Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Tử Vi - Bói Toán (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Tên Hàn Quốc của bạn? (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=16117)

perxephon 10-17-2008 01:56 AM

Tên Hàn Quốc của bạn?
 
I. Họ: Họ theo tiếng Hàn chính là số cuối cùng trong năm sinh của bạn.
- 0: Park
- 1: Kim
- 2: Shin
- 3: Choi
- 4: Song
- 5: Kang
- 6: Han
- 7: Lee
- 8: Sung
- 9: Jung

II. Đệm: Tên đệm trong tiếng Hàn chính là tháng sinh của bạn.
- 1: Yong
- 2: Ji
- 3: Je
- 4: Hye
- 5: Dong
- 6: Sang
- 7: Ha
- 8: Hyo
- 9: Soo
- 10: Eun
- 11: Hyun
- 12: Rae

III. Tên : tên bạn chính là ngày sinh của các bạn đó
- 1: Hwa
- 2: Woo
- 3: Joon
- 4: Hee
- 5: Kyo
- 6: Kyung
- 7: Wook
- 8: Jin
- 9: Jae
- 10: Hoon
- 11: Ra
- 12: Bin
- 13: Sun
- 14: Ri
- 15: Soo
- 16: Rim
- 17: Ah
- 18: Ae
- 19: Neul
- 20: Mun
- 21: In
- 22: Mi
- 23: Ki
- 24: Sang
- 25: Byung
- 26: Seok
- 27: Gun
- 28: Yoo
- 29: Sup
- 30: Won
- 31: Sub

Qantas 02-17-2009 11:23 AM

Bai Phuc ban luon, nghi ra ten Han Quoc theo kieu nay:yourock: Tu nhien minh co ten Ae Ha Lee


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:29 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.