View Single Post
  #2423  
Old 09-23-2021, 02:24 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,559
Default

TRAN 2

spain

osasuna vs real betis

START: Thur Aug 05 02:05 AM CST 2021 (~02:05 PM ngày 05 tháng 08 năm 2021 VN)
END: Thu Sep 23 12:30 PM CST 2021 (~12:30 AM ngày 24 tháng 09 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 2.25 3.3 3.25 tức là :

osasuna win : 2.25

2 teams draw : 3.3

real betis win : 3.25

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn
:v26 :

osasuna 1-3 real betis

BET2: acura_mdx draw xep 100000 => if win: +330000
BET2: anhkhotx real.betis domino 1776800 => if win: +5485870
BET2: baicatango draw xito 100000 => if win: +330000
BET2: baole osasuna tienlen 5812709 => if win: +13078595
BET2: bays0n real.betis tienlen 3726497 => if win: +11505559
BET2: benny125 real.betis lottery 100000 => if win: +325000
BET2: biennho70 real.betis domino 1551986 => if win: +4791756
BET2: boconchoxom draw phom 10000000 => if win: +33000000
BET2: bom_hengio draw xep 100000 => if win: +330000
BET2: bonplban draw paigow 920347 => if win: +3037145
BET2: captiva draw xito 100000 => if win: +330000
BET2: cat_72 draw domino 7777777 => if win: +24383330
BET2: cat_bui draw lottery 4000000 => if win: +13200000
BET2: conginuadau osasuna phom 2000000 => if win: +4500000
BET2: dbuon_langle draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: dem7ngay3 draw tienlen 10000000 => if win: +33000000
BET2: dieulan draw tienlen 1000000 => if win: +3300000
BET2: doivothuong draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: donaldtrump2 draw lottery 14290000 => if win: +47157000
BET2: donovan1975 osasuna lottery 394069 => if win: +886655
BET2: donovan_1975 real.betis xep 2646727 => if win: +8171769
BET2: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +5999997
BET2: emkhotx real.betis paigow 12222384 => if win: +37736610
BET2: ethan76 real.betis tienlen 20000000 => if win: +61750000
BET2: exit real.betis tienlen 20000000 => if win: +61750000
BET2: galangbuon74 draw tienlen 2297125 => if win: +7580512
BET2: galangtinhxu draw tienlen 10000000 => if win: +33000000
BET2: giachanhnhu osasuna xep 11000000 => if win: +24750000
BET2: hac_bip_ osasuna catte 3000000 => if win: +6750000
BET2: haiauphixu osasuna xep 15000000 => if win: +33750000
BET2: hailua555 draw chinesepoker 750082 => if win: +2475270
BET2: hankedoida osasuna xep 5158735 => if win: +11607153
BET2: hanoi2000 draw chan 1000000 => if win: +3300000
BET2: heonaileocay draw chinesepoker 4000000 => if win: +13200000
BET2: heyyou draw catte 2802243 => if win: +9247401
BET2: hoa_trinh_nu osasuna domino 7467094 => if win: +16800961
BET2: hoai_yeu osasuna lottery 1338886 => if win: +3012493
BET2: hoaiyeu draw lottery 100000 => if win: +330000
BET2: juventusfc draw domino 5000000 => if win: +16500000
BET2: kamasutra draw lottery 4000000 => if win: +13200000
BET2: l268 real.betis domino 1114150 => if win: +3620987
BET2: lang_nhin draw tienlen 1000000 => if win: +3300000
BET2: langtu_ real.betis xep 10000000 => if win: +30875000
BET2: lkbangtam real.betis domino 7237277 => if win: +22345092
BET2: lol real.betis tusac 3958253 => if win: +12864322
BET2: longtu09 real.betis lottery 8980000 => if win: +27725750
BET2: luutran draw xep 5000000 => if win: +16500000
BET2: manllyy_10 real.betis xito 100000 => if win: +325000
BET2: mattroimoc osasuna xep 16000000 => if win: +36000000
BET2: meiu_iuiu real.betis phom 20000000 => if win: +61750000
BET2: mong_mo draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: mr_alone osasuna chinesepoker 16000000 => if win: +36000000
BET2: mua_chieu08 draw lottery 100000 => if win: +330000
BET2: muachieu08 osasuna xep 3000000 => if win: +6750000
BET2: my_tuyet real.betis phom 7211108 => if win: +22264295
