Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Thơ Liên Khúc (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=118)
-   -   Liên khúc Kiếm Hiệp (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=20162)

vhc08 07-24-2009 07:37 PM

Liên khúc Kiếm Hiệp
 
Liên khúc Kiếm Hiệp
Luật chơi
 • Thể thơ: Lục bát hay lục bát biến thể
 • Số câu: Từ hai câu trở lên. Tận cùng là câu bát
 • Nội dung: Chuyện kiếm hiệp cổ chí kim v.v.
 • Vần: Chữ thứ sáu câu đầu tên của bạn phải vần chữ thứ tám câu bát cuối cùng của bài trước. Yêu cầu dùng chính vận hay hiệp vân. Nick nào bị lạc vận hay dùng thông vận, cưỡng vận sẽ được MODs PM nhắc chừng và dưới bài được tặng cho cái hình "Gõ đầu":danhdau:
 • Ý tưởng: Cái ý phải luân hoàn là điều bắt buộc. Nếu chuyển đề tài thì phải chuyển một cách tài tình ý khiến câu chuyện không bị đứt quảng. MODs sẽ vào đỗi vài chữ cho luân hoàn cái ý xong PM cho member biết sau.
 • Hình thức: Tô đậm cái ý chính trong câu của bạn, nếu đó là điểm chính mà bạn muốn người kế tiếp hoạ theo.
Xin mời các bạn tiếp nối !

Phen này không ổn ta dông
Lăng ba vi bộ nằm lòng sướng ơi

lehong 07-24-2009 09:53 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 132147)
Liên khúc Kiếm Hiệp
Luật chơi
 • Thể thơ: Lục bát hay lục bát biến thể
 • Số câu: Từ hai câu trở lên. Tận cùng là câu bát
 • Nội dung: Chuyện kiếm hiệp cổ chí kim v.v.
 • Vần: Chữ thứ sáu câu đầu tên của bạn phải vần chữ thứ tám câu bát cuối cùng của bài trước. Yêu cầu dùng chính vận hay hiệp vân. Nick nào bị lạc vận hay dùng thông vận, cưỡng vận sẽ được MODs PM nhắc chừng và dưới bài được tặng cho cái hình "Gõ đầu":danhdau:
 • Ý tưởng: Cái ý phải luân hoàn là điều bắt buộc. Nếu chuyển đề tài thì phải chuyển một cách tài tình ý khiến câu chuyện không bị đứt quảng. MODs sẽ vào đỗi vài chữ cho luân hoàn cái ý xong PM cho member biết sau.
 • Hình thức: Tô đậm cái ý chính trong câu của bạn, nếu đó là điểm chính mà bạn muốn người kế tiếp hoạ theo.
Xin mời các bạn tiếp nối !

Phen này không ổn ta dông
Lăng ba vi bộ nằm lòng sướng ơi

Âu dương Phong đã qua đời
Hàm mô công chưởng mấy người hơn y

vhc08 07-26-2009 01:34 AM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 132165)
Âu dương Phong đã qua đời
Hàm mô công chưởng mấy người hơn y

Mai Siêu Phong giỏi ngón gì
Em mà nói trúng anh đi bằng đầu

denderoidi 07-26-2009 02:38 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 132326)
Mai Siêu Phong giỏi ngón gì
Em mà nói trúng anh đi bằng đầu

Câu này có khó gì đâu
"Cửu âm bạch cốt trảo" đi đầu công phu

lehong 07-26-2009 09:56 PM

Trích:

Nguyên văn bởi denderoidi (Post 132415)
Câu này có khó gì đâu
"Cửu âm bạch cốt trảo" đi đầu công phu

Bá thông lúc bị cầm tù
Song long hổ bát tay vù vù bay

vhc08 07-29-2009 04:32 AM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 132429)
Bá thông lúc bị cầm tù
Song long hổ bát tay vù vù bay

Hồng Thất Công thật hay
Đả cảu bổng lão ăn mày ngán ai

le_suongsuong 07-29-2009 11:32 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 132574)
Hồng Thất Công thật hay
Đả cảu bổng lão ăn mày ngán ai

Lệnh Hồ xung thật quá tài
Độc cô cửu kiếm không ai sánh bì

vhc08 07-29-2009 12:56 PM

Trích:

Nguyên văn bởi le_suongsuong (Post 132582)
Lệnh Hồ xung thật quá tài
Độc cô cửu kiếm không ai sánh bì

Xung linh kiếm pháp thần kỳ
Đọc tới đoạn đó bỏ đi không đành

lehong 07-30-2009 02:34 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 132588)
Xung linh kiếm pháp thần kỳ
Đọc tới đoạn đó bỏ đi không đành

