PDA

View Full Version : Tác phẩm nghệ thuật bằng tâm tre


batigol
11-05-2009, 03:08 AM
6 năm, 6 triệu chiếc tăm tre và 170 lít keo dán, đó là những gì mà anh Stan Munro, 38 tuổi, đến từ nước Anh bỏ ra để thực hiện ý tưởng xây dựng thành phố bằng tăm tre.
http://i447.photobucket.com/albums/qq199/batigol_album/tam%20tre/1.jpg

http://i447.photobucket.com/albums/qq199/batigol_album/tam%20tre/2.jpg

http://i447.photobucket.com/albums/qq199/batigol_album/tam%20tre/3.jpg

http://i447.photobucket.com/albums/qq199/batigol_album/tam%20tre/4.jpg

http://i447.photobucket.com/albums/qq199/batigol_album/tam%20tre/5.jpg

http://i447.photobucket.com/albums/qq199/batigol_album/tam%20tre/6.jpg

http://i447.photobucket.com/albums/qq199/batigol_album/tam%20tre/7.jpg

http://i447.photobucket.com/albums/qq199/batigol_album/tam%20tre/8.jpg

http://i447.photobucket.com/albums/qq199/batigol_album/tam%20tre/9.jpg

http://i447.photobucket.com/albums/qq199/batigol_album/tam%20tre/10.jpg

http://i447.photobucket.com/albums/qq199/batigol_album/tam%20tre/11.jpg

http://i447.photobucket.com/albums/qq199/batigol_album/tam%20tre/12.jpg

http://i447.photobucket.com/albums/qq199/batigol_album/tam%20tre/13.jpg

http://i447.photobucket.com/albums/qq199/batigol_album/tam%20tre/14.jpg

http://i447.photobucket.com/albums/qq199/batigol_album/tam%20tre/15.jpg

http://i447.photobucket.com/albums/qq199/batigol_album/tam%20tre/16.jpg

Theo (Dân trí)

TT_LưuLyTím_TT
11-05-2009, 09:47 AM
Wow ! Người này giỏi quá ! Thành phố đẹp quá !
Thanks Batigol !