PDA

View Full Version : Tranh vui lụm dzìa


Hạ Trắng
02-06-2013, 05:10 AM
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/hatrang57/albums/13581822/314328_284605624899434_714221852_n.jpg

Hạ Trắng
02-06-2013, 05:19 AM
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/hatrang57/albums/13581822/25958_128243807344785_696922479_n.jpg

Hạ Trắng
02-06-2013, 05:20 AM
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/hatrang57/albums/13581822/405673_10151512526599416_1414296162_n.jpg

TT_LưuLyTím_TT
02-07-2013, 01:20 AM
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/hatrang57/albums/13581822/314328_284605624899434_714221852_n.jpg

Có cách nào sửa lại chữ đàn ông và phần 1 của tập 1 không HT? JK :laughing:

Hạ Trắng
02-08-2013, 10:19 AM
@ LLT, Ý kiến hay nhe:v32:

http://files.myopera.com/hatrang57/albums/13581822/268164_365257586904717_1720567284_n.jpg

Hạ Trắng
02-12-2013, 08:43 AM
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/hatrang57/albums/13581822/404525_10151525259944416_847102681_n.png