View Single Post
  #30  
Old 01-24-2022, 01:40 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,559
Default

TRAN 2

Eng Champ

Blackburn vs Middlesbrough

START: Sun Jan 16 07:35 PM CST 2022 (~08:35 AM ngày 17 tháng 01 năm 2022 VN)
END: Mon Jan 24 01:45 PM CST 2022 (~02:45 AM ngày 25 tháng 01 năm 2022 VN)

Tỷ lệ bet: 2.6 3.2 2.8 tức là :

Blackburn win : 2.6

2 teams draw : 3.2

Middlesbrough win : 2.8

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếcó)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Blackburn 1-0 Middlesbrough

BET2: a_a_a_a blackburn tienlen 20000000 => if win: +49400000
BET2: acura_mdx blackburn tienlen 100000 => if win: +260000
BET2: amazone blackburn domino 9000000 => if win: +23400000
BET2: amnohanhphuc draw2 phom 5000000 => if win: +15200000
BET2: anhkhotx blackburn domino 4912000 => if win: +12132640
BET2: anvuigiadinh draw2 tusac 5000000 => if win: +15200000
BET2: arizona blackburn xep 20000000 => if win: +49400000
BET2: atlanta123 blackburn domino 9400000 => if win: +24440000
BET2: atlanta321 blackburn domino 9500000 => if win: +24700000
BET2: baicatango draw2 xito 100000 => if win: +320000
BET2: banhbo draw2 tusac 20000000 => if win: +64000000
BET2: baole draw2 tienlen 7207856 => if win: +23065139
BET2: bays0n draw2 phom 20000000 => if win: +60800000
BET2: benny125 blackburn lottery 500000 => if win: +1300000
BET2: bensoo draw2 domino 1000000 => if win: +3200000
BET2: bensou draw2 domino 1000000 => if win: +3200000
BET2: bichlan33 middlesbrough chinesepoker 1000000 => if win: +2800000
BET2: binh_thanh21 blackburn tienlen 100000 => if win: +260000
BET2: bom_hengio blackburn tienlen 100000 => if win: +260000
BET2: bonghongtim draw2 xep 2511623 => if win: +7635333
BET2: bonplban draw2 xep 1000000 => if win: +3200000
BET2: botay_domino blackburn domino 20000000 => if win: +49400000
BET2: bowser blackburn phom 8700000 => if win: +21489000
BET2: bupbe1234 draw2 xep 2000000 => if win: +6400000
BET2: camly blackburn domino 7692307 => if win: +18999998
BET2: camly1 blackburn domino 7692307 => if win: +18999998
BET2: captiva draw2 xito 100000 => if win: +320000
BET2: casino_ao blackburn domino 9170000 => if win: +23842000
BET2: cat_72 draw2 tusac 5555555 => if win: +16888887
BET2: chemheo blackburn tienlen 12502748 => if win: +30881787
BET2: chimene blackburn domino 9456076 => if win: +23356507
BET2: choikhongnoi blackburn domino 20000000 => if win: +49400000
BET2: condaynoinho blackburn domino 9191756 => if win: +22703637
BET2: dalat blackburn domino 9510783 => if win: +23491634
BET2: dalatquetoi blackburn domino 9171597 => if win: +22653844
BET2: daole_212 blackburn domino 9248178 => if win: +22842999
BET2: dbuon_langle draw2 lottery 2000000 => if win: +6400000
BET2: dh draw2 chan 5000000 => if win: +15200000
BET2: dieulan draw2 chinesepoker 10000000 => if win: +32000000
BET2: doccothienha draw2 catte 1000000 => if win: +3200000
BET2: doivothuong draw2 chinesepoker 5000000 => if win: +16000000
BET2: donovan1975 middlesbrough bigtwo 5400408 => if win: +15121142
BET2: donovan_1975 draw2 xito 3730647 => if win: +11341166
BET2: em_ngheo draw2 paigow 1818181 => if win: +5818179
BET2: emkhotx blackburn tusac 20000000 => if win: +49400000
BET2: emsolamroi blackburn domino 20000000 => if win: +49400000
BET2: endlessly blackburn domino 11000000 => if win: +27170000
BET2: ethan76 middlesbrough tienlen 20000000 => if win: +56000000
BET2: galangbuon74 draw2 domino 1000000 => if win: +3200000
BET2: galangtinhxu draw2 tienlen 1000000 => if win: +3200000
BET2: giachanhnhu middlesbrough chinesepoker 7000000 => if win: +19600000
BET2: goma blackburn lottery 8200000 => if win: +20254000
BET2: gyoza blackburn lottery 7100000 => if win: +17537000
BET2: hac_bip_ blackburn xito 3000000 => if win: +7410000
BET2: haiauphixu middlesbrough chinesepoker 7000000 => if win: +19600000
BET2: hailua555 draw2 xep 5552557 => if win: +16879773
BET2: hankedoida blackburn chinesepoker 2000000 => if win: +4940000
BET2: hanoi2000 draw2 chan 500000 => if win: +1600000
