Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Thơ Liên Khúc (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=118)
-   -   Liên khúc Kiếm Hiệp (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=20162)

AnhPL 09-02-2011 08:58 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 153876)
Thất Công - giáo chủ Cái Bang
Cắt đi một ngón lại càng gấu hơn

Độc cô cầu bại lơn tơn
Một tay trong túi luyện đơn trị tà :p

TiCa 09-02-2011 09:43 PM

Trích:

Nguyên văn bởi AnhPL (Post 154104)
Độc cô cầu bại lơn tơn
Một tay trong túi luyện đơn trị tà :p

Thần Điêu bầu bạn ông ta
Tiếc ơi ... Dương Quá sinh ra muộn nàng

vhc08 09-20-2011 02:32 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TiCa (Post 154105)
Thần Điêu bầu bạn ông ta
Tiếc ơi ... Dương Quá sinh ra muộn nàngHoàng Dung - tài sắc vẹn toàn
Một thân hiệp nữ - đôi đàng hiếu trung.

Trần_Nguyễn 09-24-2011 05:06 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 154576)
Hoàng Dung - tài sắc vẹn toàn
Một thân hiệp nữ - đôi đàng hiếu trung.

Tịch Tà kiếm khí lạnh lùng
Vung đao tự hoạn anh hùng nổi chi ?

TiCa 09-24-2011 05:23 AM

Trích:

Nguyên văn bởi Trần_Nguyễn (Post 154681)
Tịch Tà kiếm khí lạnh lùng
Vung đao tự hoạn anh hùng nổi chi ?

A Châu bản tính nhu mì
Cô em A Tử - độc gì cũng chơi !

Xuân Hương 09-25-2011 12:14 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TiCa (Post 154683)
A Châu bản tính nhu mì
Cô em A Tử - độc gì cũng chơi !

Kiều Phong long dạ rối bời
Duyên em _tình chị -một đời khổ thân !

Trần_Nguyễn 10-18-2011 10:13 PM

Trích:

Nguyên văn bởi Xuân Hương (Post 154708)
Kiều Phong long dạ rối bời
Duyên em _tình chị -một đời khổ thân !

Một đời lưu lãng phong trần
Bạn thân Hương Soái dị nhân họ Hồ !

TiCa 11-07-2011 09:27 PM

Trích:

Nguyên văn bởi Trần_Nguyễn (Post 155587)
Một đời lưu lãng phong trần
Bạn thân Hương Soái dị nhân họ Hồ !

Buồn dâng ngập bến Cô Tô
Gậy ông đâp mãi - cơ đồ cũng không !

Trần_Nguyễn 11-07-2011 09:43 PM

Trích:

Nguyên văn bởi TiCa (Post 156079)
Buồn dâng ngập bến Cô Tô
Gậy ông đâp mãi - cơ đồ cũng không !

Vì giang san bỏ má hồng
Mộ Dung công tử thực lòng chẩng kham

TiCa 11-26-2011 01:29 AM

Trích:

Nguyên văn bởi Trần_Nguyễn (Post 156081)
Vì giang san bỏ má hồng
Mộ Dung công tử thực lòng chẩng kham

Dẫu rằng chẳng có máu tham
Chung Linh Mộc Uyễn...qua làm tới luôn !


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:44 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.