View Single Post
  #5  
Old 02-06-2013, 04:11 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Tập 2

Tập 2


Thằng nói dối


Thằng bé chăn cừu hay mói dối

Bỗng một hôm la lối lên rằng:

-Cứu tôi với, bớ dân làng!

Sói rừng đang đến đuổi tan đàn cừu

Mấy thôn dân mắc mưu tưởng thật

Chạy vội ra nhưng mất công toi

Thằng nói dối dược trận cười

Hôm sau lại dở trò chơi dối lừa

Rồi một hôm bất ngờ có sói

Xông vào cừu, chó đói say mồi

Thằng chăn cừu hét liên hồi

Dù nghe kêu cứu không người nào ra

Tưởng nó dở trò ma mọi bữa

Chẳng ai thèm nghe đứa đùa dai

Sói tung hoành chẳng sợ ai

Bầy cừu bị hại nguy tai cả đàn


Kiến và chim bồ câu


Kiến con khát nước

Mò xuống suối sâu

Không may nước cuốn

Lôi kiến trôi mau

Trồi lên ngụp xuống

Sặc nước lao đao

Trong cơn nguy biến

May có bồ câu

Thả cành cây xuống

Cho kiến bám vào

Thoát cơn nguy biến

Nghiã nặng tình sâu.

Một thời gian sau

Thợ săn bủa lưới

Sắp bắt bồ câu

Kiến muốn cứu nhau

Nhằm chân người đốt

Một nhát thật đau.

Thợ săn giật thót

Lưới rơi đằng nào

Bồ câu bay vội

Thoát nạn qua cầu

Kiến con khát nước

Mò xuống suối sâu

Không may nước cuốn

Lôi kiến trôi mau

Trồi lên ngụp xuống

Sặc nước lao đao

Trong cơn nguy biến

May có bồ câu

Thả cành cây xuống

Cho kiến bám vào

Thoát cơn nguy biến

Nghiã nặng tình sâu.

Một thời gian sau

Thợ săn bủa lưới

Sắp bắt bồ câu

Kiến muốn cứu nhau

Nhằm chân người đốt

Một nhát thật đau.

Thợ săn giật thót

Lưới rơi đằng nào

Bồ câu bay vội

Thoát nạn qua cầu


Quạ và bồ câu


Quạ đen nhìn thấy bồ câu

Được nuôi ăn sướng, lòng ao ước hoài

Vội bôi vôi trắng lên người

Những mong trà trộn cùng loài bồ câu

Bồ câu tưởng họ với nhau

Vui lòng cho quạ cùng vào ở chung

Quạ đem quên khuấy hành tung

Tiếng kêu “quạ quạ” lạ lùng phát ra

Bồ câu xúm lại hét la

Mổ đau và đuổi quạ ra khỏi chuồng

Quạ đau chạy cuống chạy cuồng

Quay về, tổ quạ lại ruồng đuổi đi

Vì lông nó trắng lạ kì

Họ hàng nhà quạ tức thì chẳng dung

Quạ đen nhìn thấy bồ câu

Được nuôi ăn sướng, lòng ao ước hoài

Vội bôi vôi trắng lên người

Những mong trà trộn cùng loài bồ câu

Bồ câu tưởng họ với nhau

Vui lòng cho quạ cùng vào ở chung

Quạ đem quên khuấy hành tung

Tiếng kêu “quạ quạ” lạ lùng phát ra

Bồ câu xúm lại hét la

Mổ đau và đuổi quạ ra khỏi chuồng

Quạ đau chạy cuống chạy cuồng

Quay về, tổ quạ lại ruồng đuổi đi

Vì lông nó trắng lạ kì

Họ hàng nhà quạ tức thì chẳng dung


Lừa và ngựa


Ngựa cùng lừa bước trên đường

Lừa thồ nặng quá thảm thương kêu trời

Lừa rằng:”Chị ngựa mến ơi!

Đỡ tôi chút ít cho tôi đi cùng…”

“-Không! Không!”Ngựa đáp lạnh lùng

Mặc lừa chở nặng cuối cùng chết toi

Chủ hàng chẳng nói nửa lời

Chất chồng lưng ngựa đầy vơi cho vừa

Lại thêm cả tấm da lừa

Khốn thay thân ngựa bây giờ mới rên:

“Giúp lừa chút ít ngại phiền

Giờ đây lừa chết , hàng lèn thân ta

Chất thêm cả tấm da la

Còng lưng khốn khổ, ta tha lặc lè”

Ngựa cùng lừa bước trên đường

lừa thồ nặng quá thảm thương kêu trời

Lừa rằng:”Chị ngựa mến ơi!

Đỡ tôi chút ít cho tôi đi cùng…”

“-Không! Không!”Ngựa đáp lạnh lùng

Mặc lừa chở nặng cuối cùng chết toi

Chủ hàng chẳng nói nửa lời

Chất chồng lưng ngựa đầy vơi cho vừa

Lại thêm cả tấm da lừa

Khốn thay thân ngựa bây giờ mới rên:

“Giúp lừa chút ít ngại phiền

Giờ đây lừa chết , hàng lèn thân ta

Chất thêm cả tấm da la

Còng lưng khốn khổ, ta tha lặc lè”


Mụ đàn bà và con gà mái


Gà mái đẻ mỗi ngày một trứng

Mụ chủ nhà cao hứng cho rằng:

Ăn nhiều hẳn đẻ càng hăng

Mỗi ngày hai trứng , càng tăng lợi nhiều

Nghĩ sao mụ quyết làm theo

Ngày ngày gà nốc chặt diều béo quay

Tức thì gà tịt đẻ ngay!

Gà mái đẻ mỗi ngày một trứng

Mụ chủ nhà cao hứng cho rằng:

Ăn nhiều hẳn đẻ càng hăng

Mỗi ngày hai trứng , càng tăng lợi nhiều

Nghĩ sao mụ quyết làm theo

Ngày ngày gà nốc chặt diều béo quay

Tức thì gà tịt đẻ ngay!
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn