Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Những Ván Cờ Ca-Rô Hay (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=55)
-   -   Kỷ Niệm (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=23970)

cubinxx 01-15-2011 05:00 PM

Kỷ Niệm
 
Đã lâu lắm rồi mới vào lại forum.
Hôm nay vô tình tìm thấy lại cái pic của ngày nào thật là vui vẻ và khó wen!! Cảm Xúc lại hiện về !!!

Ở phương trời nào đó cũng mong em luôn vui vẻ và hạnh phúc !!!

TT_LưuLyTím_TT 01-15-2011 06:52 PM

awwww , that's so sweet !

HQT 01-16-2011 06:42 AM

Ván bài quá đẹp !


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:47 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.