View Single Post
  #118  
Old 02-25-2020, 12:49 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,559
Default

TRAN 2

UEFA CL

Napoli vs Barcelona

START:Mon Feb 24 07:50 PM CST 2020 (~08:50 AM ngày 25 tháng 02 năm 2020 VN)
END: Tue Feb 25 02:00 PM CST 2020 (~03:00 AM ngày 26 tháng 02 năm 2020 VN)

Tỷ lệ bet: 3.25 3.35 2.17 tức là :

Napoli win : 3.25

2 teams draw : 3.35

Barcelona win : 2.17

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Napoli 1 - 1 Barcelona

# BET2: nick outcome game amount
BET2: ajh draw xep 10000000 => if win: +33500000
BET2: alma1 barcelona domino 9500000 => if win: +19584250
BET2: amazon napoli phom 2200000 => if win: +6792500
BET2: anhrattiec draw phom 14000000 => if win: +46900000
BET2: aoanh napoli tienlen 4700000 => if win: +15275000
BET2: apache napoli phom 5200000 => if win: +16055000
BET2: arizona napoli phom 3200000 => if win: +9880000
BET2: ba_oi_con_ne napoli domino 13000000 => if win: +42250000
BET2: baicatango draw xito 100000 => if win: +335000
BET2: banhgan draw lottery 20000000 => if win: +67000000
BET2: banhgio draw lottery 20000000 => if win: +67000000
BET2: bayvien napoli phom 13200000 => if win: +40755000
BET2: beauty draw xep 20000000 => if win: +67000000
BET2: benny125 barcelona lottery 1000000 => if win: +2170000
BET2: bienman napoli tusac 11000000 => if win: +33962500
BET2: bietkhuc napoli phom 7400000 => if win: +22847500
BET2: bj barcelona xep 5986068 => if win: +12989767
BET2: boner napoli lottery 2400000 => if win: +7410000
BET2: bonplban draw tienlen 20000000 => if win: +67000000
BET2: bx barcelona blackjack 100000 => if win: +217000
BET2: cafemotminh barcelona xep 100000 => if win: +217000
BET2: calamari napoli xep 2700000 => if win: +8336250
BET2: captiva draw xito 100000 => if win: +335000
BET2: chioi_aye draw tienlen 2000000 => if win: +6700000
BET2: conchosoi barcelona xep 100000 => if win: +217000
BET2: d6789 barcelona tienlen 4000000 => if win: +8246000
BET2: d_technica barcelona tienlen 18000000 => if win: +37107000
BET2: dbuon_langle napoli lottery 1000000 => if win: +3250000
BET2: deucher napoli xep 20000000 => if win: +65000000
BET2: dieulan napoli chinesepoker 6000000 => if win: +19500000
BET2: dokkan barcelona domino 20000000 => if win: +41230000
BET2: dr4g0n barcelona domino 1468720 => if win: +3187122
BET2: em_yeu_anh napoli phom 5320615 => if win: +17291998
BET2: galangbuon74 draw xep 20000000 => if win: +67000000
BET2: ghiencobac barcelona xito 20000000 => if win: +41230000
BET2: giosaota napoli phom 7600000 => if win: +23465000
BET2: hac_bip_ barcelona tienlen 5000000 => if win: +10850000
BET2: hailua555 draw tusac 2000000 => if win: +6700000
BET2: hanlengan barcelona domino 18687568 => if win: +40552022
BET2: havana napoli tienlen 20000000 => if win: +65000000
BET2: hiemdoc napoli phom 7000000 => if win: +21612500
BET2: hjt_n_run barcelona domino 133282 => if win: +289221
BET2: hoahongxanh2 draw phom 11000000 => if win: +36850000
BET2: hoaithuong barcelona tienlen 20000000 => if win: +41230000
BET2: hoaithuong77 barcelona tienlen 20000000 => if win: +43400000
BET2: ht30309 draw phom 10000000 => if win: +33500000
BET2: hung08 barcelona tusac 5000000 => if win: +10307500
BET2: huuduyen napoli phom 11000000 => if win: +35750000
BET2: kamikaze napoli phom 20000000 => if win: +65000000
BET2: kentucky_nlt barcelona lottery 20000000 => if win: +43400000
BET2: keodua draw bigtwo 3000000 => if win: +10050000
BET2: kevin napoli phom 20000000 => if win: +65000000
BET2: khiemtung napoli tusac 1800000 => if win: +5850000
BET2: kingdomino barcelona domino 20000000 => if win: +41230000
BET2: lacmatnhau napoli phom 20000000 => if win: +65000000
BET2: lahuy barcelona xep 20000000 => if win: +41230000
BET2: lkbangtam barcelona tienlen 13288857 => if win: +27394978
