View Single Post
  #369  
Old 10-21-2019, 06:21 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 8,959
Default

TRAN 1

ITA D1

Brescia vs Fiorentina

START:Mon Oct 21 01:25 AM CST 2019 (~01:25 PM ngày 21 tháng 10 năm 2019 VN)
END: Mon Oct 21 01:45 PM CST 2019 (~01:45 AM ngày 22 tháng 10 năm 2019 VN)

Tỷ lệ bet: 3.7 3.4 1.98 tức là :

Brescia win : 3.7

2 teams draw : 3.4

Fiorentina win : 1.98

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Brescia 0 - 0 Fiorentina

# BET: nick outcome game amount
BET: a_a_a_a draw tienlen 17000000 => if win: +54910000
BET: aaaa_2222 draw tienlen 20000000 => if win: +64600000
BET: alma1 brescia xep 1870000 => if win: +6919000
BET: alva1 brescia xep 3000000 => if win: +11100000
BET: anh_yeu_vn12 fiorentina domino 20000000 => if win: +39600000
BET: anhvaitroi draw xito 2000000 => if win: +6460000
BET: arizona fiorentina xito 20000000 => if win: +39600000
BET: baicatango draw xito 100000 => if win: +340000
BET: banhbao draw lottery 20000000 => if win: +64600000
BET: banhbeo draw lottery 20000000 => if win: +64600000
BET: banhit draw lottery 7000000 => if win: +22610000
BET: benny125 fiorentina domino 1000000 => if win: +1980000
BET: blackvip draw lottery 4000000 => if win: +12920000
BET: bonplban draw chinesepoker 10000000 => if win: +32300000
BET: botaychamcom fiorentina domino 20000000 => if win: +39600000
BET: caothanhdanh draw lottery 2000000 => if win: +6460000
BET: captiva draw xito 100000 => if win: +340000
BET: chemheo draw tienlen 20000000 => if win: +64600000
BET: condaynoinho brescia xito 5000000 => if win: +18500000
BET: cutie fiorentina tusac 10000000 => if win: +19800000
BET: daisy draw blackjack 20000000 => if win: +64600000
BET: dieugiandi draw xito 2000000 => if win: +6460000
BET: dieulan brescia chinesepoker 8000000 => if win: +29600000
BET: docco_caubai draw tienlen 20000000 => if win: +64600000
BET: dungtien fiorentina phom 20000000 => if win: +39600000
BET: endl3ss_l0v3 brescia bigtwo 9716558 => if win: +35951264
BET: endlesslove fiorentina tienlen 20000000 => if win: +39600000
BET: galangbuon74 draw tienlen 5921580 => if win: +19126703
BET: galangtinhxu draw domino 4287345 => if win: +13848124
BET: giaphat15 brescia lottery 3430000 => if win: +12691000
BET: hac_bip_ fiorentina tienlen 10000000 => if win: +19800000
BET: hailua555 draw domino 10000000 => if win: +32300000
BET: haluu draw lottery 3000000 => if win: +9690000
BET: hayhoi_visao draw catte 1000000 => if win: +3400000
BET: hey_hey_guy draw xito 2000000 => if win: +6460000
BET: hiemdoc fiorentina blackjack 10000000 => if win: +19800000
BET: hiuquanh draw xito 2000000 => if win: +6460000
BET: hoaithuong draw tienlen 7000000 => if win: +22610000
BET: hoaithuong77 draw tienlen 15000000 => if win: +48450000
BET: honeydew draw xito 16000000 => if win: +51680000
BET: hongngoc brescia lottery 4589000 => if win: +16979300
BET: hung08 fiorentina tusac 3000000 => if win: +5940000
BET: jeffduccao draw lottery 2000000 => if win: +6460000
BET: jennifer_181 draw tienlen 20000000 => if win: +64600000
BET: kaka22 fiorentina chinesepoker 20000000 => if win: +39600000
BET: keodua draw lottery 1000000 => if win: +3400000
BET: kevin fiorentina phom 20000000 => if win: +39600000
BET: khanh fiorentina blackjack 2000000 => if win: +3960000
BET: kiwi draw lottery 20000000 => if win: +68000000
BET: le_cid draw xito 2000000 => if win: +6460000
BET: lilan draw xito 5000000 => if win: +16150000
BET: lily draw lottery 11000000 => if win: +35530000
BET: longtu07 draw lottery 2000000 => if win: +6460000
BET: minhbuon draw xito 2000000 => if win: +6460000
