View Single Post
  #225  
Old 12-01-2021, 02:28 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,320
Default

TRAN 1

eng premier

southampton vs leicester

START: Sun Oct 03 07:40 PM CST 2021 (~07:40 AM ngày 04 tháng 10 năm 2021 VN)
END: Wed Dec 01 01:30 PM CST 2021 (~02:30 AM ngày 02 tháng 12 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 2.37 3.5 2.87 tức là :

southampton win : 2.37

2 teams draw : 3.5

leicester win : 2.87

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


southampton 2-2 leicester

BET: acura_mdx leicester tusac 100000 => if win: +287000
BET: anhkhotx leicester xep 4339938 => if win: +12455622
BET: aonuocla draw tusac 5000000 => if win: +16625000
BET: arizona leicester xep 20000000 => if win: +57400000
BET: atime_forus southampton domino 15000000 => if win: +35550000
BET: baicatango draw xito 100000 => if win: +350000
BET: baole draw chinesepoker 14771476 => if win: +49115157
BET: bays0n leicester tusac 4429336 => if win: +12076584
BET: benny125 southampton lottery 100000 => if win: +237000
BET: bichlan33 draw chinesepoker 2000000 => if win: +6650000
BET: biennho70 leicester domino 3289024 => if win: +8967523
BET: binh_thanh21 leicester tusac 100000 => if win: +287000
BET: bluhoahong draw chinesepoker 1000000 => if win: +3500000
BET: bom_hengio leicester tusac 100000 => if win: +287000
BET: bonghongtim leicester lottery 4886924 => if win: +14025471
BET: bonplban draw tusac 800000 => if win: +2800000
BET: botay_domino southampton domino 8902872 => if win: +21099806
BET: bowser leicester phom 4900000 => if win: +13359850
BET: bungbuditteo draw domino 4000000 => if win: +13300000
BET: bupbebihu draw chinesepoker 4000000 => if win: +13300000
BET: calamari leicester lottery 3000000 => if win: +8179500
BET: captiva draw xito 100000 => if win: +350000
BET: cat_72 draw xep 2800000 => if win: +9310000
BET: choemniemtin draw chinesepoker 20000000 => if win: +66500000
BET: daotachaihoa draw domino 5000000 => if win: +16625000
BET: dbuon_langle draw lottery 1000000 => if win: +3500000
BET: dem7ngay3 draw phom 20000000 => if win: +66500000
BET: diemmyvt leicester phom 2000000 => if win: +5453000
BET: dieulan draw lottery 1000000 => if win: +3500000
BET: doantuyet_ draw lottery 5100000 => if win: +16957500
BET: doccocaubai draw domino 5000000 => if win: +16625000
BET: donaldtrump2 draw lottery 20000000 => if win: +66500000
BET: donovan1975 southampton lottery 3950030 => if win: +9361571
BET: donovan_1975 draw lottery 754444 => if win: +2640554
BET: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +6045451
BET: emkhotx leicester xep 4111436 => if win: +11799821
BET: ethan76 draw tienlen 20000000 => if win: +66500000
BET: galangbuon74 draw chinesepoker 1000000 => if win: +3500000
BET: galangtinhxu draw xep 800255 => if win: +2800892
BET: gallant draw domino 2000000 => if win: +7000000
BET: giachanhnhu southampton tusac 3000000 => if win: +7110000
BET: giot_mua leicester tusac 2504624 => if win: +6828857
BET: giot_nang leicester tusac 3123929 => if win: +8517392
BET: giot_nho leicester tusac 10000000 => if win: +28700000
BET: giot_sau leicester tusac 4360204 => if win: +11888096
BET: godfath3r draw lottery 5000000 => if win: +17500000
BET: hac_bip_ draw tusac 1000000 => if win: +3500000
BET: haiauphixu southampton xep 8000000 => if win: +18960000
BET: hailua555 draw tienlen 727107 => if win: +2544874
BET: hankedoida southampton lottery 5826991 => if win: +13809968
BET: hanoi2000 draw chan 700000 => if win: +2450000
BET: heonaileocay draw lottery 4000000 => if win: +13300000
BET: hoaithuong draw tienlen 8000000 => if win: +26600000
BET: hoaithuong77 draw tienlen 15000000 => if win: +49875000
BET: hoaiyeu draw lottery 1619777 => if win: +5385758
BET: hoangmi draw tusac 20000000 => if win: +66500000
BET: hulk leicester tienlen 20000000 => if win: +57400000
BET: ilangsuynghi leicester tusac 100000 => if win: +287000
BET: jerry draw tusac 6000000 => if win: +19950000
BET: kamasutra draw chinesepoker 4000000 => if win: +13300000
BET: kamikaze leicester xep 4600000 => if win: +12541900
BET: kevin leicester xep 2800000 => if win: +7634200
BET: kl leicester phom 4100000 => if win: +11178650
BET: ku leicester tusac 20000000 => if win: +57400000
BET: kumquat leicester lottery 2800000 => if win: +7634200
BET: lang_nhin draw lottery 1000000 => if win: +3500000
BET: langtu_ southampton tusac 20000000 => if win: +47400000
BET: lilom leicester lottery 4200000 => if win: +11451300
BET: lkbangtam leicester chinesepoker 14101700 => if win: +40471879
BET: longtu09 draw lottery 9440000 => if win: +31388000
BET: masieu leicester lottery 4100000 => if win: +11178650
BET: maymuongie southampton tienlen 14970690 => if win: +35480535
BET: meiu_iuiu leicester tusac 15000000 => if win: +40897500
BET: minh0n draw lottery 4000000 => if win: +13300000
BET: monaco leicester xep 2400000 => if win: +6543600
BET: mong_mo draw lottery 1000000 => if win: +3500000
BET: mua_chieu08 leicester lottery 2583658 => if win: +7415098
BET: mua_nuoc_lu southampton domino 10273080 => if win: +24347199
