Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Thơ Liên Khúc (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=118)
-   -   Liên khúc Kiếm Hiệp (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=20162)

vhc08 07-24-2009 07:37 PM

Liên khúc Kiếm Hiệp
 
Liên khúc Kiếm Hiệp
Luật chơi
 • Thể thơ: Lục bát hay lục bát biến thể
 • Số câu: Từ hai câu trở lên. Tận cùng là câu bát
 • Nội dung: Chuyện kiếm hiệp cổ chí kim v.v.
 • Vần: Chữ thứ sáu câu đầu tên của bạn phải vần chữ thứ tám câu bát cuối cùng của bài trước. Yêu cầu dùng chính vận hay hiệp vân. Nick nào bị lạc vận hay dùng thông vận, cưỡng vận sẽ được MODs PM nhắc chừng và dưới bài được tặng cho cái hình "Gõ đầu":danhdau:
 • Ý tưởng: Cái ý phải luân hoàn là điều bắt buộc. Nếu chuyển đề tài thì phải chuyển một cách tài tình ý khiến câu chuyện không bị đứt quảng. MODs sẽ vào đỗi vài chữ cho luân hoàn cái ý xong PM cho member biết sau.
 • Hình thức: Tô đậm cái ý chính trong câu của bạn, nếu đó là điểm chính mà bạn muốn người kế tiếp hoạ theo.
Xin mời các bạn tiếp nối !

Phen này không ổn ta dông
Lăng ba vi bộ nằm lòng sướng ơi

lehong 07-24-2009 09:53 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 132147)
Liên khúc Kiếm Hiệp
Luật chơi
 • Thể thơ: Lục bát hay lục bát biến thể
 • Số câu: Từ hai câu trở lên. Tận cùng là câu bát
 • Nội dung: Chuyện kiếm hiệp cổ chí kim v.v.
 • Vần: Chữ thứ sáu câu đầu tên của bạn phải vần chữ thứ tám câu bát cuối cùng của bài trước. Yêu cầu dùng chính vận hay hiệp vân. Nick nào bị lạc vận hay dùng thông vận, cưỡng vận sẽ được MODs PM nhắc chừng và dưới bài được tặng cho cái hình "Gõ đầu":danhdau:
 • Ý tưởng: Cái ý phải luân hoàn là điều bắt buộc. Nếu chuyển đề tài thì phải chuyển một cách tài tình ý khiến câu chuyện không bị đứt quảng. MODs sẽ vào đỗi vài chữ cho luân hoàn cái ý xong PM cho member biết sau.
 • Hình thức: Tô đậm cái ý chính trong câu của bạn, nếu đó là điểm chính mà bạn muốn người kế tiếp hoạ theo.
Xin mời các bạn tiếp nối !

Phen này không ổn ta dông
Lăng ba vi bộ nằm lòng sướng ơi

Âu dương Phong đã qua đời
Hàm mô công chưởng mấy người hơn y

vhc08 07-26-2009 01:34 AM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 132165)
Âu dương Phong đã qua đời
Hàm mô công chưởng mấy người hơn y

Mai Siêu Phong giỏi ngón gì
Em mà nói trúng anh đi bằng đầu

denderoidi 07-26-2009 02:38 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 132326)
Mai Siêu Phong giỏi ngón gì
Em mà nói trúng anh đi bằng đầu

Câu này có khó gì đâu
"Cửu âm bạch cốt trảo" đi đầu công phu

lehong 07-26-2009 09:56 PM

Trích:

Nguyên văn bởi denderoidi (Post 132415)
Câu này có khó gì đâu
"Cửu âm bạch cốt trảo" đi đầu công phu

Bá thông lúc bị cầm tù
Song long hổ bát tay vù vù bay

vhc08 07-29-2009 04:32 AM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 132429)
Bá thông lúc bị cầm tù
Song long hổ bát tay vù vù bay

Hồng Thất Công thật hay
Đả cảu bổng lão ăn mày ngán ai

le_suongsuong 07-29-2009 11:32 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 132574)
Hồng Thất Công thật hay
Đả cảu bổng lão ăn mày ngán ai

Lệnh Hồ xung thật quá tài
Độc cô cửu kiếm không ai sánh bì

vhc08 07-29-2009 12:56 PM

Trích:

Nguyên văn bởi le_suongsuong (Post 132582)
Lệnh Hồ xung thật quá tài
Độc cô cửu kiếm không ai sánh bì

Xung linh kiếm pháp thần kỳ
Đọc tới đoạn đó bỏ đi không đành

lehong 07-30-2009 02:34 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 132588)
Xung linh kiếm pháp thần kỳ
Đọc tới đoạn đó bỏ đi không đành

Nhất dương chỉ điểm thật nhanh
Trúng ngay một chỉ yha6n đành bại vong

vhc08 07-30-2009 05:56 PM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 132637)
Nhất dương chỉ điểm thật nhanh
Trúng ngay một chỉ anh đành bại vong

Đoàn Chính Thuần quả là phong
Đoàn Dự kẹt giữa khóc ròng thảm thương


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:40 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.