Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Làm Quen -Chúc mừng (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=21)
-   -   Happy Birthday bro. Toyo !!! (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=25983)

AiTinh 10-15-2012 02:55 AM

Happy Birthday bro. Toyo !!!
 
Happy Birthday bro. Toyo ! Thân chúc bro. sinh nhật vui vẻ bên cạnh vợ đẹp con ngoan ! :musician:

* Vợ không những đẹp mà còn dễ thương, giỏi và đa tài nữa hén bro. :khuckhich:

TT_LưuLyTím_TT 10-15-2012 04:48 AM

haha, thanks sis Ái, sis Ái nói vậy sao Toyo còn có cơ hội vào gameroom cua gái nữa haha :laughing:

Sweet_T 10-15-2012 05:24 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 170127)
haha, thanks sis Ái, sis Ái nói vậy sao Toyo còn có cơ hội vào gameroom cua gái nữa haha :laughing:

Phải nói là hết cơ hội vào gameroom giành gái với TnC lolz! :Flirty:

AiTinh 10-15-2012 05:42 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 170127)
haha, thanks sis Ái, sis Ái nói vậy sao Toyo còn có cơ hội vào gameroom cua gái nữa haha :laughing:

hahaha....Lỳ...............có vợ đẹp, giỏi và đa tài như Lỳ nhà mình.......thì anh nào còn dám....léng phéng nữa chứ.............., bro. Toyo nhớ nha....chừa lại một cõi cho BB nhà mình cua.....là được rồi.........áh Lỳ.............................:khuckhich: :laughing:

TT_LưuLyTím_TT 10-15-2012 10:19 PM

Có khi anh Toyo đi cua anh TNC nữa, chịu hông nổi sis Ái ơi :laughing:

Tiêu Dao 10-15-2012 11:51 PM

Happy Birthday to bro Toyo ... :happytime:


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:35 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.