Ðề tài: Nfl 2017 - 1018
View Single Post
  #141  
Old 10-11-2021, 11:19 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 11,764
Default

TRAN 22021 NFL

colts vs ravens

START: Sun Jan 24 01:00 PM CST 2021(~02:00 AM ngày 25 tháng 01 nam 2021 VN)
END:
Mon Oct 11 07:20 PM CST 2021 (~07:20 AM ngày 12 thang 10 nam 2021 VN)

Điểm chấp : Over -46.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 47 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 46 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/NFL/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


colts vs ravens

BET2: anhkhotx overravens xep 4332860 => if win: +7861974
BET2: arizona overravens phom 4300000 => if win: +7802350
BET2: avocado overravens lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: bebi overravens lottery 14000000 => if win: +25403000
BET2: bowser overravens lottery 3200000 => if win: +5806400
BET2: bupbe1234 overravens domino 200000 => if win: +382000
BET2: burrito overravens paigow 3000000 => if win: +5443500
BET2: butterfly overravens lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: calamari overravens phom 6400000 => if win: +11612800
BET2: cameltoe overravens lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: cherry overravens lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: churro overravens lottery 8000000 => if win: +14516000
BET2: cupcake overravens chinesepoker 12000000 => if win: +21774000
BET2: donovan1975 overravens paigow 5500000 => if win: +9979750
BET2: donovan_1975 underravens lottery 615055 => if win: +1174755
BET2: duykhang overravens lottery 5700000 => if win: +10342650
BET2: emkhotx overravens xep 19000000 => if win: +34475500
BET2: eternity overravens lottery 5900000 => if win: +10705550
BET2: fantasy overravens xep 4000000 => if win: +7258000
BET2: gallant overravens domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: godfath3r overravens domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: goma overravens phom 2900000 => if win: +5262050
BET2: gyoza overravens xep 3600000 => if win: +6532200
BET2: hac_bip_ overravens chinesepoker 5000000 => if win: +9072500
BET2: halimeda overravens domino 10000000 => if win: +18145000
BET2: haluu overravens tienlen 8700000 => if win: +15786150
BET2: hankedoida overravens lottery 2700000 => if win: +4899150
BET2: hanlengan underravens domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: hiemdoc overravens phom 3400000 => if win: +6169300
BET2: hoai_yeu underravens lottery 728441 => if win: +1391322
BET2: hoaiyeu underravens lottery 638669 => if win: +1219857
BET2: illusion overravens lottery 7000000 => if win: +12701500
BET2: irresistible overravens tienlen 3000000 => if win: +5443500
BET2: kamikaze overravens lottery 3200000 => if win: +5806400
BET2: kevin overravens xep 6800000 => if win: +12338600
BET2: kristal overravens blackjack 20000000 => if win: +38200000
BET2: kun overravens lottery 3200000 => if win: +5806400
BET2: lemon overravens tienlen 7000000 => if win: +12701500
BET2: lilom overravens xito 9300000 => if win: +16874850
BET2: lily overravens chan 15000000 => if win: +27217500
BET2: lkhang overravens lottery 5100000 => if win: +9253950
BET2: lollipop overravens xep 6000000 => if win: +10887000
BET2: lotus overravens lottery 5000000 => if win: +9072500
BET2: lovegame overravens lottery 19000000 => if win: +34475500
BET2: lullaby overravens lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: luscious overravens tusac 12000000 => if win: +21774000
BET2: lychee overravens lottery 15000000 => if win: +27217500
BET2: masieu overravens chinesepoker 3700000 => if win: +6713650
BET2: mesmerize overravens lottery 16000000 => if win: +29032000
BET2: mochi overravens phom 3000000 => if win: +5443500
BET2: monaco overravens tusac 3900000 => if win: +7076550
BET2: mua_chieu08 underravens lottery 964584 => if win: +1842355
BET2: muachieu08 underravens lottery 2137794 => if win: +4083186
BET2: my_tuyet overravens tienlen 8665470 => if win: +15723495
BET2: nala overravens xep 7500000 => if win: +13608750
BET2: nickel overravens domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: nilla overravens xep 10000000 => if win: +18145000
BET2: nympho overravens lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: orchid overravens lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: oreo overravens lottery 17000000 => if win: +30846500
