PDA

View Full Version : Đố Vui Toán Học


TT_LưuLyTím_TT
06-20-2004, 04:08 AM
Đố Vui Toán Học


Có một đàn gà tụ tập ăn thóc trong sận chạy nhãy tung tăng , cứ một trống có 3 con mái , một mái có 5 con gà con, tất cả đếm được 171 cai đầu . hỏi bao nhiêu gà trống gà mái và gà con ...*** Không phải đố mẹo ***good luck all hì hì

*Yêu cầu cho biết cách giải bài toán này nhé pà kon, đáp số không chưa đủ hihi *

viaitoingheo
06-20-2004, 04:14 AM
Có 9 con gà trống , 27 con gà mái và 135 con gà con ;)

TT_LưuLyTím_TT
06-20-2004, 04:30 AM
VATN fe? hong nà ? sao mùh lẹ tay wá dzị kà ? "love toilet " kưng giải thích tại sao ra được đáp số trên nha ;) thanks kưng :P

viaitoingheo
06-20-2004, 04:43 AM
Originally posted by LuuLySauTinh@Jun 20 2004, 04:30 AM
VATN fe? hong nà ? sao mùh lẹ tay wá dzị kà ? "love toilet " kưng giải thích tại sao ra được đáp số trên nha ;) thanks kưng :P
1 con gà trống thi có 3 con gà mái va 1 con gà mái có 5 con gà con => cu' 1 con gà trống thi có 3 con gà mái va 15 con gà con= 19 con
171: 19= 9
nhiêu đây chắc đủ rùi hen cưng lưu lỳ iu :wub:

TT_LưuLyTím_TT
06-20-2004, 04:54 AM
hic hic viaitoingheo xí xọn , mí đoá mùh mần xụp tiệm của LL híc híc .... Để LL thưởng kưng nghen ;) /donate vatn 'l 'k hì hì

Nói rõ hơn về cách giải :
Gọi x là số gà trống
y là số gà mái
z là số gà con

Có tổng cộng 171 cái đầu = 171 con gà

theo đó x= 3 * y và y=5 * z

x=1 => x + x * 3 + x * 3 * 5 => 1 + 3 +15 => 19 tức là cứ có một chú gà trống thì có 19 con gà trong sân (kể cả con gà trống đó)

171 / 19 = 9

=> có 9 con gà trống
=> có 27 con gà mái
=> có 135 con gà con

TrieuVanPhu
06-20-2004, 07:04 AM
Originally posted by LuuLySauTinh@Jun 20 2004, 04:54 AM
hic hic viaitoingheo xí xọn , mí đoá mùh mần xụp tiệm của LL híc híc .... Để LL thưởng kưng nghen ;) /donate vatn 'l 'k hì hì

Nói rõ hơn về cách giải :
Gọi x là số gà trống
y là số gà mái
z là số gà con

Có tổng cộng 171 cái đầu = 171 con gà

theo đó x= 3 * y và y=5 * z

x=1 => x + x * 3 + x * 3 * 5 => 1 + 3 +15 => 19 tức là cứ có một chú gà trống thì có 19 con gà trong sân (kể cả con gà trống đó)

171 / 19 = 9

=> có 9 con gà trống
=> có 27 con gà mái
=> có 135 con gà con
Em đặt phương trình nhìu ẩn số wé em, bài toán nì không cần nhìu dzị đâu.

Gọi số gà trống là X
=> gà mái là 3X
=> gà con là 5X
=> X + 3X + 5X = 171
=> 9X = 171
=> X = 171/9 = 19

Hehehe
Gà trống = X = 19 con
Gà mái = 3X = 3 x 19 = 57 con
Gà con = 5X = 5 x 19 = 95 con

ultima
06-20-2004, 07:41 AM
back to high school simultaneous equations :lol:

nhen_den
06-20-2004, 09:35 AM
mình mới là thành viên nè
mình có một bài toán thế này thật ra không hẳn là bài toán
" Làm ca'ch nào sau 10 câu hỏi với câu trả lời Có/Không người hỏi có thể tìm ra số người được hỏi nghĩ trong đầu (điều kiện : số đó <1000) "
Xin pà con giúp tui với
Hehehehehe bí chưa [SIZE=1][FONT=Arial][COLOR=red] B)

TrieuVanPhu
06-20-2004, 08:28 PM
Originally posted by LuuLySauTinh@Jun 20 2004, 04:08 AM
Đố Vui Toán Học


Có một đàn gà tụ tập ăn thóc trong sận chạy nhãy tung tăng , cứ một trống có 3 con mái , một mái có 5 con gà con, tất cả đếm được 171 cai đầu . hỏi bao nhiêu gà trống gà mái và gà con ...*** Không phải đố mẹo ***good luck all hì hì

*Yêu cầu cho biết cách giải bài toán này nhé pà kon, đáp số không chưa đủ hihi *
:huh: đọc ko kỹ câu đố, cứ tưởng 1 ông gà trống thì có 5 chú gà con. Nêu1 bà gà mái có 5 chú gà con thì phương trình sẽ lả.
X + 3 X + 15 X = 171.


