Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Thơ Liên Khúc (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=118)
-   -   Liên khúc Kiếm Hiệp (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=20162)

vhc08 08-09-2009 07:37 PM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 133059)
Bao công với lại Triển chiêu
Ra tài thi thố giải điều ức oan

Quách Què nào phải nhát gan
Chỉ vì trúng kế cả tràng phun ra

TiCa 04-11-2010 04:51 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 133139)
Quách Què nào phải nhát gan
Chỉ vì trúng kế cả tràng phun ra

Nam mô sáu chữ Di Đà
Nghi Lâm cũng vẫn xót xa vì tình !

lehong 04-21-2010 06:09 PM

Trích:

Nguyên văn bởi TiCa (Post 143547)
Nam mô sáu chữ Di Đà
Nghi Lâm cũng vẫn xót xa vì tình !

Xem chuyện công chúa Triệu Minh
Võ lâm Vô Kỵ người tình thuỷ chung

vhc08 04-27-2010 06:26 PM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 143908)
Xem chuyện công chúa Triệu Minh
Võ lâm Vô Kỵ người tình thuỷ chung

Cốt ta là Lệnh Hồ Xung
SS, Linh muội tức khùng ... đấu nhau !

lehong 04-28-2010 12:09 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vhc08 (Post 144076)
Cốt ta là Lệnh Hồ Xung
SS, Linh muội tức khùng ... đấu nhau !

Ỷ thiên kiếm, đồ long đao
Cao thủ tranh giựt đánh nhau tơi bời

CiCi 09-22-2010 06:31 AM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 144088)
Ỷ thiên kiếm, đồ long đao
Cao thủ tranh giựt đánh nhau tơi bời


Vương Ngữ Yên đẹp rạng ngời
Khiến chàng Đoàn Dự cả đời đi theo

CiCi

TiCa 09-22-2010 09:34 PM

Trích:

Nguyên văn bởi CiCi (Post 147342)
Vương Ngữ Yên đẹp rạng ngời
Khiến chàng Đoàn Dự cả đời đi theo

CiCi

Ngữ Yên _ Đoàn Dự đẹp sao !
Chung Linh Vạn … Nhện, thế nào CiCi ?

TiCa
(Kẹt âm luật thành phải thay Cừu thành Nhện)

TiCa 08-24-2011 09:07 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TiCa (Post 147350)
Ngữ Yên _ Đoàn Dự đẹp sao !
Chung Linh Vạn … Nhện, thế nào CiCi ?

TiCa
(Kẹt âm luật thành phải thay Cừu thành Nhện)


Tên ta là Du Thản Chi
Yêu nàng A Tử - bị đì tả tơi.

TT_LưuLyTím_TT 08-25-2011 04:17 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TiCa (Post 153779)
Tên ta là Du Thản Chi
Yêu nàng A Tử - bị đì tả tơi.

Bạch Phát Ma Nữ thảnh thơi
Bế công tu luyện ở nơi tuyết hàn

:chaimaocam:

vhc08 08-26-2011 03:31 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 153823)
Bạch Phát Ma Nữ thảnh thơi
Bế công tu luyện ở nơi tuyết hàn

:chaimaocam:

Thất Công - giáo chủ Cái Bang
Cắt đi một ngón lại càng gấu hơn


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:32 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.