PDA

View Full Version : Lịch Sử Tang Thương


Chieu_Minh
10-21-2004, 04:46 AM
Lịch sử đau thương giống Lạc Hồng
Nhuộm màu tang tóc cả non sông
Bắc kỳ đấu tố thây như núi
Trung bộ hành hình xác khắp đồng
Lục tỉnh chết dần tù cải tạo
Ba miền điên đảo trí tinh thông
Thẳng tay bóp nghẽn hồn dân tộc
Tội lỗi tày trời tha thứ không!

10/20/04