Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Xướng Hoạ Thơ Đường Luật (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=82)
-   -   Ngũ độ thanh (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=26890)

TiCa 06-25-2013 08:04 PM

Ngũ độ thanh
 Lễ mừng Cha
(ngũ độ thanh)

Khéo bảo nhau rằng lễ hội Cha
Dù không phải tục vẫn ưa quà
Quê mình, bạc tỉ thừa cơ phét
Xứ Mỹ, đô ngàn được thể ngoa
Dẻo lưỡi đào xưa càng thích lại
Đơ mồm ghệ mới chẳng buồn qua
Năm dài chỉ một ngày thôi đấy
Phải thật rình rang - sẵn cớ mà !

TiCa Nguyễn Xuân Hòa
6.20.13

TiCa 06-25-2013 08:08 PM

Quỡn... ?!
 


Quỡn...?!Vốn dĩ nhàn cư lại xuẩn lời
Ăn nhằm dãi độc tức xì hơi
Thanh từ “ngũ độ” mèo không ngửi
Loạn ngữ “ba xàm” cún chẳng xơi
Đức trọng ngồi trên cần giữ thể
Tài cao sủa bậy vẫn toi đời
Người ta gãi háng rung đùi dzợt
Bị Quốc Huynh mình chỏ mũi chơi ?!

TiCa
6.25.13

‘‘Ngũ độ…’’

‘‘Ngũ độ…’’ ngày nay lắm kẻ chơi
Kì công khổ luyện đáng thầy đời
Chiều trưa há mõm cho ruồi đậu
Muộn tối đưa giò để muỗi xơi
Ả nọ môi trề rơi rớt dãi
Chàng kia mũi chảy hắc xì hơi
Vì tham vọng ảo hùa nhau viết
Bỏ mặc chồng con lẫn vốn lời

Quốc Quyền


***

Ừ , NGŨ ĐỘ

Ôi trời, dụng bút chỉ đùa chơi
Khổ luyện làm chi khiến vã đời
Lúc vãn đôi vần vui dạ thả
Khi nhàn mấy chữ thỏa hồn xơi
Đâu nề kẻ dỗi chèn châm biếm
Chẳng nệ ai phiền nghẽn hắt hơi
Ngũ độ thanh là thơ thử mới
Mình ham gõ đại kể chi lời

tonnuthihanh

TiCa 06-25-2013 08:34 PM

Chuyện đời
 


Chuyện đời
(ngũ độ thanh)

Lắm kẻ to mồm chẳng sợ ai
Đời như chiếu bạc lẫn quân bài
Khuỳnh tay diệu võ đe người nhát
Trợn mắt làm oai khoác mỗ tài
Chó ghẻ ngồi bàn ôi quá độc
Mèo hoang hộ lý cũng khôi hài
Quan tài chữa thấy nào sa lệ
Quả thật muôn đời ngọng nói nhai…

TiCa
6.17.13

TiCa 06-25-2013 08:39 PM

Nhát khỉ
 Nhát khỉ
(bát vận đồng âm, ngũ độ thanh)

Bạo phổi to mồm chẳng nễ ai
Nhờ hên Ngũ Độ chuẩn dăm bài
Thằng cu ngỡ thực vòi xin bái
Cái đĩ ngờ điêu dạm thử tài
Khả dĩ lòi cơ quèn ái ngại
Làm sao lộ tẩy lũng khôi hài
Vờ đi, sắc diện đừng cho tái
Chúng sợ co vòi hẳn dễ nhai

TiCa
6.17.13

TiCa 06-25-2013 09:24 PM

Lỡ bộ
 


Lỡ bộ

(Ngũ độ thanh)

Chơi trò "ngũ độ" vốn trần ai

Đã vậy nàng thơ chỉ mấy bài
Bổn trước eo sèo như chữa đạt
Bài sau lả lướt rõ chân tài
Gieo sầu Nữ Thị khơi niềm uẩn *
Ướm mộng Sầu Đâu phục gót hài
Chết thật Ca này ngu bỏ lỡ
Thôi đành nuốt hận - khỏi cần nhai

TiCa
6.24.13

* Tôn Nữ Thị Hạnh & Hoa Sầu Đâu

TiCa 06-27-2013 11:55 PM

Ưu và khuyết
 Ưu và khuyết
(ngũ độ thanh)

Vui gì nhặng cả thế này nha?
Ngũ độ - hèn chi náo cả nhà!
Chuẩn ý trùng thanh nào chọn dễ
Êm vần đối luật chả đào ra
Như là chữ láy thành toi mạng
Hoặc giả từ đôi cũng chết bà
Rõ khổ - không dùng qua “bất luận”
Vui gì nhặng cả thế này nha?

