View Single Post
  #314  
Old 07-20-2021, 11:06 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 11,617
Default

TRAN 2 2021 NBA Finals

suns vs bucks

START: Sat July 17 02:00 AM CST 2021(~02:00 PM ngày 17 tháng 07 nam 2021 VN)
END:
Tue July 20 08:00 PM CST 2021 (~8:00 AM ngày 21 thang 07 nam 2021 VN)

Điểm chấp : Over 221.1

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 222 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 221điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/nba/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


suns vs bucks

BET2: a_a_a_a underbucks tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: apricot overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: autumn overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: avocado overbucks xito 5000000 => if win: +9072500
BET2: banana overbucks lottery 16000000 => if win: +29032000
BET2: baole underbucks tusac 20000000 => if win: +38200000
BET2: bebi overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: beignet overbucks catte 6000000 => if win: +10887000
BET2: bittersweet overbucks phom 7000000 => if win: +12701500
BET2: blossom overbucks lottery 5000000 => if win: +9072500
BET2: boba overbucks domino 3000000 => if win: +5443500
BET2: bubbles overbucks lottery 12000000 => if win: +21774000
BET2: burrito overbucks catte 13000000 => if win: +23588500
BET2: butterfly overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: buxom overbucks catte 8000000 => if win: +14516000
BET2: cafesua overbucks tusac 19000000 => if win: +34475500
BET2: cameltoe overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: ceviche overbucks lottery 9700000 => if win: +17600650
BET2: cheerio overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: chemheo underbucks tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: cherry overbucks lottery 20000000 => if win: +38200000
BET2: churro overbucks lottery 12000000 => if win: +21774000
BET2: climax overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: coconut overbucks lottery 16000000 => if win: +29032000
BET2: congee overbucks lottery 4000000 => if win: +7258000
BET2: daisy overbucks chinesepoker 11000000 => if win: +19959500
BET2: dantat overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: demvanganh overbucks tusac 20000000 => if win: +36290000
BET2: destiny overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: diem overbucks blackjack 15000000 => if win: +27217500
BET2: donovan1975 overbucks lottery 3934029 => if win: +7513995
BET2: donovan_1975 underbucks chinesepoker 5461230 => if win: +10430949
BET2: durian overbucks lottery 13000000 => if win: +23588500
BET2: edamame overbucks lottery 9000000 => if win: +16330500
BET2: eternity overbucks chinesepoker 8000000 => if win: +14516000
BET2: fantasy overbucks tusac 8600000 => if win: +15604700
BET2: grace overbucks paigow 12000000 => if win: +21774000
BET2: grape overbucks paigow 12000000 => if win: +21774000
BET2: hac_bip_ overbucks xito 3000000 => if win: +5443500
BET2: halo overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: haluu overbucks lottery 3600000 => if win: +6532200
BET2: hanlengan underbucks domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: hargow overbucks paigow 11000000 => if win: +19959500
BET2: haupia overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: hayhoi_visao overbucks phom 10000000 => if win: +18145000
BET2: heineken underbucks chinesepoker 2000000 => if win: +3820000
BET2: hiemdoc overbucks lottery 3200000 => if win: +5806400
BET2: hoai_yeu overbucks lottery 1000000 => if win: +1910000
BET2: hoaiyeu overbucks tienlen 1000000 => if win: +1910000
BET2: honeydew overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: illusion overbucks lottery 5000000 => if win: +9072500
BET2: insatiable overbucks tusac 10000000 => if win: +18145000
BET2: irresistible overbucks lottery 4500000 => if win: +8165250
BET2: jennifer_181 underbucks tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: juicy overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: kabob overbucks lottery 5000000 => if win: +9072500
BET2: kevin overbucks phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: kristal overbucks blackjack 20000000 => if win: +38200000
BET2: langlo overbucks lottery 11000000 => if win: +19959500
BET2: lemon overbucks lottery 10000000 => if win: +18145000
BET2: lily overbucks lottery 16000000 => if win: +29032000
BET2: lollipop overbucks lottery 16000000 => if win: +29032000
BET2: longan overbucks tusac 6000000 => if win: +10887000
BET2: lotus overbucks lottery 9700000 => if win: +17600650
BET2: lovegame overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: lullaby overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: luna overbucks catte 3000000 => if win: +5443500
BET2: luscious overbucks lottery 7000000 => if win: +12701500
BET2: lychee overbucks chinesepoker 4000000 => if win: +7258000
