Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Thông Báo (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Thành viên mới & đăng ký nick ! (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=28137)

AiTinh 08-06-2014 06:04 AM

Thành viên mới & đăng ký nick !
 
Hiện tại chúng ta tạm ngưng chức năng đăng ký thành viên mới trong diễn đàn, nếu các bạn thật sự muốn trở thành thành viên sinh hoạt trong diễn đàn, xin vui lòng đọc qua: Quy luật trong diễn đàn Vinagames và xin các bạn vui lòng gởi nhắn tin đến Dangkynick@vinagames.org để tạo nick mới. Nick của bạn sẽ được active asap !

Chân thành cảm ơn và chúc các bạn luôn an vui hạnh phúc !Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:42 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.