TiCa
6.27.13

TiCa 06-28-2013 05:34 AM

Vì sao?
 Vì sao ?
(bát vận đồng âm, ngũ độ thanh)

Vì sao bóng nguyệt phải chao mờ ?
Nhọc cả chân trần trĩu dáng thơ
Gợi kẻ xa nhà bao nỗi nhớ
Gieo người ở lại lắm dòng tơ
Thuyền xa bến cũ sầu trăn trở
Bãi vắng đò xưa mệt mỏi chờ
Cánh vạc xa bầy duyên vỡ lở
Cho chiều rã rượi dáng hoài_ngơ

TiCa
6.27.13


Vu Vơ!...
(ntd-mltn 1161)

Thấy cả vầng trăng cũng bị mờ
Nên vừa khởi hứng được bài thơ
Đau tằm vạn thuở còn ươm kén
Khóc nhện muôn đời vẫn nhả tơ
Kẻ lạ hờn sao rồi mãi ngóng
Người xưa giận cứ để luôn chờ
Mùa xuân lỗi hẹn vào năm ấy
Một lão mai già đứng ngẩn ngơ

ntd


TiCa 06-28-2013 05:54 AM

Quỡn ... ?!
 Quỡn ... ?!


Lắm kẻ vừa dư mực lẫn lời
Ăn nhằm phải độc đến xì hơi
Thanh từ “ngũ độ” mèo không ngửi
Loạn ngữ “ba xàm” cún chả xơi
Đức trọng ngồi trên càng giữ thể
Tài cao sủa bậy vẫn toi đời
Người ta gãi háng rung đùi họa
Bị Quốc Huynh mình chỏ mũi - chơi ?!

TiCa
6.25.13


‘‘Ngũ độ…’’

‘‘Ngũ độ…’’ ngày nay lắm kẻ chơi
Kì công khổ luyện đáng thầy đời
Chiều trưa há mõm cho ruồi đậu
Muộn tối đưa giò để muỗi xơi
Ả nọ môi trề rơi rớt dãi
Chàng kia mũi chảy hắc xì hơi
Vì tham vọng ảo hùa nhau viết
Bỏ mặc chồng con lẫn vốn lời

Quốc Quyền


***


Ừ , NGŨ ĐỘ

Ôi trời, dụng bút chỉ đùa chơi
Khổ luyện mần chi nhão nhoét đời
Lúc vãn đôi từ mơ mộng thả
Khi nhàn mấy chữ dặt dè xơi
Đâu nề kẻ dỗi chèn châm biếm
Chẳng nệ ai phiền nghẽn hắt hơi
Ngũ độ thanh là đây thể mới
Mình ham viết dẫu vụng câu lời

tonnuthihanh

TiCa 06-28-2013 11:05 PM

Ngũ độ...
 Ngũ độ nhập môn


Thơ Đường “ngũ độ” chẳng đùa chơi
Thuỷ thượng đằng vân lẫn vá trời
Vuốt mũi sơn hùm ru vội ngủ
Lau mồm thuỷ quái dỗ đừng bơi
Đầu tiên bất luận không còn chỗ
Lỗi bệnh sau cùng phải thoái nơi
Sắc sảo hơn người nôm ngữ học
Lân vờn bóng Hạc quả trời ơi !

TiCa
6.26.13Ngũ độ thanh

Ngũ độ thanh bèn thử viết chơi
Đường thơ ngạo nghễ tấu lên trời
Khi buồn đổ mực âm thầm viết
Lúc rảnh lên xuồng tập tễnh bơi
Bạn hữu ê chề đi mọi chốn
Tao đàn ngán ngẩm chạy cùng nơi
Dương trần nhiễu sự đời nhân thế
Ngoắt ngoẹo chi mà khổ não ơi !

Vancali 96


(TiCa ghé lại họa vớ vancali mấy câu vần)

TiCa 07-02-2013 03:00 AM

Nhịn nhường
 
.
Nhịn nhường
(bát vận đồng âm ngũ độ thanh)

Thời xưa chỉ mắt ngọc môi hồng
Cũng hạ liên thành - đốt hỏa phong
Hiếu đễ quên mình ân giải mộng
Từ tâm nhủ bạn đức xiêu lòng
Cho dù uẩn khúc còn lưu đọng
Cứ việc kiên trì sẽ cải thông
Bởi đã chung đường nên tựa bóng
Người ngoan vốn giỏi nhịn hơn chồng

TiCa
7.01.2013


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:21 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.