PDA

View Full Version : tim boạn


doivodanh
11-24-2004, 03:03 AM
immortal á

vien_keongot
11-24-2004, 05:59 AM
Originally posted by doivodanh@Nov 23 2004, 09:03 PM
immortal á
61048

1 màu đen đen ....có thêm trắng trắng ....
1 màu đen chấm thêm trắng ......tối hù lun <_< :lol: :lol: :lol:
keo hũm thí cí dzè cã anh immortal uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii <_< :)