
<1>***<12> ...thekop17 baole quat_ba_tieu suoimay sarah daotachaihoa banhbo hoaiyeu tomato bupbebihu thanhthanh35 pepsi123.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 01-26-2022 lúc 12:29 PM.