View Single Post
  #230  
Old 12-03-2021, 03:04 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,319
Default

TRAN 1

germany

union berlin vs leipzig

START: Sun Oct 03 07:40 PM CST 2021 (~07:40 AM ngày 04 tháng 10 năm 2021 VN)
END: Fri Dec 03 01:30 PM CST 2021 (~02:30 AM ngày 04 tháng 12 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 3.8 3.6 1.95 tức là :

union berlin win : 3.8

2 teams draw : 3.6

leipzig win : 1.95

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


union berlin 2-1 leipzig

BET: amazon union.berlin lottery 2200000 => if win: +7942000
BET: amnohanhphuc leipzig domino 1000000 => if win: +1950000
BET: anhkhotx union.berlin xep 1197845 => if win: +4551811
BET: anvuigiadinh leipzig domino 1000000 => if win: +1950000
BET: aonuocla draw tusac 4000000 => if win: +13680000
BET: arizona union.berlin xep 20000000 => if win: +76000000
BET: atime_forus union.berlin domino 7000000 => if win: +26600000
BET: baicatango draw xito 100000 => if win: +360000
BET: baole leipzig tusac 11034479 => if win: +21517234
BET: bays0n draw tusac 2595063 => if win: +8875115
BET: benny125 leipzig lottery 100000 => if win: +195000
BET: bensoo leipzig domino 4000000 => if win: +7800000
BET: bensou leipzig domino 4000000 => if win: +7800000
BET: biennho70 draw domino 1926976 => if win: +6590257
BET: bonghongtim leipzig lottery 4271457 => if win: +8329341
BET: botay_domino union.berlin domino 2858378 => if win: +10861836
BET: bowser union.berlin phom 12300000 => if win: +46740000
BET: bungbuditteo draw domino 5000000 => if win: +17100000
BET: bupbebihu draw chinesepoker 4240000 => if win: +14500800
BET: captiva draw xito 100000 => if win: +360000
BET: choemniemtin draw chinesepoker 20000000 => if win: +68400000
BET: daotachaihoa draw domino 4192083 => if win: +14336923
BET: dbuon_langle draw lottery 1000000 => if win: +3600000
BET: dem7ngay3 union.berlin phom 20000000 => if win: +76000000
BET: dieulan draw xep 1000000 => if win: +3600000
BET: doantuyet_ draw lottery 3740000 => if win: +12790800
BET: doccocaubai draw domino 5000000 => if win: +17100000
BET: doivothuong draw xep 1000000 => if win: +3600000
BET: donaldtrump2 draw lottery 20000000 => if win: +68400000
BET: donovan1975 leipzig lottery 4184416 => if win: +8159611
BET: donovan_1975 draw lottery 1743696 => if win: +5963440
BET: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +6218179
BET: emkhotx union.berlin xep 1939612 => if win: +7370525
BET: ethan76 draw tienlen 20000000 => if win: +68400000
BET: galangbuon74 draw xep 1000000 => if win: +3600000
BET: giachanhnhu leipzig domino 6000000 => if win: +11700000
BET: giot_mua draw tusac 1467411 => if win: +5018545
BET: giot_nang draw tusac 1830250 => if win: +6259455
BET: giot_nho draw tusac 7258669 => if win: +24824647
BET: giot_sau draw tusac 2554559 => if win: +8736591
BET: hac_bip_ draw tusac 1000000 => if win: +3600000
BET: haiauphixu leipzig xep 6000000 => if win: +11700000
BET: hailua555 draw domino 1000000 => if win: +3600000
BET: hankedoida leipzig lottery 8610216 => if win: +16789921
BET: hanlengan union.berlin domino 20000000 => if win: +72200000
BET: hanoi2000 draw chan 500000 => if win: +1800000
BET: heonaileocay draw lottery 5000000 => if win: +17100000
BET: heyyou leipzig chan 2000000 => if win: +3900000
BET: hoaithuong leipzig tienlen 20000000 => if win: +39000000
BET: hoaithuong77 draw tienlen 15000000 => if win: +51300000
BET: hoaiyeu union.berlin lottery 1733040 => if win: +6585552
BET: hoangmi draw tusac 20000000 => if win: +68400000
BET: hoanhymotdoi leipzig domino 1000000 => if win: +1950000
BET: hon_moi_xa draw chinesepoker 1000000 => if win: +3600000
BET: hulk leipzig tienlen 20000000 => if win: +39000000
BET: ilangsuynghi leipzig xep 100000 => if win: +195000
BET: jerry draw xep 10000000 => if win: +34200000
BET: kamasutra draw chinesepoker 5000000 => if win: +17100000
BET: kamikaze union.berlin chinesepoker 20000000 => if win: +72200000
BET: kevin union.berlin phom 2900000 => if win: +10469000
BET: khuc_cui leipzig domino 10000000 => if win: +19500000
BET: kl leipzig phom 6600000 => if win: +12870000
BET: ku leipzig tusac 20000000 => if win: +39000000
BET: lang_nhin draw xep 1000000 => if win: +3600000
BET: langtu_ leipzig xep 5000000 => if win: +9750000
BET: lilom union.berlin lottery 4600000 => if win: +16606000
BET: longtu09 draw lottery 7790000 => if win: +26641800
BET: masieu union.berlin lottery 3300000 => if win: +11913000
BET: maymuongie union.berlin phom 20000000 => if win: +76000000
BET: meiu_iuiu draw tusac 9552928 => if win: +32671013
BET: minh0n draw lottery 5000000 => if win: +17100000
BET: mong_mo draw lottery 1000000 => if win: +3600000