BET2: peach overravens xito 19000000 => if win: +34475500
BET2: phungquan overravens blackjack 1700000 => if win: +3084650
BET2: pirates overravens lottery 4400000 => if win: +7983800
BET2: plum overravens lottery 20000000 => if win: +38200000
BET2: poke overravens lottery 3200000 => if win: +5806400
BET2: rambutan overravens lottery 20000000 => if win: +38200000
BET2: reminisce overravens lottery 8000000 => if win: +14516000
BET2: sacrifice overravens xep 3200000 => if win: +5806400
BET2: sashimi overravens xep 3500000 => if win: +6350750
BET2: saturn overravens domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: sayonara overravens tusac 3500000 => if win: +6350750
BET2: scrutiny overravens phom 5000000 => if win: +9072500
BET2: selfie overravens xep 6000000 => if win: +10887000
BET2: seven overravens tusac 4200000 => if win: +7620900
BET2: shakur underravens domino 5654374 => if win: +10799854
BET2: sig238 overravens domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: sindel overravens blackjack 20000000 => if win: +36290000
BET2: specialized overravens domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: sprinkles overravens lottery 12000000 => if win: +21774000
BET2: sss2112 overravens lottery 1000000 => if win: +1910000
BET2: stevenluong1 overravens catte 5000000 => if win: +9072500
BET2: sugar overravens lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: sumo overravens tusac 3000000 => if win: +5443500
BET2: sushi overravens blackjack 20000000 => if win: +36290000
BET2: taco overravens phom 4600000 => if win: +8346700
BET2: temptress overravens lottery 18000000 => if win: +32661000
BET2: teslas overravens domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: tet2015 overravens tienlen 1000000 => if win: +1910000
BET2: tet2016 overravens lottery 100000 => if win: +191000
BET2: tinhkhoi overravens lottery 5800000 => if win: +10524100
BET2: tinhlagiacmo overravens tusac 9000000 => if win: +16330500
BET2: tinhmotdem overravens lottery 7500000 => if win: +13608750
BET2: titanic overravens lottery 18000000 => if win: +32661000
BET2: tommyly92 overravens blackjack 1000000 => if win: +1910000
BET2: tram overravens lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: trueblue overravens lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: tryst overravens catte 20000000 => if win: +36290000
BET2: twat overravens lottery 12000000 => if win: +21774000
BET2: ursula overravens lottery 6000000 => if win: +10887000
BET2: van_nhi underravens tienlen 10000000 => if win: +19100000
BET2: vanity overravens lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: vedayanh overravens chinesepoker 20000000 => if win: +36290000
BET2: venhadicon overravens tienlen 3946632 => if win: +7161163
BET2: vip overravens domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: vittu overravens tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: vixen overravens lottery 10000000 => if win: +18145000
BET2: wasabi overravens xep 3800000 => if win: +6895100
BET2: wrxt4cy underravens tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: xa_xatham overravens tusac 2585166 => if win: +4690783
BET2: yeutoilannua overravens tusac 4211120 => if win: +7641077
BET2: yolo overravens tusac 5800000 => if win: +10524100
BET2: z_cobra_z underravens xep 3000000 => if win: +5730000

Number of bets: 112
Last modified on 2021/10/11 19:04 CDT

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is overravens. Winning amounts credited to: seven irresistible bowser rambutan sumo fantasy venhadicon phungquan temptress lotus mochi tinhlagiacmo hankedoida nilla scrutiny kristal lily xa_xatham lollipop halimeda sss2112 luscious reminisce burrito sindel my_tuyet hiemdoc ...
<1>***<12> ...godfath3r stevenluong1 sprinkles titanic eternity tet2015 avocado tet2016 wasabi selfie sig238 twat sacrifice tinhmotdem lemon ursula nala teslas kevin monaco specialized tinhkhoi tommyly92 tryst haluu pirates peach orchid gyoza cameltoe bebi nympho goma arizona cupcake oreo kun plum nickel emkhotx ...
<1>***<12> ...trueblue vedayanh butterfly calamari lychee vixen yolo vanity masieu hac_bip_ lilom anhkhotx cherry sayonara taco bupbe1234 lovegame mesmerize sugar donovan1975 duykhang churro vittu sushi lkhang kamikaze saturn poke illusion vip gallant tram lullaby yeutoilannua sashimi.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 10-15-2021 lúc 12:10 AM.