View Single Post
  #17  
Old 01-20-2022, 01:22 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,559
Default

TRAN 1

Spain

Getafe vs Granada

START: Sun Jan 016 07:35 PM CST 2022 (~08:35 AM ngày 17 tháng 01 năm 2022 VN)
END: Thu Jan 20 12:00 PM CST 2022 (~01:00 AM ngày 21 tháng 01 năm 2022 VN)

Tỷ lệ bet: 2.0 3.1 4.33 tức là :

Getafe win : 2.0

2 teams draw : 3.1

Granada win : 4.33

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Getafe 4-2 Granada

BET: a_a_a_a granada tienlen 20000000 => if win: +82270000
BET: acura_mdx granada tienlen 100000 => if win: +433000
BET: anhkhotx granada domino 1153575 => if win: +4745230
BET: arizona draw1 xep 20000000 => if win: +62000000
BET: banhbo draw1 blackjack 10000000 => if win: +31000000
BET: baole draw1 phom 17534958 => if win: +54358369
BET: bays0n granada phom 20000000 => if win: +82270000
BET: benny125 getafe lottery 100000 => if win: +200000
BET: bensoo draw1 domino 1000000 => if win: +3100000
BET: bensou draw1 domino 1000000 => if win: +3100000
BET: biennho70 granada domino 11409637 => if win: +46933541
BET: binh_thanh21 granada tienlen 100000 => if win: +433000
BET: boconchoxom granada phom 6955555 => if win: +28611675
BET: bom_hengio granada tienlen 100000 => if win: +433000
BET: botay_domino getafe domino 20000000 => if win: +40000000
BET: bungbuditteo granada chinesepoker 4000000 => if win: +16454000
BET: bupbebihu granada tienlen 2715689 => if win: +11170986
BET: cat_72 draw1 xito 15000000 => if win: +46500000
BET: daotachaihoa granada domino 2034490 => if win: +8368874
BET: diemmyvt draw1 phom 2000000 => if win: +6200000
BET: doccocaubai granada lottery 4000000 => if win: +16454000
BET: donovan1975 draw1 paigow 4848720 => if win: +15031032
BET: donovan_1975 draw1 lottery 2374549 => if win: +7361101
BET: em_ngheo draw1 paigow 1818181 => if win: +5636361
BET: emkhotx granada tusac 10953430 => if win: +45056934
BET: ethan76 granada tienlen 20000000 => if win: +82270000
BET: firefly draw1 tienlen 20000000 => if win: +62000000
BET: galangbuon74 granada lottery 2700000 => if win: +11106450
BET: giachanhnhu getafe xep 12000000 => if win: +24000000
BET: goma draw1 lottery 8200000 => if win: +24149000
BET: gyoza draw1 lottery 7100000 => if win: +20909500
BET: hac_bip_ draw1 blackjack 2000000 => if win: +6200000
BET: haiauphixu getafe xep 14000000 => if win: +28000000
BET: hailua555 granada lottery 2700000 => if win: +11106450
BET: haiph0mtu0i granada phom 18000000 => if win: +74043000
BET: halimeda draw1 tienlen 2000000 => if win: +6200000
BET: hanoi2000 getafe chan 700000 => if win: +1400000
BET: heonaileocay granada tienlen 4000000 => if win: +16454000
BET: hiemdoc draw1 lottery 9000000 => if win: +27900000
BET: hik_ granada tusac 980336 => if win: +4244854
BET: hoai_yeu draw1 lottery 1216704 => if win: +3771782
BET: hoaiyeu draw1 lottery 1382562 => if win: +4285942
BET: kamasutra granada domino 2063504 => if win: +8488223
BET: kamikaze draw1 lottery 9800000 => if win: +30380000
BET: katie draw1 domino 20000000 => if win: +62000000
BET: ku getafe domino 20000000 => if win: +40000000
BET: kun draw1 tusac 9500000 => if win: +29450000
BET: langtu_ getafe tusac 10000000 => if win: +20000000
BET: lkbangtam granada tienlen 18336489 => if win: +75427147
BET: lkhang draw1 phom 11500000 => if win: +35650000
BET: mattroimoc getafe chinesepoker 13000000 => if win: +26000000
BET: meiu_iuiu granada tusac 8250703 => if win: +33939266
BET: minh0n granada lottery 4000000 => if win: +16454000
BET: monkey80 draw1 domino 2000000 => if win: +6200000
BET: mua_nuoc_lu getafe domino 10000000 => if win: +20000000
BET: negi draw1 tusac 20000000 => if win: +62000000
BET: ngoc1879 getafe domino 20000000 => if win: +40000000
BET: ngulan granada phom 19882049 => if win: +81784808
BET: nguluc granada lottery 3500000 => if win: +14397250
