PDA

View Full Version : [Album] 5 Dòng Kẻ - Một Thập Kỷ Ca Hát


KAV
01-23-2010, 02:43 AM
http://i49.tinypic.com/33ynjq0.jpg

http://i47.tinypic.com/3178h07.jpg


Tracklist:
01 Intro: Phút Ngẫu Hứng (Bảo Lan)
02 Trông Giông Mưa Chiều (Bảo Lan)
03 Cỏ Và Mưa (Giáng Son - Nguyễn Trọng Tạo)
04 Cánh Hồng (Bảo Lan)
05 Đôi Cánh (Bảo Lan)
06 Độc Huyền Cầm (Bảo Lan)
07 Trái Tim Âm Nhạc (Bảo Lan)
08 Chơi Trăng (Bảo Lan)
09 Cánh Mặt Trời (Đôi Cánh II) (Bảo Lan)
10 Music Beats As One (Bảo Lan/Mỹ Tú) (Feat. Tùng Dương)

http://www.megaupload.com/?f=P1IH60EK