Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Thơ Liên Khúc (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=118)
-   -   Liên khúc Kiếm Hiệp (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=20162)

lehong 07-31-2009 01:26 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 132646)
Đoàn Chính Thuần quả là phong
Đoàn Dự kẹt giữa khóc ròng thảm thương

Quách Tỉnh lưu lạc Tân cương
Kiếp đời du mục vui cùng Hoa tranh

le_suongsuong 07-31-2009 03:41 PM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 132677)
Quách Tỉnh lưu lạc Tân cương
Kiếp đời du mục vui cùng Hoa tranh

Nhật NguyệtNhậm Ngã Hành
Chết oan đột ngột nên đành truyền ngôi

denderoidi 07-31-2009 09:34 PM

Trích:

Nguyên văn bởi le_suongsuong (Post 132680)
Nhật NguyệtNhậm Ngã Hành
Chết oan đột ngột nên đành truyền ngôi

Dương Khang mới thật là tồi
Từ cha bỏ bạn vì ngôi thiên hoang

vhc08 07-31-2009 10:01 PM

Trích:

Nguyên văn bởi denderoidi (Post 132736)
Dương Khang mới thật là tồi
Từ cha bỏ bạn vì ngôi thiên hoang

Khưu Xư Cơ đấu cái bang
Nghe tin như vậy cả làng tới xem

lehong 08-01-2009 01:27 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 132753)
Khưu Xư Cơ đấu cái bang
Nghe tin như vậy cả làng tới xem

Hoàng DungTỉnh đi kèm
Đẹp đôi, vừa lứa như em với chàng

vhc08 08-01-2009 09:45 PM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 132768)
Hoàng DungTỉnh đi kèm
Đẹp đôi, vừa lứa như em với chàng

Đả cẩu môn ruột cái bang
Hoàng Dung thủ bổng vẽ vang một thời

le_suongsuong 08-02-2009 05:04 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 132812)
Đả cẩu môn ruột cái bang
Hoàng Dung thủ bổng vẽ vang một thời

Quách Phù ngang dọc một trời
Chặt tay Dương Quá đứt rời vì yêu

lehong 08-03-2009 01:48 AM

Trích:

Nguyên văn bởi le_suongsuong (Post 132819)
Quách Phù ngang dọc một trời
Chặt tay Dương Quá đứt rời vì yêu

Bạn ơi có nhớ Dương Tiêu
Không duyên với mẹ, xuôi chiều duyên con

vhc08 08-06-2009 02:31 AM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 132879)
Bạn ơi có nhớ Dương Tiêu
Không duyên với mẹ, xuôi chiều duyên con

Quách Tỉnh tình nghĩa vẹn tròn
Hoàng Dung lém lĩnh trội hơn chồng nhiều

lehong 08-07-2009 12:42 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 133014)
Quách Tỉnh tình nghĩa vẹn tròn
Hoàng Dung lém lĩnh trội hơn chồng nhiều

Bao công với lại Triển chiêu
Ra tài thi thố giải điều ức oan


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:35 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.