PDA

View Full Version : Là cây gì?


le_uyen2005
08-11-2004, 12:09 AM
Cây xanh xanh lá cũng xanh xanh.
Nở bông hoa trắng lại ddẹp lòng chàng.
Nóng ruột, nóng gan ,hai hàng châu lệ.
Là cây gì?

TrieuVanPhu
08-12-2004, 12:59 AM
Ớt

Thuyen_Yeu
08-12-2004, 04:13 AM
TVP phá sap tiem ùi :lol:

chieudonglg
08-12-2004, 05:27 AM
:clap: bro TVP ...đảm bảo sụp tiệm là cái chắc :lol:

Múa riều sao qua được mắt thợ :lol: :lol:

SanJoseGirl
08-12-2004, 12:01 PM
Áy chà mí người nay lẹ chân wé ...làm sanj trể một chuyến đò rùi .... :angry:

Dzạo nay Uyen trón trong đố vui này hen...làm sis hung biết di mô mà tim uyen nè
miss uyen gióng thèm carem wé ... :D

tramlove88
08-12-2004, 01:38 PM
tramlove mở tiệm lại cho Le uyen nha
Cái gì có 1 cái dầu ko có duôi :unsure:

le_uyen2005
08-12-2004, 10:59 PM
Cây ớt dung roi , anh TVP làm sụp tiệm cua le uyen nữa rồi.