Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Kho Tàng Truyện (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Nam Nữ (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=28536)

lyquochoang 01-26-2018 11:59 AM

Nam Nữ
 
Vấn đề Nam Nữ :

Để nhìn : hết người này đến người khác.
Để làm bạn : vài người.
Để kết hôn : 1 người.

Cái nào hay hơn ?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:13 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.