BET: nickel draw1 domino 1000000 => if win: +3100000
BET: noibuonxotxa granada lottery 2700000 => if win: +11106450
BET: oanh23 draw1 lottery 6666666 => if win: +20666664
BET: ongnoi_ granada tienlen 20000000 => if win: +82270000
BET: onithanh granada tienlen 4000000 => if win: +16454000
BET: oooviai granada tienlen 20000000 => if win: +82270000
BET: phapvu getafe tienlen 20000000 => if win: +40000000
BET: phuocngoc748 getafe domino 20000000 => if win: +40000000
BET: poke draw1 tusac 11500000 => if win: +35650000
BET: psg_fr granada domino 20000000 => if win: +82270000
BET: quat_ba_tieu granada domino 2680336 => if win: +11025562
BET: rendel draw1 lottery 9000000 => if win: +27900000
BET: sacrifice draw1 lottery 9400000 => if win: +29140000
BET: saigon_85 getafe phom 15000000 => if win: +30000000
BET: saigonnew granada tienlen 100000 => if win: +433000
BET: saigontoday granada tienlen 100000 => if win: +433000
BET: sailamcuaem draw1 tienlen 15000000 => if win: +46500000
BET: sailamhoihan getafe tusac 9500000 => if win: +19000000
BET: satan draw1 tienlen 20000000 => if win: +62000000
BET: satthuhaihoa granada tienlen 4000000 => if win: +16454000
BET: saturn draw1 domino 1000000 => if win: +3100000
BET: selina getafe phom 15000000 => if win: +30000000
BET: seven draw1 phom 20000000 => if win: +62000000
BET: sig238 draw1 domino 1000000 => if win: +3100000
BET: sotaumc565 granada xep 2000000 => if win: +8227000
BET: specialized draw1 domino 1000000 => if win: +3100000
BET: stevenluong1 getafe catte 3000000 => if win: +6000000
BET: sumo draw1 lottery 6200000 => if win: +19220000
BET: sun_em_2901 granada paigow 4000000 => if win: +16454000
BET: suoicat granada tienlen 11581560 => if win: +47640747
BET: suoihoa granada tienlen 12756026 => if win: +52471912
BET: suoimay granada tienlen 12022277 => if win: +49453636
BET: suoimo granada tienlen 12653704 => if win: +52051011
BET: suoivang granada tienlen 14628312 => if win: +60173561
BET: taco draw1 lottery 10000000 => if win: +29450000
BET: thanhlu_ayeu granada phom 1136028 => if win: +4673051
BET: thanhthanh35 granada lottery 4000000 => if win: +16454000
BET: the_moon granada tienlen 2563510 => if win: +10544998
BET: the_sun_2908 granada lottery 4000000 => if win: +16454000
BET: thekop17 granada phom 20000000 => if win: +86600000
BET: thientri granada lottery 4000000 => if win: +16454000
BET: tinhkhoi draw1 xep 20000000 => if win: +62000000
BET: trai72 draw1 tienlen 20000000 => if win: +62000000
BET: trentayem123 draw1 tusac 14000000 => if win: +43400000
BET: tthuonglan granada tusac 16296674 => if win: +67036368
BET: udethuong draw1 lottery 7777777 => if win: +24111108
BET: unchance getafe xep 10000000 => if win: +20000000
BET: vankim getafe tienlen 20000000 => if win: +40000000
BET: venhadicon granada tienlen 20000000 => if win: +82270000
BET: vietphu80 granada tienlen 20000000 => if win: +82270000
BET: villa_viahe granada tienlen 100000 => if win: +433000
BET: vip draw1 domino 1000000 => if win: +3100000
BET: vodanh81 granada tienlen 2000000 => if win: +8227000
BET: whenuneedme getafe domino 20000000 => if win: +40000000
BET: xa_xatham granada tusac 2000000 => if win: +8227000
BET: xem_phim granada tienlen 20000000 => if win: +82270000
BET: yeuvoivang draw1 lottery 7777777 => if win: +24111108
BET: yunyun draw1 domino 7777777 => if win: +24111108
BET: z_cobra_z granada tusac 2000000 => if win: +8227000

Number of bets: 118
Last modified on 2022/01/20 11:59 CST

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is getafe. Winning amounts credited to: botay_domino unchance hanoi2000 stevenluong1 mattroimoc phapvu vankim langtu_ giachanhnhu ngoc1879 phuocngoc748 saigon_85 selina whenuneedme sailamhoihan haiauphixu mua_nuoc_lu ku benny125.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 01-20-2022 lúc 07:06 PM.