Go Back   Vina Forums > Kiếm Trong Diễn Ðàn
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

kết quả từ 1 tới 25 trên 500
thời gian kiếm là 0.03 giây.
Tìm Kiếm: Posts Made By: chautinhtri
Chuyên mục: Movie 03-01-2010, 12:20 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 20,336
Người gởi chautinhtri
bt22 The Score

http://www.get.vn/uploads/movie/6/X/A/6XA0XC7EPe4/thumbnail/250x250/iyYIAC74T4H.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/The-Score/6XA0XC7EPe4)

Thể loại: Ly kỳ - Rùng rợn...
Chuyên mục: Movie 02-28-2010, 12:00 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 20,232
Người gởi chautinhtri
bt22 Hồi Ức Một Geisha (Memoirs of a Geisha)

http://www.get.vn/uploads/movie/Y/Z/3/YZ3b9C7EP1T/thumbnail/250x250/FfYohC74T4w.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Hoi-Uc-Mot-Geisha/YZ3b9C7EP1T)

Thể loại: Tình cảm...
Chuyên mục: Movie 02-27-2010, 11:50 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 20,157
Người gởi chautinhtri
bt22 Đội Trưởng Samurai (Samurai Commando: Mission 1549)

http://www.get.vn/uploads/movie/Z/a/S/ZaSlyC7EP1X/thumbnail/250x250/Samurai-Commando-Mission-1549.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Doi-Truong-Samurai/ZaSlyC7EP1X)

Thể loại: Hành động...
Chuyên mục: Movie 02-27-2010, 11:40 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 20,014
Người gởi chautinhtri
bt22 Giờ tập kết (Assembly)

http://www.get.vn/uploads/movie/c/l/m/clmbUC7Eoy8/thumbnail/250x250/gio-tap-ket.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Gio-tap-ket/clmbUC7Eoy8)

Thể loại: Chiến tranh...
Chuyên mục: Movie 02-26-2010, 11:20 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 20,005
Người gởi chautinhtri
bt22 Hắc Bạch Đạo (On The Edge)

http://www.get.vn/uploads/movie/n/G/D/nGDkYC7EoyJ/thumbnail/250x250/On-The-Edge.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Hac-Bach-Dao/nGDkYC7EoyJ)

Thể loại: Hành động...
Chuyên mục: Movie 02-26-2010, 11:10 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 20,092
Người gởi chautinhtri
bt22 Long Phụng Đấu (Chỉ vì yêu) (Yesterday Once More)

http://www.get.vn/uploads/movie/P/m/1/Pm1R4C7EouO/thumbnail/250x250/Y5lFEC74Thq.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Long-Phung-Dau-Chi-vi-yeu/Pm1R4C7EouO)

Thể loại: Tình cảm...
Chuyên mục: Movie 02-25-2010, 11:00 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 20,386
Người gởi chautinhtri
bt22 Thần Đồng Âm Nhạc (August Rush)

http://www.get.vn/uploads/movie/P/F/q/PFqfbC7EozH/thumbnail/250x250/August-Rush.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Than-Dong-Am-Nhac/PFqfbC7EozH)

Thể loại: Tình cảm...
Chuyên mục: Movie 02-25-2010, 10:50 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 20,372
Người gởi chautinhtri
bt22 Biệt Kích Dù (Band of Brothers)

http://www.get.vn/uploads/movie/R/B/2/RB2PVC7Eo94/thumbnail/250x250/mjvRhC74TH5.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Biet-Kich-Du/RB2PVC7Eo94)

Thể loại: Chiến tranh...
Chuyên mục: Movie 02-24-2010, 10:40 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 20,004
Người gởi chautinhtri
bt22 Người Hòa Giải Ngoại Tình (Lies & Alibis)

http://www.get.vn/uploads/movie/o/8/p/o8pvjC7EoAF/thumbnail/250x250/IzKXEC74THl.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Nguoi-Hoa-Giai-Ngoai-Tinh/o8pvjC7EoAF)

Thể loại: Hài hước...
Chuyên mục: Movie 02-24-2010, 10:30 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 20,032
Người gởi chautinhtri
bt22 Kẻ Tống Tình (Derailed)

http://www.get.vn/uploads/movie/j/U/s/jUsDCC7Eovs/thumbnail/250x250/Derailed.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Ke-Tong-Tinh/jUsDCC7Eovs)

Thể loại: Hành động...
Chuyên mục: Movie 02-23-2010, 10:10 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 21,901
Người gởi chautinhtri
bt22 Thanh Xà Bạch Xà: Ma Đạo Đại Quyết Đấu (Madam White Snake)

http://www.get.vn/uploads/movie/7/L/V/7LVxWC7EoN2/thumbnail/250x250/Madam-White-Snake.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Thanh-Xa-Bach-Xa-Ma-Dao-Dai-Quyet-Dau/7LVxWC7EoN2)

Thể loại: Tình...
Chuyên mục: Movie 02-23-2010, 10:00 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 20,270
Người gởi chautinhtri
bt22 Thương Thành (Confession of Pain)

http://www.get.vn/uploads/movie/W/4/y/W4yQlC7EoBD/thumbnail/250x250/Confession-of-Pain.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Thuong-Thanh/W4yQlC7EoBD)

