Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Song Of The Day (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=95)
-   -   Nếu Có Thể Quay Về (Minh Vương) Remix (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=26971)

Sweet_T 07-15-2013 04:49 PM

Nếu Có Thể Quay Về (Minh Vương) Remix
 
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

TT_LưuLyTím_TT 07-15-2013 05:16 PM

Hú dzía, Lỳ tưởng nghệ sỹ Minh Vương hôm nay chơi luôn remix :laughing:
DJ này chơi nhạc hùi hụp quá Uncle T !!!!!! haha

AiTinh 07-17-2013 05:49 AM

Chòy.....remix nghe muốn đứng tim, giựt hộp quá đi OX ơi, tự nhiên đang giựt giựt lớn rồi im, xong rồi lớn...:laughing: ....nhưng nhạc mix lớn quá chẳng nghe rõ ca sĩ hót cái gì mà nghe rõ nhất chỉ là "Nếu có thể quay về".....:laughing:

Bữa nào nói huynh Rong hát nhạc sến mà remix kiểu này chắc là vui lắm áh Lỳ :laughing:

TT_LưuLyTím_TT 07-18-2013 09:17 PM

Trích:

Nguyên văn bởi AiTinh (Post 177950)
Chòy.....remix nghe muốn đứng tim, giựt hộp quá đi OX ơi, tự nhiên đang giựt giựt lớn rồi im, xong rồi lớn...:laughing: ....nhưng nhạc mix lớn quá chẳng nghe rõ ca sĩ hót cái gì mà nghe rõ nhất chỉ là "Nếu có thể quay về".....:laughing:

Bữa nào nói huynh Rong hát nhạc sến mà remix kiểu này chắc là vui lắm áh Lỳ :laughing:


Bữa nào 2 chị em mình rap luôn người ta mí sợ sis Ái ơi :khoccuoi1:

AiTinh 07-19-2013 06:53 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 178010)
Bữa nào 2 chị em mình rap luôn người ta mí sợ sis Ái ơi :khoccuoi1:

hahaha Lỳ...hai chị em mình rap ầm ầm nữa sao anh Tiêu Hao trở tay kịp...sợ hai cái dzùi của ảnh bị mỏi vì gõ như là đương bị rượt áh :laughing:

TT_LưuLyTím_TT 07-19-2013 04:07 PM

Trích:

Nguyên văn bởi AiTinh (Post 178025)
hahaha Lỳ...hai chị em mình rap ầm ầm nữa sao anh Tiêu Hao trở tay kịp...sợ hai cái dzùi của ảnh bị mỏi vì gõ như là đương bị rượt áh :laughing:

Anh Tiu Hao ổng bè lúc 2 chị em mình ráp mà sis Ái đừng lo, nghe nói ổng bè kiểu ca trù hay kg chịu được :nightmare: :khoccuoi1:

Sweet_T 07-22-2013 01:08 PM

Thôi thôi sợ 2 nàng rồi, đem cai bản gốc vô đền nè, đề không lại bi, sập forum nữa! :v21:
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

TT_LưuLyTím_TT 07-23-2013 04:17 AM

We are just kidding :laughing:

Haha Uncle T :hoa: thanks for sharing !

AiTinh 07-23-2013 06:16 AM

hihihi OX.............đúng rồi ái dzí Lỳ giỡn thôi muh....ai ngờ nghe bản gốc :laughing:

Mà cô bé trong bài hát này cũng dzữ dzằn quá đi........chưa gì đã..ghen...lộn người... :laughing:

Sweet_T 07-23-2013 04:08 PM

Nhưng sad ending, khi chàng trai goi dt đến cô gái thì gặp tai nạn và he die!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:33 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.