BET: mua_chieu08 draw lottery 1773588 => if win: +6065670
BET: mua_nuoc_lu union.berlin domino 17817523 => if win: +67706587
BET: my_tuyet leipzig tusac 3523815 => if win: +6871439
BET: negi union.berlin lottery 2000000 => if win: +7220000
BET: nevada union.berlin lottery 2000000 => if win: +7220000
BET: ngoc1879 union.berlin domino 10000000 => if win: +38000000
BET: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3600000
BET: nguoi_doi draw xep 1000000 => if win: +3600000
BET: oeoeoe draw tienlen 2000000 => if win: +6840000
BET: ong_co_noi draw lottery 7000000 => if win: +23940000
BET: ongnoi_ union.berlin tienlen 20000000 => if win: +76000000
BET: onithanh draw tienlen 5000000 => if win: +17100000
BET: peacenowar draw tusac 20000000 => if win: +68400000
BET: phungquan leipzig lottery 2000000 => if win: +3900000
BET: phuocngoc748 union.berlin domino 20000000 => if win: +76000000
BET: quat_ba_tieu draw domino 5000000 => if win: +17100000
BET: que_lam draw paigow 623553 => if win: +2244790
BET: rinh leipzig domino 2000000 => if win: +3900000
BET: sailamhoihan leipzig chinesepoker 15000000 => if win: +29250000
BET: satan union.berlin tienlen 20000000 => if win: +76000000
BET: satthuhaihoa draw lottery 5000000 => if win: +17100000
BET: saturn leipzig lottery 6697500 => if win: +13060125
BET: seven union.berlin phom 20000000 => if win: +76000000
BET: shakur union.berlin domino 13000000 => if win: +49400000
BET: simba union.berlin lottery 7700000 => if win: +27797000
BET: soulofwolf leipzig tusac 100000 => if win: +195000
BET: stevenluong1 leipzig xito 3000000 => if win: +5850000
BET: sun_em_2901 draw paigow 5000000 => if win: +17100000
BET: suoibac draw tusac 3157695 => if win: +10799316
BET: suoicat draw chinesepoker 7586582 => if win: +25946110
BET: suoihoa draw tusac 2833818 => if win: +9691657
BET: suoimay draw phom 2675428 => if win: +9149963
BET: suoimo draw phom 2209436 => if win: +7556271
BET: suoingoc draw phom 2358049 => if win: +8064527
BET: suoivang draw phom 8529020 => if win: +29169248
BET: taco union.berlin phom 20000000 => if win: +72200000
BET: tesla union.berlin tienlen 1690000 => if win: +6422000
BET: tet2015 leipzig lottery 2000000 => if win: +3900000
BET: tet2016 leipzig lottery 2000000 => if win: +3900000
BET: thanhlu_ayeu draw tusac 2655229 => if win: +9080883
BET: thanhng5 draw phom 1000000 => if win: +3600000
BET: thanhthanh35 draw domino 5000000 => if win: +17100000
BET: thanhtrangvn draw tienlen 20000000 => if win: +68400000
BET: the_moon draw lottery 5000000 => if win: +17100000
BET: the_sun_2908 draw lottery 4000000 => if win: +13680000
BET: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3600000
BET: tinhbuon_ draw xep 1000000 => if win: +3600000
BET: tinhchiem draw tienlen 5000000 => if win: +17100000
BET: tinhdoi draw tusac 1000000 => if win: +3600000
BET: tinhkhoi union.berlin lottery 8200000 => if win: +29602000
BET: tinhthuong2 draw lottery 195600 => if win: +704160
BET: tommyly92 leipzig lottery 2000000 => if win: +3900000
BET: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +360000
BET: tranthirinh leipzig domino 2000000 => if win: +3900000
BET: trieu_minh draw paigow 2693859 => if win: +9212997
BET: unchance leipzig xep 5000000 => if win: +9750000
BET: van_nhi draw tusac 1000000 => if win: +3600000
BET: venhadicon leipzig tienlen 20000000 => if win: +39000000
BET: vietphu80 union.berlin phom 16214221 => if win: +61614039
BET: wasabi union.berlin xito 3900000 => if win: +14079000
BET: win_win draw xito 100000 => if win: +360000
BET: x7_bi_long leipzig tienlen 20000000 => if win: +39000000
BET: xa_xatham draw tusac 1000000 => if win: +3600000
BET: xem_phim union.berlin tienlen 20000000 => if win: +76000000
BET: yeuemdailau draw xito 2500000 => if win: +8550000
BET: yeutoilannua leipzig tienlen 5000000 => if win: +9750000
BET: yeutrongndau draw lottery 10000000 => if win: +36000000
BET: yeuvoivang draw domino 8888888 => if win: +30399996
BET: yoga_67 leipzig tusac 20000000 => if win: +39000000
BET: z_cobra_z draw tusac 1000000 => if win: +3600000
BET: zzmaybezz draw tusac 20000000 => if win: +72000000

Number of bets: 143
Last modified on 2021/12/03 13:27 CST

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is union.berlin. Winning amounts credited to: seven bowser botay_domino vietphu80 hanlengan ongnoi_ wasabi satan kevin tinhkhoi atime_forus tesla simba arizona emkhotx ngoc1879 phuocngoc748 masieu lilom anhkhotx taco dem7ngay3 kamikaze shakur xem_phim mua_nuoc_lu negi maymuongie ...<1>***<12> ...hoaiyeu amazon nevada.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 12-04-2021 lúc 05:17 AM.