BET2: hiemdoc blackburn xep 5500000 => if win: +13585000
BET2: hoai_yeu draw2 paigow 1962032 => if win: +5964577
BET2: hoaithuong draw2 tienlen 7000000 => if win: +21280000
BET2: hoaithuong77 draw2 tienlen 10000000 => if win: +30400000
BET2: hoaiyeu draw2 paigow 4738343 => if win: +14404562
BET2: hoanhymotdoi draw2 xep 5000000 => if win: +15200000
BET2: johnnyvan middlesbrough domino 15000000 => if win: +42000000
BET2: joshthielke blackburn domino 8400000 => if win: +20748000
BET2: kamikaze blackburn xep 7600000 => if win: +18772000
BET2: katie draw2 domino 10000000 => if win: +30400000
BET2: kevin blackburn blackjack 5600000 => if win: +13832000
BET2: khongphaianh blackburn domino 9171597 => if win: +22653844
BET2: kl blackburn lottery 3600000 => if win: +8892000
BET2: kristal draw2 blackjack 20000000 => if win: +60800000
BET2: kumquat blackburn phom 20000000 => if win: +49400000
BET2: kun blackburn lottery 10500000 => if win: +25935000
BET2: lahuy blackburn tienlen 20000000 => if win: +49400000
BET2: lang_nhin draw2 lottery 2000000 => if win: +6400000
BET2: langtu_ draw2 tusac 20000000 => if win: +60800000
BET2: ledao212 blackburn domino 9171597 => if win: +22653844
BET2: lilan blackburn tusac 20000000 => if win: +49400000
BET2: lilom blackburn xito 17700000 => if win: +43719000
BET2: linhnhi draw2 paigow 6000000 => if win: +18240000
BET2: lkbangtam blackburn xep 12158295 => if win: +30030988
BET2: lkhang blackburn phom 6800000 => if win: +16796000
BET2: lomantic blackburn xep 2000000 => if win: +4940000
BET2: longtu09 draw2 lottery 16200000 => if win: +51840000
BET2: masieu blackburn phom 6400000 => if win: +15808000
BET2: mattroimoc middlesbrough chinesepoker 7000000 => if win: +19600000
BET2: maymuongie draw2 phom 20000000 => if win: +60800000
BET2: meiu_iuiu draw2 tusac 9271865 => if win: +28186469
BET2: mong_mo draw2 lottery 2000000 => if win: +6400000
BET2: montalban blackburn domino 20000000 => if win: +49400000
BET2: mua_chieu08 draw2 paigow 4456858 => if win: +13548848
BET2: mua_nuoc_lu blackburn domino 4776796 => if win: +11798686
BET2: muachieu08 blackburn xep 20000000 => if win: +49400000
BET2: muco blackburn lottery 6900000 => if win: +17043000
BET2: my_tuyet draw2 tusac 12328000 => if win: +37477120
BET2: myhuyen15 middlesbrough tusac 10000000 => if win: +28000000
BET2: negi blackburn tusac 20000000 => if win: +49400000
BET2: nevada blackburn lottery 4600000 => if win: +11362000
BET2: ngoc1879 blackburn domino 20000000 => if win: +49400000
BET2: ngulan blackburn tienlen 20000000 => if win: +52000000
BET2: nguluc draw2 chinesepoker 1000000 => if win: +3200000
BET2: nguoi_doi draw2 lottery 2000000 => if win: +6400000
BET2: nickel draw2 domino 1000000 => if win: +3200000
BET2: nike blackburn lottery 2100000 => if win: +5187000
BET2: noibuonxotxa draw2 xep 1000000 => if win: +3200000
BET2: noinhoconday blackburn domino 9171597 => if win: +22653844
BET2: o0o_hang_o0o draw2 tusac 2000000 => if win: +6080000
BET2: oeoeoe draw2 phom 2500000 => if win: +7600000
BET2: oh_yes_aaa middlesbrough domino 10000000 => if win: +28000000
BET2: ongnoi_ blackburn tienlen 20000000 => if win: +52000000
BET2: oooviai blackburn tienlen 20000000 => if win: +49400000
BET2: phapvu draw2 tienlen 20000000 => if win: +64000000
BET2: phuocngoc748 blackburn domino 20000000 => if win: +49400000
BET2: poke blackburn tusac 20000000 => if win: +49400000
BET2: psg_fr draw2 domino 20000000 => if win: +64000000
BET2: publicenemy draw2 paigow 1000000 => if win: +3200000
BET2: que_lam draw2 tienlen 9394022 => if win: +30060870
BET2: rendel blackburn lottery 10200000 => if win: +25194000
BET2: sacrifice blackburn xep 6400000 => if win: +15808000
BET2: saigon_85 blackburn tusac 7692307 => if win: +18999998
BET2: saigonnew blackburn tienlen 100000 => if win: +260000
BET2: saigontoday blackburn tienlen 100000 => if win: +260000
BET2: sailamcuaem draw2 tienlen 20000000 => if win: +60800000
BET2: sashimi blackburn xep 9300000 => if win: +22971000
BET2: satan draw2 tienlen 20000000 => if win: +60800000
BET2: saturn draw2 domino 1000000 => if win: +3200000
BET2: selina blackburn xep 20000000 => if win: +49400000
BET2: seven blackburn phom 20000000 => if win: +49400000
BET2: shakur middlesbrough domino 14000000 => if win: +39200000
BET2: sig238 draw2 domino 1000000 => if win: +3200000
BET2: so_nice middlesbrough xep 6000000 => if win: +16800000
BET2: songbacdau draw2 xito 1000000 => if win: +3200000
BET2: sotaumc565 middlesbrough xep 2000000 => if win: +5600000
BET2: specialized draw2 domino 1000000 => if win: +3200000
BET2: stevenluong1 blackburn xito 3000000 => if win: +7410000
BET2: sumo blackburn lottery 4000000 => if win: +9880000
BET2: suoicat draw2 tienlen 13014972 => if win: +39565514
BET2: suoihoa draw2 tienlen 14334796 => if win: +43577779
BET2: suoimay draw2 tienlen 13510235 => if win: +41071114
BET2: suoimo draw2 tienlen 14219811 => if win: +43228225
BET2: suoivang draw2 tienlen 16438810 => if win: +49973982
BET2: taco blackburn lottery 7400000 => if win: +18278000
BET2: tango blackburn lottery 6600000 => if win: +16302000
BET2: tesla middlesbrough tienlen 384000 => if win: +1075200
BET2: th0408 middlesbrough blackjack 10000000 => if win: +28000000
BET2: thanhlu_ayeu draw2 phom 365627 => if win: +1170006
BET2: thanhtrangvn blackburn tienlen 20000000 => if win: +49400000
BET2: thientri draw2 chinesepoker 1000000 => if win: +3200000
BET2: tieutam draw2 lottery 1200000 => if win: +3648000
BET2: tinhbuon_ draw2 lottery 2000000 => if win: +6400000
BET2: tinhkhoi blackburn xep 20000000 => if win: +49400000
BET2: tinhthuong2 draw2 lottery 2000000 => if win: +6400000
BET2: tmbgitw blackburn domino 7700000 => if win: +19019000
BET2: trai72 draw2 tienlen 8888888 => if win: +27022219
BET2: tramnamcodon draw2 xito 100000 => if win: +320000
BET2: trang_thanh blackburn phom 1000000 => if win: +2600000
BET2: trieu_minh draw2 tienlen 13079035 => if win: +41852912
BET2: tthuonglan blackburn xep 12159383 => if win: +30033676
BET2: unchance draw2 xep 6250000 => if win: +19000000
BET2: vankim draw2 tienlen 20000000 => if win: +60800000
BET2: vansunhumo draw2 lottery 5000000 => if win: +15200000
BET2: venhadicon blackburn tienlen 20000000 => if win: +49400000
BET2: vietphu80 draw2 chinesepoker 5000000 => if win: +16000000
BET2: villa_viahe blackburn tienlen 100000 => if win: +260000
BET2: vip draw2 domino 1000000 => if win: +3200000
BET2: wasabi blackburn xep 7900000 => if win: +19513000
BET2: whenuneedme blackburn domino 20000000 => if win: +49400000
BET2: win_win draw2 xito 100000 => if win: +320000
BET2: xa_xatham blackburn blackjack 3000000 => if win: +7410000
BET2: xaugust10x blackburn domino 9456076 => if win: +23356507
BET2: xem_phim blackburn tienlen 20000000 => if win: +52000000
BET2: xxonlyyouxx blackburn domino 9431088 => if win: +23294787
BET2: yeuemdailau blackburn domino 9331730 => if win: +23049373
BET2: yeutoilannua draw2 xep 10000000 => if win: +30400000
BET2: yeuvoivang draw2 lottery 13333333 => if win: +40533332
BET2: z_cobra_z blackburn bigtwo 5000000 => if win: +12350000

Number of bets: 177
Last modified on 2022/01/24 13:23 CST

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is blackburn. Winning amounts credited to: choikhongnoi seven chimene bowser saigonnew sumo botay_domino lomantic venhadicon hankedoida tango xa_xatham xxonlyyouxx lkbangtam hiemdoc muachieu08 noinhoconday daole_212 ongnoi_ saigontoday amazone stevenluong1 muco acura_mdx ...
<1>***<12> ...dalatquetoi ngulan trang_thanh wasabi sacrifice thanhtrangvn atlanta321 tthuonglan kevin tinhkhoi tmbgitw nike camly1 condaynoinho z_cobra_z gyoza rendel joshthielke lahuy goma arizona kun oooviai dalat emsolamroi ngoc1879 emkhotx chemheo phuocngoc748 xaugust10x masieu montalban lilom saigon_85 hac_bip_ ...
<1>***<12> ...anhkhotx binh_thanh21 kl taco kumquat lilan khongphaianh selina kamikaze lkhang yeuemdailau whenuneedme poke mua_nuoc_lu xem_phim bom_hengio a_a_a_a ledao212 negi endlessly atlanta123 benny125 casino_ao villa_viahe sashimi camly nevada.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 01-25-2022 lúc 02:31 AM.