BET: my_tuyet leicester tusac 5000000 => if win: +14350000
BET: ngoc1879 southampton domino 15000000 => if win: +35550000
BET: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3500000
BET: nguoi_doi draw lottery 1000000 => if win: +3500000
BET: noibuonxotxa draw chinesepoker 1000000 => if win: +3500000
BET: nuavangtrang southampton tienlen 1000000 => if win: +2370000
BET: oeoeoe draw tienlen 13000000 => if win: +43225000
BET: oh_yes_aaa draw xep 885340 => if win: +3098690
BET: ong_co_noi draw lottery 7110000 => if win: +23640750
BET: ong_thoan leicester tienlen 20000000 => if win: +57400000
BET: ongnoi_ leicester lottery 6702864 => if win: +19237219
BET: onithanh draw tienlen 4000000 => if win: +13300000
BET: orion southampton tusac 2000000 => if win: +4740000
BET: peacenowar draw tusac 20000000 => if win: +66500000
BET: phungquan southampton lottery 2000000 => if win: +4740000
BET: phuocngoc748 southampton domino 20000000 => if win: +47400000
BET: poke leicester lottery 2600000 => if win: +7088900
BET: psg_fr leicester domino 20000000 => if win: +57400000
BET: quat_ba_tieu draw domino 4000000 => if win: +13300000
BET: que_lam draw tienlen 678449 => if win: +2374571
BET: rinh leicester domino 2000000 => if win: +5740000
BET: saigon_85 draw tusac 14631758 => if win: +48650595
BET: saigonnew leicester tusac 100000 => if win: +287000
BET: saigontoday leicester tusac 100000 => if win: +287000
BET: sailamcuaem draw tienlen 3333333 => if win: +11083332
BET: sailamhoihan southampton chinesepoker 18000000 => if win: +42660000
BET: satan leicester tienlen 20000000 => if win: +57400000
BET: satthuhaihoa draw lottery 4000000 => if win: +13300000
BET: sayonara leicester phom 1900000 => if win: +5180350
BET: selina draw tienlen 3100000 => if win: +10307500
BET: seven leicester phom 20000000 => if win: +57400000
BET: shakur leicester domino 15484462 => if win: +44440405
BET: sig238 draw domino 2000000 => if win: +7000000
BET: simba leicester xep 4300000 => if win: +11723950
BET: soulofwolf leicester tusac 100000 => if win: +287000
BET: specialized draw domino 2000000 => if win: +7000000
BET: stevenluong1 draw tusac 1000000 => if win: +3500000
BET: sun_em_2901 draw paigow 5000000 => if win: +16625000
BET: suoibac leicester tusac 5389656 => if win: +14694897
BET: suoicat leicester tusac 4725106 => if win: +12883001
BET: suoihoa leicester tusac 4836851 => if win: +13187674
BET: suoimay leicester tusac 4421271 => if win: +12054595
BET: suoimo leicester tusac 4707011 => if win: +12833665
BET: suoingoc leicester phom 4024793 => if win: +10973598
BET: suoivang leicester phom 20000000 => if win: +57400000
BET: taco leicester phom 18300000 => if win: +52521000
BET: tai_anh_do draw chinesepoker 2000000 => if win: +6650000
BET: teslas draw domino 2000000 => if win: +7000000
BET: tet2015 southampton lottery 2000000 => if win: +4740000
BET: tet2016 southampton lottery 2000000 => if win: +4740000
BET: th0408 draw chinesepoker 2000000 => if win: +6650000
BET: thanhlu_ayeu leicester tusac 4532030 => if win: +12356579
BET: thanhng5 draw phom 1000000 => if win: +3500000
BET: thanhthanh35 draw domino 4000000 => if win: +13300000
BET: thanhtrangvn draw tienlen 20000000 => if win: +66500000
BET: the_moon draw lottery 4000000 => if win: +13300000
BET: the_sun_2908 draw lottery 4000000 => if win: +13300000
BET: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3500000
BET: thuyetdomino southampton domino 4905838 => if win: +11626836
BET: thuynhi05 draw domino 15000000 => if win: +49875000
BET: tinhbuon_ draw lottery 1000000 => if win: +3500000
BET: tinhchiem draw tienlen 5500000 => if win: +18287500
BET: tinhdoi draw tusac 1000000 => if win: +3500000
BET: tinhthuong2 draw domino 158000 => if win: +553000
BET: tommyly92 southampton lottery 2000000 => if win: +4740000
BET: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +350000
BET: tranthirinh leicester domino 2000000 => if win: +5740000
BET: trieu_minh draw paigow 4731767 => if win: +15733125
BET: tthuonglan leicester domino 9200519 => if win: +26405489
BET: unchance southampton xep 7000000 => if win: +16590000
BET: van_nhi draw tienlen 2000000 => if win: +6650000
BET: vansunhumo southampton tusac 1000000 => if win: +2370000
BET: venhadicon draw tienlen 10000000 => if win: +33250000
BET: vietphu80 draw domino 2500000 => if win: +8312500
BET: villa_viahe leicester tusac 100000 => if win: +287000
BET: vip draw domino 2000000 => if win: +7000000
BET: vuongbaky draw chinesepoker 2000000 => if win: +6650000
BET: wasabi leicester xito 4600000 => if win: +12541900
BET: win_win draw xito 100000 => if win: +350000
BET: xa_xatham draw tusac 1000000 => if win: +3500000
BET: xem_phim leicester tienlen 20000000 => if win: +57400000
BET: yeutoilannua leicester xep 15000000 => if win: +43050000
BET: yeutrongndau draw lottery 10000000 => if win: +35000000
BET: yeuvoivang draw domino 7777777 => if win: +25861108
BET: yunyun draw lottery 3333333 => if win: +11083332
BET: z_cobra_z draw tusac 1000000 => if win: +3500000
BET: zzmaybezz draw tusac 20000000 => if win: +66500000

Number of bets: 165
Last modified on 2021/12/01 13:20 CST

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is draw. Winning amounts credited to: choemniemtin captiva kamasutra heonaileocay the_moon minh0n ong_co_noi hoangmi bonplban vietphu80 venhadicon th0408 yunyun hailua555 xa_xatham nguoi_doi bichlan33 tinhdoi hanoi2000 galangtinhxu godfath3r dbuon_langle stevenluong1 tramnamcodon ...
<1>***<12> ...win_win jerry doccocaubai yeuvoivang peacenowar hoaithuong thuynhi05 lang_nhin the_sun_2908 sig238 donovan_1975 satthuhaihoa thanhtrangvn hoaithuong77 teslas trieu_minh yeutrongndau specialized cat_72 oh_yes_aaa z_cobra_z sailamcuaem aonuocla tinhthuong2 bungbuditteo donaldtrump2 oeoeoe vuongbaky t...
<1>***<12> ...ai_anh_do bluhoahong onithanh tinhchiem sun_em_2901 dieulan baole quat_ba_tieu que_lam saigon_85 hac_bip_ zzmaybezz thientri dem7ngay3 galangbuon74 longtu09 em_ngheo van_nhi selina mong_mo daotachaihoa noibuonxotxa tinhbuon_ vip baicatango gallant doantuyet_ hoaiyeu thanhng5 ethan76 thanhthanh35 bupbebihu ...
<1>***<12> ...nguluc.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 12-01-2021 lúc 09:34 PM.