PDA

View Full Version : Thông Tin Thi Ca-Rô


 1. Gomoku fasttour 06/2004
 2. Gomoku regular tour 07/2004
 3. những ai chơi software không được chơi tour nha
 4. Chú ý giùm
 5. Gomoku fasttour 8/2004
 6. Gomoku Master Tour 9/2004
 7. Gomoku master tour
 8. Hệ số phụ trong Gomoku Master Tour
 9. Gomoku Fasttour (for Senior) 12/2004
 10. Gomoku Regulartour 1/2005
 11. WORLD CHAMPIONSHIP 2006 (OFFLINE)
 12. The 1st Fast & Fun Gomoku Tournament (Tháng 4, 2006)
 13. Gomoku Weekly Fast & Fun Tournament
 14. The 2nd Fast & Fun Gomoku Tournament (Tháng 5 , 2006)
 15. The 3rd Fast & Fun Gomoku Tournament (Tháng 6 , 2006)
 16. The 4th Fast & Fun Gomoku Tournament (Tháng 7 , 2006)
 17. The 5th Fast & Fun Gomoku Tournament (Tháng 8 , 2006)
 18. The 6th Fast & Fun Gomoku Tournament (Tháng 9 , 2006)
 19. The 7th Fast & Fun Gomoku Tournament (Tháng 10 , 2006)
 20. Cách Chơi Tour Gomoku . ( How to play Gomoku tour )
 21. The 8th Fast & Fun Gomoku Tournament (Tháng 11 , 2006)
 22. The 9th Fast & Fun Gomoku Tournament (Tháng 12 , 2006)
 23. The 10th Fast & Fun Gomoku Tournament (Tháng 1 , 2007)
 24. The 11th Fast & Fun Gomoku Tournament (Tháng 8 , 2007)
 25. The 12th Fast & Fun Gomoku Tournament (Tháng 9 , 2007)
 26. The 13th Fast & Fun Gomoku Tournament (Tháng 10 , 2007)
 27. The 14th Fast & Fun Gomoku Tournament (Tháng 12 , 2007)