Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Thi Đố Vui (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=120)
-   -   Đố Vui Có Thưởng $ game (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=26919)

ThôngTinDiễnĐàn 07-08-2013 10:24 PM

Đố Vui Có Thưởng $ game
 
Chữ gì?


1.)

Không hát nghe lại giống ca
Thêm mình ngon ngọt cả nhà thèm ăn
Ngã vào, buộc, tháo, xiết, giăng
Sắc thay thua sút tủi thân thiệt thòi

4 chữ gì?

2.)

Trồi lên để thở khi bơi
Huyền vào châm lửa tàn đời pháo em
Trên cao khi ả sắc chêm
Hết đời hứng chịu sương mềm nắng cao

3 chữ gì? (1-1 chữ, 2 - 1 chữ, 3,4- 1 chữ )

3. )

Con trai thích đặt tên này
Ngóng trông bốn hướng giữa ngày Hè oi
Sắc vào anh vọt cho coi
Hỏi thăm lửa đốt đứng ngồi không yên

3 chữ gì? ( câu 1,2 - 1 chữ , 3-1 chữ, 4 - 1 chữ )

4.)

Tên em xóa mất tiêu rồi
Dùng diêm mồi lửa anh coi chữ gì?
Đuôi vào hết lạ thiệt kỳ
Đội vào cái nón nhớ thì mới hay

3 chữ gì? ( 1,2 - 1 chữ, 3 - chữ, 4- 1 chữ )

5.)

Con người không sống thiếu tôi
Chặt đầu xuống cõi này rồi mới hay
Cất nón thêm sắc miệng nhay
Chị Bam chị Tá đổi thay dáng người

3 chữ gì? ( 1-1 chữ, 2-1 chữ, 3,4 - 1 chữ )

6. )

Nặng vào giúp đỡ mẹ cha
Cũng là nghĩa bố hay ba lạ lùng
Thêm đuôi thêm sắc phước cùng
Chặt đuôi giàu có sao không thích nè?

3 chữ gì? ( 1, 2 - 1 chữ, 3-1 chữ, 4-1 chữ )

7. )

Không đuôi quờ quạng ai ưa
Thêm đuôi chậm chạp như rùa người ơi
Trời cho chút sắc lên ngôi
Hỏi thăm bị ám sợ nhoi khấn thần
Huyền vào gối quặp nhăn quần

5 chữ gì?

8.)

Vắt em hết nước không thương
Mất đuôi chị ráng mà vươn với đời
Đầu đuôi lột sạch đi rồi
Hoen thân mặc chị em cười phần em
Bây giờ gom lại vẹn nguyên
Nặng vào em buộc chị liền với giây

4 chữ gì?

9.)

Nghe như húng hắng eo ơi
Nặng vào luất giá phải rời đôi khi
Tụm vào bàn bạc nghĩ suy
Đóng thùng thay nó có gì đựng ngay

4 chữ gì?

10. )

Đạn bay 1 phát chẳng nhiều
Hàm răng lẻ một mất tiêu chiếc cùng
Huyền kè tín ngưỡng lung tung
Huyền đi dào dạt sức vung sức dồn

4 chữ gì?

11.)

Đưa người vào giấc mộng nhung
Che đầu than thở bắt nguồn từ đây
Đầu đuôi gọt đứt thành cây
Nguyên mình điểm sắc buộc giây gút nùi
Nặng vào chỉ ở trong thôi
Hỏi chi lặn xuống chực trồi lên ư?

6 chữ gì?

12. )

Không Huyền xui xẻo thân anh
Cờ thua bạc mất cam đành phận ni
Có Huyền anh sướng như ri
Nửa đêm đọc sách xù xì có nhau
Giận Huyền giơ búa lên cao
Đuôi Huyền rớt mất anh chau mắt lườm
Hỏi vào nước mắt anh tươm
Vợ anh nhập viện vỡ luôn trống chầu

4 chữ gì? ( 2 câu = 1 chữ )

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mỗi câu 2 mils, (12X2 = 24 MILs) ai trả lời trúng trước được thưởng . Thời hạn gởi đáp án sẽ chấm dứt khi đã có đủ tất cả các đáp án đúng. ( lưu ý, bạn được thưởng $ game của 1 game bất cứ game nào, ngoại trừ lô tô )

Các bạn gởi đáp án reply theo topic này. Mời các bạn tham gia vui vẻ ! :hoa:

AiTinh 07-09-2013 04:47 PM

Lỳ ơi mở hàng mấy câu cho nhộn nhịp nè........., tự đang nấu ăn....nhào vô thấy Lỳ có đố vui........đọc ra mấy câu này trước, mò chẳng biết trúng hôn nhắm mắt type đại câu answer lấy hên :laughing:

6. )

Nặng vào giúp đỡ mẹ cha
Cũng là nghĩa bố hay ba lạ lùng
Thêm đuôi thêm sắc phước cùng
Chặt đuôi giàu có sao không thích nè?