Ông gà trống này ở Đèo Bồng đó em.

youwilllost
06-21-2004, 07:51 AM
mình mới là thành viên nè
mình có một bài toán thế này thật ra không hẳn là bài toán
" Làm ca'ch nào sau 10 câu hỏi với câu trả lời Có/Không người hỏi có thể tìm ra số người được hỏi nghĩ trong đầu (điều kiện : số đó <1000) "
Xin pà con giúp tui với
Hehehehehe bí chưa


Có phải là hỏi người đó 10 câu hỏi . thì đến câu hỏi thứ 10 người đó nghỉ một số giống số mình nghỉ không ? nếu vậy thì câu trả lời very simple


1/ 1 nhân 2 có lớn hơn 3 không ?
2/ 3 trừ 1 có bằng 2 hôn?
3/ 10 - 2 x 2 có bằng 6 hum ?
4/ 1 x 2 x 3 x 4 co to hơn 25 hôn ?
5/ 25 -3 x 2 x 3 x 0 có bằng 24 hôn?
6/ 9 chia 3 có ra 3 không ? :lol: ( quá dể) answer : can not No :lol: :lol:
7/ đáp số câu 1 + câu 4 có ra số chẳn không ?
8/ đáp số câu 7 chia cho 2 cộng 3 bằng 9 phài không ?
9/ đáp số câu 7 trừ cho đáp số câu 8 có chia hết cho 2 không ?
10/ Đáp số của câu 9 nhân cho 10 có phài là 100 không ?

vậy là bây giờ số người được hỏi sẽ giống đáp số của người hỏi

Thật ra với cách hỏi này thì cho dù có hỏi 100 câu hỏi Yes/No đi nữa thì người hỏi cũng sẽ biết được số người bị hỏi đang suy nghĩ :lol:

youwilllost
06-22-2004, 12:04 PM
ũa, nhện đen đâu rồi.... sao không vào giải câu đố vậy :huh: :huh:

NQHV
06-26-2004, 01:03 AM
Originally posted by nhen_den@Jun 20 2004, 09:35 AM
mình mới là thành viên nè
mình có một bài toán thế này thật ra không hẳn là bài toán
" Làm ca'ch nào sau 10 câu hỏi với câu trả lời Có/Không người hỏi có thể tìm ra số người được hỏi nghĩ trong đầu (điều kiện : số đó <1000) "
Xin pà con giúp tui với
Hehehehehe bí chưa [SIZE=1][FONT=Arial][COLOR=red] B)
hi`hi`....dze^? e.t..... nhu*ng ma` i't nha^'t cu?ng pha~i cho bie^'t trong da^`u cu?a ba.n dang nghi~ ve^` con so^' ma^'y chu*'.....hi`hi`....no'i di.....tui chi? do'an mo^.t la^`n la` tru'ng y chang..........hi`hi`Vi' du.: ba.n dang nghi~ ve^` con so^' 35.....hi`hi` la` con dze^ ddo'....hi`hi` thi` tui se~ ba('t da^`u ho?i....

1/ so^' ba.n dang nghi~ co' lo*'n ho*n 500 kho^ng....? (1000 :2 )...
no....go to ...
2/_______________________________250 kho^ng......?( 500 :2 )
no.....go to.....
3/_______________________________125 kho^ng...?....(250:2)
no
4/_______________________________62 kho^ng....? ....(125 :2)
no
5/_______________________________31 kho^ng.....?.... (62:2)
yes
6_____hi`hi`( khoa~ng giu*~a 31 va` 62...=> 45 ?????........
no
7___________45-31=14 /2 = 7+31 = 38 ???????........
no
8___________________________________= 34 ...??????
yes
9____________________________________+ 36....??????
no


hi`hi` dzi. thi` ra ru`i......la` con 35 dze^ xo`m ....y chang...................

NQHV