BET2: lkhang napoli xep 3600000 => if win: +11115000
BET2: ll34y66 barcelona tienlen 8000000 => if win: +16492000
BET2: lovely napoli phom 20000000 => if win: +65000000
BET2: lover napoli xep 12500000 => if win: +40625000
BET2: mastersuper1 barcelona blackjack 20000000 => if win: +43400000
BET2: motmaumay barcelona tusac 20000000 => if win: +41230000
BET2: muasaigon napoli tusac 20000000 => if win: +65000000
BET2: muco napoli phom 11000000 => if win: +33962500
BET2: nangcali napoli phom 20000000 => if win: +65000000
BET2: newzealand napoli xito 20000000 => if win: +65000000
BET2: ngchet_trove barcelona tusac 20000000 => if win: +43400000
BET2: nguluc draw tusac 1000000 => if win: +3350000
BET2: nguoi_doi napoli lottery 5000000 => if win: +16250000
BET2: noibuonxotxa draw domino 2000000 => if win: +6700000
BET2: noname78 barcelona tusac 16148408 => if win: +33289943
BET2: ongnoi_ napoli tienlen 20000000 => if win: +65000000
BET2: ox barcelona blackjack 136812 => if win: +296882
BET2: pacman barcelona tienlen 8898673 => if win: +19310120
BET2: pcx napoli phom 2700000 => if win: +8336250
BET2: pennsylvanla barcelona domino 9000000 => if win: +18553500
BET2: que_lam napoli lottery 587333 => if win: +1908832
BET2: rainbow napoli lottery 5300000 => if win: +16363750
BET2: randoc napoli lottery 6000000 => if win: +18525000
BET2: retaliate napoli phom 20000000 => if win: +65000000
BET2: saigonthu7 draw domino 5000000 => if win: +16750000
BET2: sashimi napoli lottery 2800000 => if win: +8645000
BET2: small_swan draw chinesepoker 3000000 => if win: +10050000
BET2: stevenluong1 barcelona xito 5000000 => if win: +10850000
BET2: tamle67 barcelona tienlen 5000000 => if win: +10307500
BET2: th0408 barcelona blackjack 10000000 => if win: +20615000
BET2: thanbai_35 draw chinesepoker 1000000 => if win: +3350000
BET2: the_boss barcelona tienlen 4000000 => if win: +8680000
BET2: thegioigame barcelona xep 10000 => if win: +21700
BET2: thientri draw lottery 2500000 => if win: +8375000
BET2: thuynhi05 draw bigtwo 11000000 => if win: +36850000
BET2: tiengmuabuon napoli tusac 20000000 => if win: +65000000
BET2: tinhbuon barcelona tienlen 4461380 => if win: +9197134
BET2: tinhbuon_ napoli chinesepoker 6000000 => if win: +19500000
BET2: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +335000
BET2: trieu_minh napoli tienlen 2215137 => if win: +7199195
BET2: trung_sathu barcelona xep 20000000 => if win: +43400000
BET2: trung_satthu barcelona tusac 20000000 => if win: +43400000
BET2: tthuonglan barcelona tusac 11440324 => if win: +24825503
BET2: tuyduyen napoli phom 10900000 => if win: +35425000
BET2: twoway draw tienlen 16000000 => if win: +53600000
BET2: udon draw tienlen 5000000 => if win: +16750000
BET2: utduyen barcelona domino 20000000 => if win: +41230000
BET2: vanlam67 barcelona xep 20000000 => if win: +43400000
BET2: violet napoli xep 5500000 => if win: +16981250
BET2: virus barcelona tusac 7771785 => if win: +16864773
BET2: vodanh81 draw lottery 3000000 => if win: +10050000
BET2: wasabi napoli xito 11300000 => if win: +34888750
BET2: win_win draw xito 100000 => if win: +335000
BET2: xa_xatham barcelona blackjack 5000000 => if win: +10850000
BET2: yolo napoli paigow 2900000 => if win: +8953750
BET2: z_cobra_z barcelona paigow 5000000 => if win: +10850000
BET2: zeta barcelona lottery 20000000 => if win: +43400000

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is draw. Winning amounts credited to: captiva small_swan beauty bonplban saigonthu7 ht30309 hailua555 anhrattiec twoway banhgan chioi_aye ajh tramnamcodon win_win thuynhi05 banhgio vodanh81 keodua thanbai_35 udon thientri galangbuon74 hoahongxanh2 noibuonxotxa baicatango ...
<1>***<12> ...nguluc.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 02-26-2020 lúc 01:48 AM.