Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Tranh Vui (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=112)
-   -   Siu tập! (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=25473)

da1uhate 05-20-2012 06:19 AM

Siu tập!
 


May mà có anh, đời còn dễ thương :khuckhich:

vuongminhthy 05-20-2012 06:49 AM

I look better than him :dzui2: :laughing15:

Hông tin ask Lỳ :laughing: jk

da1uhate 05-20-2012 07:29 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vuongminhthy (Post 163201)
I look better than him :dzui2: :laughing15:

Hông tin ask Lỳ :laughing: jk

Hông tin, anh Ti đã nói tin chị Lỳ là coi chừng hông còn lúa giống mà bán :laughing:

VMT better hơn him nào? ở trên có tới 3 him lân :Flirty:

vuongminhthy 05-20-2012 07:31 AM

Cả ba chàng luôn lol

da1uhate 05-20-2012 07:42 AM

VMT chứng minh đi, nói khơi khơi da1 hong tin được :khuckhich:

vuongminhthy 05-20-2012 07:46 AM

Vàng thiệt không sợ lửa, hông cần chứng minh, vả lại chứng minh mắc công có người đeo theo lol

da1uhate 05-20-2012 08:00 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vuongminhthy (Post 163208)
Vàng thiệt không sợ lửa, hông cần chứng minh, vả lại chứng minh mắc công có người đeo theo lol

Đàn ông trên đời này thiệt lạ lùng, tối qua gặp 1 người vừa xấu xí, vừa keo kiệt lại tự tin nghĩ rằng mình có sức hút phụ nữ lắm, còn mong da1 sẽ iu hắn ta 1 cách mù quáng nữa chớ, thiệt đúng là không biết tự lượng sức mình.

Bi giờ gặp VMT, cứ nghĩ là show hàng ra là có người đeo theo mới ghê chứ, haizzz, nhan sắc đàn ông dạo này lên ngôi quá :laughing: Da1 thích chai đẹp nhưng cũng chỉ là để lộng kiếng coi chơi thôi, ngoài ra ko có ý sở hữu đâu :khuckhich:

vuongminhthy 05-20-2012 08:04 AM

Nói chơi thôi Da1, đừng giận nghen.

Đoán thử xem who am I, Lỳ đoán trúng rồi
image removed

vuongminhthy 05-20-2012 08:06 AM

Lộng kiếng = liệng cống?

Smh

da1uhate 05-20-2012 08:15 AM

Haha liệng cống là tự VMT nói nha, da1 chưa có nói à :laughing:

Nếu đoán thì số 27, ngoài ra hong bít mô :khuckhich:


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:54 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.