Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Kho Tàng Truyện (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Con mắt (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=28530)

lyquochoang 01-12-2018 12:11 PM

Con mắt
 
Tâm của một người bình thường luôn chứa đựng ham muốn và thù hận đắp đổi thay phiên.
Và nó được thể hiện qua đôi mắt.
Câu nói :"con mắt là cửa sổ tâm hồn" là hoàn toàn đúng.
Chỉ cần luôn đặt sự tỉnh thức nơi hai con mắt,kéo dài trạng thái không có ham muốn và thù hận thì tâm sẽ ổn hơn.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:37 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.