Nhất dương chỉ điểm thật nhanh
Trúng ngay một chỉ yha6n đành bại vong

vhc08 07-30-2009 05:56 PM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 132637)
Nhất dương chỉ điểm thật nhanh
Trúng ngay một chỉ anh đành bại vong

Đoàn Chính Thuần quả là phong
Đoàn Dự kẹt giữa khóc ròng thảm thương

lehong 07-31-2009 01:26 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 132646)
Đoàn Chính Thuần quả là phong
Đoàn Dự kẹt giữa khóc ròng thảm thương

Quách Tỉnh lưu lạc Tân cương
Kiếp đời du mục vui cùng Hoa tranh

le_suongsuong 07-31-2009 03:41 PM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 132677)
Quách Tỉnh lưu lạc Tân cương
Kiếp đời du mục vui cùng Hoa tranh

Nhật NguyệtNhậm Ngã Hành
Chết oan đột ngột nên đành truyền ngôi

denderoidi 07-31-2009 09:34 PM

Trích:

Nguyên văn bởi le_suongsuong (Post 132680)
Nhật NguyệtNhậm Ngã Hành
Chết oan đột ngột nên đành truyền ngôi

Dương Khang mới thật là tồi
Từ cha bỏ bạn vì ngôi thiên hoang

vhc08 07-31-2009 10:01 PM

Trích:

Nguyên văn bởi denderoidi (Post 132736)
Dương Khang mới thật là tồi
Từ cha bỏ bạn vì ngôi thiên hoang

Khưu Xư Cơ đấu cái bang
Nghe tin như vậy cả làng tới xem

lehong 08-01-2009 01:27 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 132753)
Khưu Xư Cơ đấu cái bang
Nghe tin như vậy cả làng tới xem

Hoàng DungTỉnh đi kèm
Đẹp đôi, vừa lứa như em với chàng

vhc08 08-01-2009 09:45 PM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 132768)
Hoàng DungTỉnh đi kèm
Đẹp đôi, vừa lứa như em với chàng

Đả cẩu môn ruột cái bang
Hoàng Dung thủ bổng vẽ vang một thời

le_suongsuong 08-02-2009 05:04 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 132812)
Đả cẩu môn ruột cái bang
Hoàng Dung thủ bổng vẽ vang một thời

Quách Phù ngang dọc một trời
Chặt tay Dương Quá đứt rời vì yêu

lehong 08-03-2009 01:48 AM

Trích:

Nguyên văn bởi le_suongsuong (Post 132819)
Quách Phù ngang dọc một trời
Chặt tay Dương Quá đứt rời vì yêu

Bạn ơi có nhớ Dương Tiêu
Không duyên với mẹ, xuôi chiều duyên con

vhc08 08-06-2009 02:31 AM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 132879)
Bạn ơi có nhớ Dương Tiêu
Không duyên với mẹ, xuôi chiều duyên con

Quách Tỉnh tình nghĩa vẹn tròn
Hoàng Dung lém lĩnh trội hơn chồng nhiều

lehong 08-07-2009 12:42 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 133014)
Quách Tỉnh tình nghĩa vẹn tròn
Hoàng Dung lém lĩnh trội hơn chồng nhiều

Bao công với lại Triển chiêu
Ra tài thi thố giải điều ức oan

vhc08 08-09-2009 06:37 PM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 133059)
Bao công với lại Triển chiêu
Ra tài thi thố giải điều ức oan

Quách Què nào phải nhát gan
Chỉ vì trúng kế cả tràng phun ra

TiCa 04-11-2010 03:51 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 133139)
Quách Què nào phải nhát gan
Chỉ vì trúng kế cả tràng phun ra

Nam mô sáu chữ Di Đà
Nghi Lâm cũng vẫn xót xa vì tình !

lehong 04-21-2010 05:09 PM

Trích:

Nguyên văn bởi TiCa (Post 143547)
Nam mô sáu chữ Di Đà
Nghi Lâm cũng vẫn xót xa vì tình !

Xem chuyện công chúa Triệu Minh
Võ lâm Vô Kỵ người tình thuỷ chung

vhc08 04-27-2010 05:26 PM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 143908)
Xem chuyện công chúa Triệu Minh
Võ lâm Vô Kỵ người tình thuỷ chung

Cốt ta là Lệnh Hồ Xung
SS, Linh muội tức khùng ... đấu nhau !

lehong 04-27-2010 11:09 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 144076)
Cốt ta là Lệnh Hồ Xung
SS, Linh muội tức khùng ... đấu nhau !