Thể loại: Hình sự...
Chuyên mục: Movie 02-22-2010, 09:40 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 20,550
Người gởi chautinhtri
bt22 Ảo Ảnh Thần Trâm (Ao Anh Than Tram)

http://www.get.vn/uploads/movie/h/Q/W/hQWD9C7Eopb/thumbnail/250x250/Ao-Anh-Than-Tram.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Ao-Anh-Than-Tram/hQWD9C7Eopb)

Thể loại: Võ thuật...
Chuyên mục: Movie 02-21-2010, 09:20 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 20,108
Người gởi chautinhtri
bt22 Cách Mạng Ma Trận (The Matrix Revolutions)

http://www.get.vn/uploads/movie/w/R/P/wRPiyC7EoeX/thumbnail/250x250/The-Matrix-Revolutions.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Cach-Mang-Ma-Tran/wRPiyC7EoeX)

Thể loại: Hành động...
Chuyên mục: Movie 02-20-2010, 09:00 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 20,312
Người gởi chautinhtri
bt22 Định Mệnh (Devil Beside You)

http://www.get.vn/uploads/movie/Y/C/O/YCOnWC7Eo1z/thumbnail/250x250/Devil-Beside-You.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Dinh-Menh/YCOnWC7Eo1z)

Thể loại: Hài hước...
Chuyên mục: Movie 02-20-2010, 08:50 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 19,967
Người gởi chautinhtri
bt22 Địa ngục hồi sinh (Underworld)

http://www.get.vn/uploads/movie/1/g/z/1gzw0C7Eogu/thumbnail/250x250/oCVH4C74TGg.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Dia-nguc-hoi-sinh/1gzw0C7Eogu)

Thể loại: Hành động...
Chuyên mục: Movie 02-19-2010, 08:40 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 18,349
Người gởi chautinhtri
bt22 Ngày Độc Lập

http://www.get.vn/uploads/movie/B/3/l/B3lUDC7E3yU/thumbnail/250x250/gNGqCC74TTQ.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Ngay-Doc-Lap/B3lUDC7E3yU)


Nước sản xuất: Mỹ...
Chuyên mục: Movie 02-19-2010, 08:30 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 17,852
Người gởi chautinhtri
bt22 Bad Boys

http://www.get.vn/uploads/movie/b/3/x/b3xumC7E3yg/thumbnail/250x250/Bad-Boys.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Bad-Boys/b3xumC7E3yg)

Thể loại: Hành động...
Chuyên mục: Movie 02-18-2010, 08:20 PM
Trả lời: 1
Lần đọc: 22,489
Người gởi chautinhtri
bt22 Bad Boys II

http://www.get.vn/uploads/movie/t/i/w/tiwx7C7E3yD/thumbnail/250x250/CLgoeC74TT9.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Bad-Boys-II/tiwx7C7E3yD)

Thể loại: Hành động...
Chuyên mục: Movie 02-17-2010, 07:50 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 2,869
Người gởi chautinhtri
bt22 Cô Nam Quả Nữ (Needing You)

http://www.get.vn/uploads/movie/e/z/C/ezChDC7E3uS/thumbnail/250x250/VXTREC74TT2.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Co-Nam-Qua-Nu/ezChDC7E3uS)

Thể loại: Tình cảm...
Chuyên mục: Movie 02-17-2010, 07:40 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 1,763
Người gởi chautinhtri
bt22 Giải cứu binh nhì Ryan (Saving Private Ryan)

http://www.get.vn/uploads/movie/0/z/J/0zJo3C7E39I/thumbnail/250x250/R8kIyC74TpC.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Giai-cuu-binh-nhi-Ryan/0zJo3C7E39I)

Thể loại: Chiến tranh...
Chuyên mục: Movie 02-16-2010, 07:10 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 1,743
Người gởi chautinhtri
bt22 Vú Em FBI 2 (Big Momma's House 2)

http://www.get.vn/uploads/movie/3/i/V/3iV23C7E39l/thumbnail/250x250/Big-Mommas-House-2.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Vu-Em-FBI-2/3iV23C7E39l)

Thể loại: Hài hước...
Chuyên mục: Movie 02-16-2010, 06:49 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 1,590
Người gởi chautinhtri
bt22 Eastern Promises

http://www.get.vn/uploads/movie/V/p/2/Vp2QAC7E3va/thumbnail/250x250/Eastern-Promises.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Eastern-Promises/Vp2QAC7E3va)

Thể loại: Tình cảm...
Chuyên mục: Movie 02-15-2010, 07:30 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 1,553
Người gởi chautinhtri
bt22 Kẻ Giết Jesse James (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford)

http://www.get.vn/uploads/movie/l/Q/I/lQIvHC7E3vi/thumbnail/250x250/3WrRVC74TM8.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Ke-Giet-Jesse-James/lQIvHC7E3vi)

Thể loại: Hành động...
Chuyên mục: Movie 02-14-2010, 07:00 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 1,695
Người gởi chautinhtri
bt22 Robot Đại Chiến (Transformers)

http://www.get.vn/uploads/movie/4/e/u/4eudEC7E3NH/thumbnail/250x250/transformers.jpg (http://www.get.vn/movie/vi/view/Robot-Dai-Chien/4eudEC7E3NH)

Thể loại: Hành động...
kết quả từ 1 tới 25 trên 500

 
Chuyển đến

Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:23 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.