BET: minhtran12 fiorentina tienlen 20000000 => if win: +39600000
BET: motmaumay brescia xep 4700000 => if win: +17390000
BET: muangau fiorentina xito 1657688 => if win: +3282222
BET: mungbean draw lottery 13000000 => if win: +41990000
BET: mymy1703 brescia lottery 2000000 => if win: +7400000
BET: n0b0dy draw tusac 5000000 => if win: +16150000
BET: n_giang fiorentina phom 10000000 => if win: +19800000
BET: nguoiac draw domino 4000000 => if win: +12920000
BET: nguoiayvatoi brescia chinesepoker 5000000 => if win: +18500000
BET: nhatkiem fiorentina domino 100000 => if win: +198000
BET: noibuonxotxa draw lottery 3000000 => if win: +9690000
BET: noinhoconday draw xito 5000000 => if win: +16150000
BET: nutuong_1 draw tusac 2000000 => if win: +6460000
BET: oh_yes_aaa draw tusac 5319411 => if win: +17181697
BET: ong_co_noi draw lottery 2000000 => if win: +6460000
BET: ong_thoan fiorentina tienlen 20000000 => if win: +39600000
BET: ongnoi_ fiorentina tienlen 20000000 => if win: +39600000
BET: oooviai draw tienlen 20000000 => if win: +64600000
BET: oupa fiorentina phom 5368305 => if win: +10629243
BET: phuonglong draw phom 4118696 => if win: +13303388
BET: quan draw lottery 20000000 => if win: +68000000
BET: quanh_hiu fiorentina xito 20000000 => if win: +39600000
BET: queem draw lottery 1818181 => if win: +5872724
BET: sacrifice fiorentina blackjack 10000000 => if win: +19800000
BET: saigonthu7 fiorentina xep 3800000 => if win: +7524000
BET: small_rabbit fiorentina tusac 3000000 => if win: +5940000
BET: small_swan fiorentina chinesepoker 3000000 => if win: +5940000
BET: stevenluong1 fiorentina paigow 10000000 => if win: +19800000
BET: sushi draw lottery 4000000 => if win: +12920000
BET: tetua_toita draw chinesepoker 5000000 => if win: +16150000
BET: thuyetdomino fiorentina domino 20000000 => if win: +39600000
BET: thuynguyen fiorentina tienlen 1976300 => if win: +3913074
BET: thuynhi05 draw bigtwo 12000000 => if win: +38760000
BET: tinhbuon_ brescia chinesepoker 7000000 => if win: +25900000
BET: tonikroos draw phom 9000000 => if win: +29070000
BET: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +340000
BET: tranvi draw xito 4870096 => if win: +15730410
BET: tuan_kiet draw phom 5882352 => if win: +18999996
BET: udon draw xito 20000000 => if win: +64600000
BET: utduyen fiorentina domino 20000000 => if win: +39600000
BET: vipthanhdanh draw lottery 6190000 => if win: +19993700
BET: vixen draw lottery 6500000 => if win: +20995000
BET: win_win draw xito 100000 => if win: +340000
BET: xa_xatham fiorentina xep 5000000 => if win: +9900000
BET: xem_phim fiorentina tienlen 20000000 => if win: +39600000
BET: xuan_44 draw lottery 2000000 => if win: +6460000
BET: yentruong draw tienlen 1000000 => if win: +3400000
BET: z_cobra_z fiorentina blackjack 10000000 => if win: +19800000

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is draw. Winning amounts credited to: captiva le_cid ong_co_noi tetua_toita honeydew bonplban kiwi docco_caubai jeffduccao lily hailua555 dieugiandi xuan_44 n0b0dy minhbuon noinhoconday galangtinhxu jennifer_181 tramnamcodon win_win thuynhi05 hoaithuong nutuong_1 daisy yentruong ...
<1>***<12> ...tuan_kiet tranvi hoaithuong77 vipthanhdanh anhvaitroi banhbeo haluu oh_yes_aaa keodua quan oooviai udon chemheo vixen queem mungbean lilan tonikroos longtu07 galangbuon74 caothanhdanh hiuquanh blackvip sushi noibuonxotxa hey_hey_guy phuonglong a_a_a_a baicatango hayhoi_visao banhbao aaaa_2222 banhit ...
<1>***<12> ...nguoiac.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 10-22-2019 lúc 04:51 AM.