3 chữ gì? ( 1, 2 - 1 chữ, 3-1 chữ, 4-1 chữ ) = Phụ, Phúc, Phú10. )

Đạn bay 1 phát chẳng nhiều
Hàm răng lẻ một mất tiêu chiếc cùng
Huyền kè tín ngưỡng lung tung
Huyền đi dào dạt sức vung sức dồn

4 chữ gì? Súng, Sún, Sùng, Sung

12. )

Không Huyền xui xẻo thân anh
Cờ thua bạc mất cam đành phận ni
Có Huyền anh sướng như ri
Nửa đêm đọc sách xù xì có nhau
Giận Huyền giơ búa lên cao
Đuôi Huyền rớt mất anh chau mắt lườm
Hỏi vào nước mắt anh tươm
Vợ anh nhập viện vỡ luôn trống chầu

4 chữ gì? ( 2 câu = 1 chữ ) = Đen, Đèn, Đe, Đẻ

TT_LưuLyTím_TT 07-09-2013 04:54 PM

Ouch ! Sis Ái vô là sụp tiệm chớp nhoáng luôn :laughing:

AiTinh 07-09-2013 08:16 PM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 177680)
Ouch ! Sis Ái vô là sụp tiệm chớp nhoáng luôn :laughing:

Cháy chòi thiệt huh cưng??? Mò thêm mấy câu nè........mò được câu nào chụp liền câu đó........khó thì khó mà có hướng gió chắc cũng ráng chèo cho qua..há Lỳ....mà Lỳ chơi khó quá hà........một câu một chữ, cả bài 6 câu là 6 chữ...........mò chít luôn nà..........:laughing:

2.)

Trồi lên để thở khi bơi
Huyền vào châm lửa tàn đời pháo em
Trên cao khi ả sắc chêm
Hết đời hứng chịu sương mềm nắng cao

3 chữ gì? (1-1 chữ, 2 - 1 chữ, 3,4- 1 chữ ) = Lo, Lò, Ló3. )

Con trai thích đặt tên này
Ngóng trông bốn hướng giữa ngày Hè oi
Sắc vào anh vọt cho coi
Hỏi thăm lửa đốt đứng ngồi không yên

3 chữ gì? ( câu 1,2 - 1 chữ , 3-1 chữ, 4 - 1 chữ ) = Phong, Phóng, Phỏng


4.)

Tên em xóa mất tiêu rồi
Dùng diêm mồi lửa anh coi chữ gì?
Đuôi vào hết lạ thiệt kỳ
Đội vào cái nón nhớ thì mới hay

3 chữ gì? ( 1,2 - 1 chữ, 3 - chữ, 4- 1 chữ ) = Que, Quen, Quên


5.)

Con người không sống thiếu tôi
Chặt đầu xuống cõi này rồi mới hay
Cất nón thêm sắc miệng nhay
Chị Bam chị Tá đổi thay dáng người

3 chữ gì? ( 1-1 chữ, 2-1 chữ, 3,4 - 1 chữ )= Tâm, Âm, Tám


7. )

Không đuôi quờ quạng ai ưa
Thêm đuôi chậm chạp như rùa người ơi
Trời cho chút sắc lên ngôi
Hỏi thăm bị ám sợ nhoi khấn thần
Huyền vào gối quặp nhăn quần

5 chữ gì? = Qu, Quy, Quý, Quỷ, Quỳ (Qu, Qui, Quí, Quỉ, Quì)

8.)

Vắt em hết nước không thương
Mất đuôi chị ráng mà vươn với đời
Đầu đuôi lột sạch đi rồi
Hoen thân mặc chị em cười phần em
Bây giờ gom lại vẹn nguyên
Nặng vào em buộc chị liền với giây

4 chữ gì? = Cốt, Cố, Ố, Cột


11.)

Đưa người vào giấc mộng nhung
Che đầu than thở bắt nguồn từ đây
Đầu đuôi gọt đứt thành cây
Nguyên mình điểm sắc buộc giây gút nùi
Nặng vào chỉ ở trong thôi
Hỏi chi lặn xuống chực trồi lên ư?

6 chữ gì? = Nôi, Ôi, Ô, Nối, Nội, Nổi

AiTinh 07-10-2013 01:52 AM

Còn hai câu 1, với câu 9 nghĩ chưa ra Lỳ ơi..........! Mấy câu kia cũng chẳng biết có trúng giải an ủi câu nào không nữa :laughing:

TT_LưuLyTím_TT 07-10-2013 02:05 AM

Sis Ái ơi, chưa ai kịp đọc xong câu đố nữa , sis Ái làm sụp chòy em phải cấy tóc dựng lại chòi mới , hic lolzzzz
Đoán tiếp nha sis Ái, em đi mua thêm ẽtra wigs đây :laughing:

AiTinh 07-13-2013 06:05 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 177698)
Sis Ái ơi, chưa ai kịp đọc xong câu đố nữa , sis Ái làm sụp chòy em phải cấy tóc dựng lại chòi mới , hic lolzzzz
Đoán tiếp nha sis Ái, em đi mua thêm ẽtra wigs đây :laughing:

sorry cưng...........ngứa tay, ngứa chưn chạy dzô đoán tùm lum......:laughing: :laughing: vẫn còn hai câu không nghĩ ra :v7: hihihihi

Chờ Lỳ dựng lại chòi mới cho anh chị em dzô đoán nha Lỳ :hoa:

TT_LưuLyTím_TT 07-13-2013 02:21 PM

Trích:

Nguyên văn bởi AiTinh (Post 177825)
sorry cưng...........ngứa tay, ngứa chưn chạy dzô đoán tùm lum......:laughing: :laughing: vẫn còn hai câu không nghĩ ra :v7: hihihihi

Chờ Lỳ dựng lại chòi mới cho anh chị em dzô đoán nha Lỳ :hoa:


Ouch ! :laughing: Sis Ái hông sương em út :laughing:

ThôngTinDiễnĐàn 07-15-2013 03:17 PM

Mời các bạn tiếp tục tham gia trả lời câu đố :hoa:


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:46 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.