PDA

View Full Version : Adieu


TT_LưuLyTím_TT
09-30-2008, 05:42 AM
3d3ca33a-e8f1-48e5-a2df-2a98aa56e111

Tiêu Dao
10-21-2008, 02:30 AM
thấy tên Adieu, cứ tưởng có ai "làm thơ tình anh đọc" chứ ehehh beautiful song Lì ui :honkieukhi: :heeheehee:

TT_LưuLyTím_TT
10-30-2008, 04:08 AM
:jo: yah, nghe " adieu " cí nhói tim hén hihihihi:jjj: