Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Kho Tàng Truyện (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Đau khổ (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=28526)

lyquochoang 01-03-2018 09:24 AM

Đau khổ
 
Nhiều người ghét bỏ và ghê sợ đau khổ,nhưng không biết nó chỉ là một trạng thái của âm dương,được tạo ra để thân tâm của chúng sinh được quân bình.
Vì quá khứ của đa số chúng sinh hưởng vui quá nhiều nên hiện tại phải chịu khổ để được quân bình bớt đi.
Do đó nên luôn an trú trong hiện tại chấp nhận và từ từ thưởng thức đau khổ như nhâm nhi một chén thuốc đắng là ổn thôi.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:58 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.