PDA

View Full Version : chia tay


da_funnyboy
06-17-2004, 02:19 AM
Đêm không trăng là đêm dài vô tận.
Bến không đò là lở bến sang sông.
Đời không yêu là một cánh hoa tàn .
Yêu không thật là muôn vàn đau khổ.
Khi biết em có người yêu mới .
Lòng chợt buồn nhưng không khóc đâu em.
Bởi anh biết em là loài chim biển.
Chim đa tình chim cất cánh bay cao.Vòng kẽm gai ngàn đời che lãng tử .
Chiếc Dylan cướp mất người tôi yêu.