Ỷ thiên kiếm, đồ long đao
Cao thủ tranh giựt đánh nhau tơi bời

CiCi 09-22-2010 05:31 AM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 144088)
Ỷ thiên kiếm, đồ long đao
Cao thủ tranh giựt đánh nhau tơi bời


Vương Ngữ Yên đẹp rạng ngời
Khiến chàng Đoàn Dự cả đời đi theo

CiCi

TiCa 09-22-2010 08:34 PM

Trích:

Nguyên văn bởi CiCi (Post 147342)
Vương Ngữ Yên đẹp rạng ngời
Khiến chàng Đoàn Dự cả đời đi theo

CiCi

Ngữ Yên _ Đoàn Dự đẹp sao !
Chung Linh Vạn … Nhện, thế nào CiCi ?

TiCa
(Kẹt âm luật thành phải thay Cừu thành Nhện)

TiCa 08-24-2011 08:07 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TiCa (Post 147350)
Ngữ Yên _ Đoàn Dự đẹp sao !
Chung Linh Vạn … Nhện, thế nào CiCi ?

TiCa
(Kẹt âm luật thành phải thay Cừu thành Nhện)


Tên ta là Du Thản Chi
Yêu nàng A Tử - bị đì tả tơi.

TT_LưuLyTím_TT 08-25-2011 03:17 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TiCa (Post 153779)
Tên ta là Du Thản Chi
Yêu nàng A Tử - bị đì tả tơi.

Bạch Phát Ma Nữ thảnh thơi
Bế công tu luyện ở nơi tuyết hàn

:chaimaocam:

vhc08 08-26-2011 02:31 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 153823)
Bạch Phát Ma Nữ thảnh thơi
Bế công tu luyện ở nơi tuyết hàn

:chaimaocam:

Thất Công - giáo chủ Cái Bang
Cắt đi một ngón lại càng gấu hơn

AnhPL 09-02-2011 07:58 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 153876)
Thất Công - giáo chủ Cái Bang
Cắt đi một ngón lại càng gấu hơn

Độc cô cầu bại lơn tơn
Một tay trong túi luyện đơn trị tà :p

TiCa 09-02-2011 08:43 PM

Trích:

Nguyên văn bởi AnhPL (Post 154104)
Độc cô cầu bại lơn tơn
Một tay trong túi luyện đơn trị tà :p

Thần Điêu bầu bạn ông ta
Tiếc ơi ... Dương Quá sinh ra muộn nàng

vhc08 09-20-2011 01:32 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TiCa (Post 154105)
Thần Điêu bầu bạn ông ta
Tiếc ơi ... Dương Quá sinh ra muộn nàngHoàng Dung - tài sắc vẹn toàn
Một thân hiệp nữ - đôi đàng hiếu trung.

Trần_Nguyễn 09-24-2011 04:06 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 154576)
Hoàng Dung - tài sắc vẹn toàn
Một thân hiệp nữ - đôi đàng hiếu trung.

Tịch Tà kiếm khí lạnh lùng
Vung đao tự hoạn anh hùng nổi chi ?

TiCa 09-24-2011 04:23 AM

Trích:

Nguyên văn bởi Trần_Nguyễn (Post 154681)
Tịch Tà kiếm khí lạnh lùng
Vung đao tự hoạn anh hùng nổi chi ?

A Châu bản tính nhu mì
Cô em A Tử - độc gì cũng chơi !

Xuân Hương 09-24-2011 11:14 PM

Trích:

Nguyên văn bởi TiCa (Post 154683)
A Châu bản tính nhu mì
Cô em A Tử - độc gì cũng chơi !

Kiều Phong long dạ rối bời
Duyên em _tình chị -một đời khổ thân !

Trần_Nguyễn 10-18-2011 09:13 PM

Trích:

Nguyên văn bởi Xuân Hương (Post 154708)
Kiều Phong long dạ rối bời
Duyên em _tình chị -một đời khổ thân !

Một đời lưu lãng phong trần
Bạn thân Hương Soái dị nhân họ Hồ !

TiCa 11-07-2011 08:27 PM

Trích:

Nguyên văn bởi Trần_Nguyễn (Post 155587)
Một đời lưu lãng phong trần
Bạn thân Hương Soái dị nhân họ Hồ !

Buồn dâng ngập bến Cô Tô
Gậy ông đâp mãi - cơ đồ cũng không !

Trần_Nguyễn 11-07-2011 08:43 PM

Trích:

Nguyên văn bởi TiCa (Post 156079)
Buồn dâng ngập bến Cô Tô
Gậy ông đâp mãi - cơ đồ cũng không !

Vì giang san bỏ má hồng
Mộ Dung công tử thực lòng chẩng kham

TiCa 11-26-2011 12:29 AM

Trích:

Nguyên văn bởi Trần_Nguyễn (Post 156081)
Vì giang san bỏ má hồng
Mộ Dung công tử thực lòng chẩng kham

Dẫu rằng chẳng có máu tham
Chung Linh Mộc Uyễn...qua làm tới luôn !


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:30 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.