PDA

View Full Version : Cung Thần Loạn


hongky
02-10-2010, 10:15 AM
[QUOTE=ylieu11;141729]
.................................................. ....Như thế đó
Bận rộn làm ăn quên hẹn hò
Sao dời vật đổi lại quanh co
Trời cao ngóng cổ ông quên nói
Cửa thấp buồn mồm lão phải ho
Việc cũ lâu rồi hơi lúng túng
Chuyện nay mới xảy chẳng nhằm nhò
Nhân tình thế thái như thế đó
Nếu muốn sang sông phải lụy đòYlieu11[/:chochut: Cung Thần Loạn
Lộn xộn tại sao chúa phải hò
Quần thần mặt tái chạy quanh co
Bên tường chó Cún nghiêng đầu sủa
Cột chắc con Vàng cúi đầu ho
Phóng trước lao theo chưa trúng đích
Cường ngôn áp ức phải nằm co
Dọa dân khoái trá đồ ăn bẩn
Qua sông cứ lội khỏi cần đò .
vukimky

BDH
02-12-2010, 03:49 AM
Bạn HongKy mến,

Bài thơ của LLT vì đùa với con chữ với riêng mình đã vô tình vi phạm quy luật của forum nên đã nhờ BDH lấy ra. Bài thơ của bạn cũng vậy, mong bạn tự sửa lại ngôn từ cho khỏi vi phạm luật của forum. Biết chắc là bạn cũng không có ý gì ngoài họa thơ chung vui với nhau. Vì vậy chúng tôi mong mỏi sự hợp tác của bạn !
Thank you !

hongky
02-13-2010, 01:19 AM
Bạn HongKy mến,

Bài thơ của LLT vì đùa với con chữ với riêng mình đã vô tình vi phạm quy luật của forum nên đã nhờ BDH lấy ra. Bài thơ của bạn cũng vậy, mong bạn tự sửa lại ngôn từ cho khỏi vi phạm luật của forum. Biết chắc là bạn cũng không có ý gì ngoài họa thơ chung vui với nhau. Vì vậy chúng tôi mong mỏi sự hợp tác của bạn !
Thank you !

CHÚA LẠI HÒ
Đọc lại bài thơ thấy Chúa hò
hong-ky ôm hận mất tự do
Làm thơ phải sửa đau như hoạn
Sợ thơ không sửa Chúa mắng cho !
hongky :so:

<< Ba hồi trống dục mồ cha kiếp
Một lát gươm đưa đ... mẹ đời.>>
Cao-Bá-Quát