BET2: macaron overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: medusa overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: melody overbucks paigow 5900000 => if win: +10705550
BET2: melon overbucks lottery 19000000 => if win: +34475500
BET2: mesmerize overbucks xito 16000000 => if win: +29032000
BET2: milktea overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: mily overbucks xito 8000000 => if win: +14516000
BET2: mochi overbucks lottery 14000000 => if win: +25403000
BET2: mua_chieu08 overbucks lottery 653970 => if win: +1249082
BET2: muachieu08 overbucks lottery 628487 => if win: +1200410
BET2: muco overbucks lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: mungbean overbucks phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: nala overbucks xep 6900000 => if win: +12520050
BET2: narcissist overbucks chinesepoker 8000000 => if win: +14516000
BET2: nilla overbucks paigow 6000000 => if win: +10887000
BET2: nutac overbucks domino 18000000 => if win: +32661000
BET2: nympho overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: ong_thoan underbucks domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: ongnoi_ underbucks tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: oooviai underbucks tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: orchid overbucks xep 11000000 => if win: +19959500
BET2: oreo overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: peach overbucks lottery 6900000 => if win: +12520050
BET2: plum overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: pumpkin overbucks lottery 5800000 => if win: +10524100
BET2: rambutan overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: ramen overbucks tusac 14000000 => if win: +25403000
BET2: reminisce overbucks catte 20000000 => if win: +36290000
BET2: rinh overbucks domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: sacrifice overbucks lottery 2400000 => if win: +4354800
BET2: saturn underbucks domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: scrutiny overbucks blackjack 5000000 => if win: +9072500
BET2: shakur overbucks domino 18157000 => if win: +32945876
BET2: shumai overbucks lottery 10000000 => if win: +18145000
BET2: sindel overbucks xep 11000000 => if win: +19959500
BET2: specialized underbucks domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: stevenluong1 overbucks tusac 1000000 => if win: +1910000
BET2: sugar overbucks lottery 20000000 => if win: +38200000
BET2: sushi overbucks blackjack 20000000 => if win: +36290000
BET2: taco overbucks lottery 2200000 => if win: +3991900
BET2: tangerine overbucks chinesepoker 8800000 => if win: +15967600
BET2: temptress overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: tet2015 overbucks bigtwo 2000000 => if win: +3629000
BET2: thuynhi05 overbucks xep 20000000 => if win: +38200000
BET2: tinhlagiacmo overbucks tusac 13000000 => if win: +23588500
BET2: tinhmotdem overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: tiramisu overbucks tusac 9000000 => if win: +16330500
BET2: titanic overbucks lottery 15000000 => if win: +27217500
BET2: tofu overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: tram overbucks lottery 10000000 => if win: +18145000
BET2: tranthirinh overbucks domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: trinh overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: trueblue overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: tryst overbucks lottery 10000000 => if win: +18145000
BET2: tulip overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: twat overbucks paigow 7900000 => if win: +14334550
BET2: twinkie overbucks bigtwo 15000000 => if win: +27217500
BET2: udon overbucks blackjack 16000000 => if win: +29032000
BET2: unicorn overbucks phom 4700000 => if win: +8528150
BET2: ursula overbucks blackjack 7000000 => if win: +12701500
BET2: vanity overbucks tusac 18000000 => if win: +32661000
BET2: vedayanh overbucks chinesepoker 20000000 => if win: +36290000
BET2: vittu overbucks tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: vixen overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: wonton overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: wrxt4cy overbucks domino 13273978 => if win: +24085633
BET2: xa_xatham overbucks paigow 3000000 => if win: +5443500
BET2: xem_phim underbucks tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: ximuoi overbucks domino 6000000 => if win: +10887000
BET2: yogurt overbucks lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: youtiao overbucks lottery 8000000 => if win: +14516000
BET2: z_cobra_z overbucks tusac 1000000 => if win: +1910000

Number of bets: 141
Last modified on 2021/07/20 19:57 CDT

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is underbucks. Winning amounts credited to: hanlengan ongnoi_ jennifer_181 donovan_1975 specialized oooviai chemheo baole ong_thoan heineken saturn xem_phim a_a_a_a.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 10-08-2021 lúc 12:55 AM.