Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Thơ Tiếu Lâm (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Số Em (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=15704)

ylieu11 08-12-2008 09:17 AM

Số Em
 
Số em là số tìm chồng
Nếu kiếm chẳng được phận hồng lông bông
Hết tây rồi lại ngóng đông
Ngó lui nhìn tới biết trông ông nào
Cầu xin Bắc Đẩu Nam Tào
Cho em gặp được ông nào hết răng
Ông Tơ Bà Nguyệt lăng xăng
Cố tìm ông sáu súc săng bạn cùng
Chớ nên ăn nói lung tung
nghe mà phát khiếp phát khùng em ơi
Cho dù số kiếp tả tơi
Lời ăn tiếng nói thề bồi gió bay

ylieu11 08-15-2008 08:43 AM

Cớ sao
 
Cớ sao lời nói lá lay
Tìm chồng không đfược,ngủ ngày hay hơn
Có ai làm phước làm ơn
Thân em khổ lắm,giận hờn tới khuya
Buồn tình làm một két bia
Để xem thế giới bên kia thế nào
Vướng chân ngã rớt xuống ao
Người ta vớt được đem vào nhà thương

ylieu11 08-17-2008 06:14 AM

Man Man
 
Anh đây mát mát man man
Ương ương dỡ dỡ như than trong lò
Em ơi chớ có hỏi dò
Đêm dài,thanh vắng,nằm co một mình
Mặc đời ai dễ,ai khinh
Nội tâm còn phải chiến chinh lâu dài
Đã từng đếm bước một hai
Sao nay lại phải sợ oai mấy nàng
Trước đây chưa có chạy làng
Dù cho hoàn cảnh bẽ bàng đến đâu
Cao tay tính chuyện dài lâu
Còn may, chưa phải nhảy lầu đâu em
Cũng chưa đến nỗi lem nhem
Tự biết xấu hổ, không khen chính mình
Thằn lằn ôm nỗi cột đình
Không tin thì cứ đứng rình mà xem

ylieu11 08-19-2008 09:14 AM

Vui Vui
 
Em ơi thiên hạ đã tường
Tránh sang một bước,nhường đường anh đi
Thương em anh được những gì
Sự việc vô lý,cũng vì tại em
Nhiều người cố ý làm quen
Tưởng mình đắc thắng, nhiều phen ngậm ngùi
Tạo nên cảm hứng vui vui
Cho đời tươi mát ngọt bùi với nhau
Còn như kẻ trước người sau
Hơn thua chút đỉnh,cười đau lòng người
Nét mặt vui vẽ cho tươi
Đừng như con khỉ đười ươi khó nhìn

ylieu11 08-20-2008 07:17 AM

NghÈo
 
Khốn khổ thân khô,cái phận nghèo
Quanh năm suốt tháng,sống cheo leo
Thịt heo tôm cá,đi đâu vắng
Mắm muối dưa cà cứ bám theo
Bạc lẽ mấy đồng,nằm khiêm tốn
Việc nhiều lắm bữa đói chòng queo
Lại thêm lũ trẻ,còn nheo nhóc
Vợ lệ hằng năm,cứ một Tèo

ylieu11 08-21-2008 09:48 AM

NGHÈO (hoạ)
 
Khốn khổ thân em lấy chồng nghèo
Đêm về lắm lúc phải nằm queo
Uống nhiều nước lã,kêu ọc ạch
Ăn thiếu cháo cơm,lộn tùng phèo
Mắm muối dưa cà qùơ không thấy
Rau khoai củ quả đói bụng meo
Rước thêm khó nhọc cho rắc rối
Nhắm mắt đưa chân một Chí phèo

ylieu11 08-22-2008 10:35 AM

NGHÈO ( hoạ )
 
Ba mẹ ép em lấy chồng nghèo
Bằng không chẳng chịu,cảnh nằm queo
Duyên lành từ khước,đành ôm hận
Phận bạc rắp ranh,muốn trốn theo
Đêm đến đói lòng ,còn xớ rớ
Ngày sang thắt dạ,cố nằn nèo
Thân ai khốn khổ, như tôi chớ
Biết thế thà xưa, trốn một lèo

ylieu11 08-24-2008 02:09 PM

LẼ Ra
 
Tình ngöôøi khi ñaõ ra ñi
Nhìn veà choán cuû laøm chi hôõi naøng
Giaû vôø nöôùc maét hai haøng
Laøm nhö mình chòu beõ baøng lìa duyeân
Em laø phaän gaùi thuyeàn quyeân
Leõ ra naøng ñaõ chung thuyeàn cuøng ta
Chaùu con yeân vui moät nhaø
Maâm cao nhöôøng kính oâng baø ngoài treân

cogaixauxi 09-26-2008 07:04 PM

Số em Thị Nở hiện đương thời:honkieukhi:
Nhiều hôm rãnh rỗi lạng vòng chơi
Mấy anh chưng hửng rồi hoảng vía
Hỗng nói hỗng rằng...loạn như dơi :chay2:
Chắc tại kiếp trước lỡ đường tu
Giờ đây phải trả hết nợ đời:khoc:
Mũi tẹt, răng hô thêm mắt hí
Lẽ nào suốt kiếp..."ở không chơi"...hic ..hic.:somad:

cho xấu xí tham gia dzí ha

lehong 09-27-2008 02:40 AM

Trích:

Nguyên văn bởi cogaixauxi (Post 116425)
Số em Thị Nở hiện đương thời:honkieukhi:
Nhiều hôm rãnh rỗi lạng vòng chơi
Mấy anh chưng hửng rồi hoảng vía
Hỗng nói hỗng rằng...loạn như dơi :chay2:
Chắc tại kiếp trước lỡ đường tu
Giờ đây phải trả hết nợ đời:khoc:
Mũi tẹt, răng hô thêm mắt hí
Lẽ nào suốt kiếp..."ở không chơi"...hic ..hic.:somad:

cho xấu xí tham gia dzí ha

Không xấu đâu em

Anh nghĩ em đây đẹp nhất đời
Nghĩ sao nói vậy chứ chẳng chơi
Mấy anh thấy em rồi chưng hửng
Tưởng là Tiên nữ giáng xuống đời
Lúc trước em đây khéo đường tu
Nhưng hay bỏ học trốn đi dù
Nên phải ra thân làm gái tiếp
Mấy chàng hám sắc mới theo bu

Lehong


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:42 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.