Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Kho Tàng Truyện (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Tâm (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=28529)

lyquochoang 01-12-2018 04:34 AM

Tâm
 
Cuộc sống của con người đương nhiên là khổ đau.
Nhưng nếu bạn nghĩ nó là bình thường thì nó cũng là bình thường thôi !

Kinh Hoa Nghiêm :
"Nếu người muốn biết được,
Ba đời tất cả Phật.
Nên quán pháp giới tánh,
Tất cả do tâm tạo."


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:07 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.