BET2: n10tv real.betis tienlen 10000000 => if win: +32500000
BET2: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3300000
BET2: nguoi_doi draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: nhatkiem real.betis domino 20000 => if win: +65000
BET2: nhu_y osasuna domino 1485091 => if win: +3341454
BET2: noibuonxotxa draw catte 1372799 => if win: +4530236
BET2: ntl68202068 draw tienlen 20000000 => if win: +66000000
BET2: oeoeoe real.betis tienlen 16000000 => if win: +49400000
BET2: oh_yes_aaa draw tienlen 2000000 => if win: +6600000
BET2: paris_sg osasuna domino 5000000 => if win: +11250000
BET2: princedomino real.betis domino 20000000 => if win: +65000000
BET2: que_lam real.betis paigow 2015342 => if win: +6549861
BET2: quynhanh_ osasuna domino 6852903 => if win: +15419031
BET2: race osasuna tienlen 2000000 => if win: +4500000
BET2: rinh real.betis domino 2000000 => if win: +6175000
BET2: roisedivedau osasuna tienlen 20000000 => if win: +45000000
BET2: saigonnew draw xep 100000 => if win: +330000
BET2: saigontoday draw xep 100000 => if win: +330000
BET2: sailamhoihan osasuna xep 20000000 => if win: +45000000
BET2: satan draw tienlen 20000000 => if win: +66000000
BET2: shakur real.betis tienlen 17000000 => if win: +52487500
BET2: sotaumc565 draw tienlen 2000000 => if win: +6600000
BET2: stevenluong1 osasuna catte 300000 => if win: +675000
BET2: tacungvui real.betis xito 1420000 => if win: +4384250
BET2: tet2015 osasuna tienlen 1000000 => if win: +2250000
BET2: tet2016 osasuna xep 963529 => if win: +2167940
BET2: thanhng5 draw phom 1799026 => if win: +5936785
BET2: thanhthanh35 draw lottery 1700000 => if win: +5610000
BET2: thea draw tienlen 2000000 => if win: +6600000
BET2: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3300000
BET2: thuynhi05 draw tusac 20000000 => if win: +66000000
BET2: tinhbuon_ draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: tinhthuong2 draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: tnhophuongxa osasuna domino 1281929 => if win: +2884340
BET2: tommyly92 osasuna paigow 2000000 => if win: +4500000
BET2: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +330000
BET2: trang_thanh draw phom 1000000 => if win: +3300000
BET2: tranthirinh real.betis domino 2000000 => if win: +6175000
BET2: tranvi real.betis xito 1492000 => if win: +4606550
BET2: trentayem123 draw tusac 16000000 => if win: +52800000
BET2: trieu_minh real.betis tienlen 1813359 => if win: +5893416
BET2: truonglao osasuna chan 20000000 => if win: +45000000
BET2: tthuonglan real.betis phom 20000000 => if win: +61750000
BET2: unchance real.betis phom 4134444 => if win: +12765095
BET2: vietphu80 draw tienlen 20000000 => if win: +66000000
BET2: villa_viahe draw xep 100000 => if win: +330000
BET2: vodanh81 draw tienlen 2000000 => if win: +6600000
BET2: win_win draw xito 100000 => if win: +330000
BET2: wondergirl real.betis tienlen 2000000 => if win: +6175000
BET2: wrxt4cy real.betis domino 17214685 => if win: +53150339
BET2: xa_xatham osasuna catte 3000000 => if win: +6750000
BET2: xuansang real.betis xito 10000000 => if win: +32500000
BET2: yeutoilannua real.betis tusac 10000000 => if win: +30875000
BET2: z_cobra_z draw tienlen 1000000 => if win: +3300000

Number of bets: 109
Last modified on 2021/09/23 12:30 CDT

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is real.betis. Winning amounts credited to: bays0n unchance xuansang nhatkiem biennho70 manllyy_10 my_tuyet lkbangtam wondergirl tacungvui donovan_1975 tranthirinh tranvi trieu_minh tthuonglan rinh langtu_ oeoeoe emkhotx meiu_iuiu que_lam anhkhotx n10tv longtu09 shakur e...
<1>***<12> ...xit benny125 l268 wrxt4cy ethan76 yeutoilannua lol princedomino.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 09-24-2021 lúc 11:53 AM.