PDA

View Full Version : Lý Hải: Trọn đời bên em 10 - Giáng Trần 2 (2009)


tonny_thuong
01-04-2010, 08:28 AM
http://img2.pict.com/e0/e8/1f/2309362/0/trondoibenem10.jpg
TRACK LIST
1. Sợ vợ/ Tâm sự 1 ông chồng (Nguyễn Hồng Thuận)
2. Cậu 3 Lục Bình 2 (Huy Thái)
3. Số kiếp an bài (Huỳnh Nhật Đông)
4. Tiếng sét tình yêu (Tuấn Nguyễn)
5. Khúc ca ê ô (Phạm Việt Hoàng)
6. Ngã rẽ (Phúc Trường)
7. Đôi bàn chân (Quách Beem)
8. Nói đi em (Huỳnh Nhật Đông)
9. Tuyệt vọng (Quách Beem)nguồn : 8giaitri
http://remote.bigandfree.com/images/BAF-logoX.gif

http://www.BigAndFree.com/10752490/GiangTran2_CD1.rar.001.html
http://www.BigAndFree.com/10752491/GiangTran2_CD1.rar.002.html
http://www.BigAndFree.com/10752492/GiangTran2_CD1.rar.003.html
http://www.BigAndFree.com/10752493/GiangTran2_CD2.rar.001.html
http://www.BigAndFree.com/10752494/GiangTran2_CD2.rar.002.html
http://www.BigAndFree.com/10752495/GiangTran2_CD2.rar.003.html


http://hotfile.com/i/logo.png

http://hotfile.com/dl/21984042/cbdbae4/GiangTran2_CD1.rar.001.html
http://hotfile.com/dl/21984284/ac9eefc/GiangTran2_CD1.rar.002.html
http://hotfile.com/dl/21984515/0019b5f/GiangTran2_CD1.rar.003.html
http://hotfile.com/dl/21984749/735dce2/GiangTran2_CD2.rar.001.html
http://hotfile.com/dl/21985030/39f5cc9/GiangTran2_CD2.rar.002.html
http://hotfile.com/dl/21985202/84b69d1/GiangTran2_CD2.rar.003.htmlhttp://uploading.com/static/images/logo.png

http://uploading.com/files/87b8f638/GiangTran2_CD1.rar.001
http://uploading.com/files/8ab7bc91/GiangTran2_CD1.rar.002
http://uploading.com/files/53d26949/GiangTran2_CD1.rar.003
http://uploading.com/files/9m1eem6c/GiangTran2_CD2.rar.001
http://uploading.com/files/5288632c/GiangTran2_CD2.rar.002
http://uploading.com/files/223e3m65/GiangTran2_CD2.rar.003