Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Tiếu Lâm Quán (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=111)
-   -   Lời Than Phiền Của Mẹ Chồng (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=25539)

HongLoan 05-30-2012 04:37 PM

Lời Than Phiền Của Mẹ Chồng
 
LỜI THAN PHIỀN CỦA MẸ CHỒNG:
Một bà nọ mới có con dâu, thấy con trai mua cho con dâu một chiếc áo
da, cảm thấy vô cùng ghen tị bèn nói với chồng:
- Nuôi dạy con lớn phỏng có ích lợi gì? Nó ra sức mua cho vợ nó hết
cái này đến cái khác, bố mẹ nó sống chết nó cũng chẳng biết. Ông chồng
điềm tĩnh đáp:
- Những lời ấy tôi đã nghe từ lâu rồi!
- Ông hồ đồ, tôi nói với ông hồi nào hả?
- Không phải bà mà là … mẹ tôi nói với tôi! :khoccuoi1:


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:02 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.